NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische werknemer is 42 jaar. Hij/zij is nog eens 20 jaar waardevol inzetbaar.

De gemiddelde Belgische werknemer in de privésector is 42 jaar en 3 maanden oud. Dat is 12 maanden ouder dan 5 jaar geleden. De leeftijd van de Belgische werknemer steeg het voorbije jaar met 1,6 maanden minder snel dan voorheen. Het aantal jongeren dat aan de slag gaat stijgt, maar dat effect op de gemiddelde leeftijd wordt opgeheven doordat ook de oudere werknemers langer actief blijven. Maar dat goede nieuws gaat niet op voor de social profit. Die sector heeft dringend nood aan nieuw bloed. De gemiddelde gezins- en ouderenhulp is vandaag ouder dan 46.

De stijging van de gemiddelde leeftijd van onze Belgische werknemers in de privésector is al langer een feit. Maar de cijfers van hr-dienstverlener ACERTA laten voor 2017 zien dat de gemiddelde leeftijd van 2016 naar 2017 minder hard is blijven stijgen: met 1,6 maanden; in de jaren ervoor kwamen er telkens minstens 3 maanden bij.

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “Zonder instroom of uitstroom op de arbeidsmarkt stijgt de gemiddelde leeftijd van de werknemer logischerwijze elk jaar met 12 maanden. Met de instroom van jongere medewerkers en de uitstroom van de oudste is dat uiteraard niet de realiteit. Leggen we de instroom en uitstroom naast elkaar, dan kantelt de weegschaal de laatste jaren systematisch naar ouder. Om de gemilderde leeftijdstoename van 2017 te verklaren, moeten we kijken naar het aandeel van de jongste en de oudste groep. Het aandeel van de min 25-jarigen was in de jaren 2013-2015 sterk gedaald, in 2017 is er nog steeds een daling, maar deze is veel lager dan voorheen. Verder is het aandeel van de 50’ers in 2017 minder sterk toegenomen; de stijging in de groep van 60’ers bleef nagenoeg constant.”
Kijken we naar de laatste vijf jaar, dan is de gemiddelde leeftijd met 12 maanden gestegen sinds 2013.

42 jaar is niet oud

De gemiddelde leeftijd van de werknemer bedroeg in 2017 42,29 jaar. De mediaan geeft 43 jaar aan, wat een vrij regelmatige leeftijdsspreiding laat veronderstellen. Maar hoe moeten we die leeftijd interpreteren?

“Met loopbanen van 40 jaar zit de gemiddelde werknemer van 42 ongeveer halfweg zijn/haar actieve carrière, dat is de realiteit. 20 jaar gedaan, 20 jaar te gaan. Dat bevestigt wat we al langer zeggen: iemand van 42 jaar is geen oudere werknemer. Er is een perspectief van nog 20 jaar beroepsactiviteit. Dat besef zou voldoende moeten zijn om er nog een heel aantrekkelijk tweede traject van te maken. Inzetten op de sterkten van de medewerker; geregeld ook met de niet meer zo jonge medewerker bekijken hoe hij of zij zijn talenten nog beter kan benutten , een correcte verloning … het loont de moeite om daar nog werk van te maken, met nog eens 20 jaar in het vooruitzicht.”

Social Profit sector moet opletten.

De gemiddelde werknemersleeftijd is niet overal gelijk. Zo is de social profitsector ouder dan de profit: 44,07 jaar tegenover 41,23 jaar. In het Paritair Comité 318, de gezins- en bejaardenhulp, is de gemiddelde leeftijd vandaag zelfs 46,26 jaar.

Tom Vlieghe: “De vraag naar personeel voor de ouderenzorg, ziekenhuizen, scholen, etc. stijgt. Net daar is de gemiddelde leeftijd het hoogste en zullen er dus eerder mensen uitstromen. Het zal niet genoeg zijn om het werk werkbaar te houden zodat medewerkers daar inderdaad hun loopbaan kunnen vol maken. Het is in de social profit meer dan elders belangrijk om jonge(re) mensen aan te trekken.”

Rematching is van alle leeftijden

Het is voor ondernemingen interessanter om de spreiding ervaring-potentieel in de gaten te houden dan te struikelen over leeftijd. Vroeger lag de focus op een optimale match tussen profiel en kandidaat op het moment van de rekrutering. Voortaan zal het matchen regelmatig opnieuw moeten worden gedaan.
“Wij spreken van een continue REmatch van mensen en taken. Werknemers doorlopen hun carrière niet meer in één rechte lijn. Er is een voortdurende matching nodig tussen taken en mensen, omdat taken veranderen en mensen – hun situatie – ook. Vandaag is het dan ook aangewezen om bij aanwerving los te komen van de perfecte match voor een bepaalde functie. Met die ingesteldheid zullen onervaren mensen ook makkelijker tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden én zullen actieve mensen daar ook langer een waardevolle rol kunnen spelen. Werkgevers zullen dan ook , meer dan vroeger, aandacht moeten hebben voor hun oudere werknemers en via opleiding, rematching naar nieuwe functies blijven inzetten op hun sterktes.”

Over de cijfers – De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op 238.000 arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur bij 23.470 werkgevers in de private profit en social profit sectoren. Tot de steekproef behoren zowel KMO’s als grote bedrijven.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.