NL | FR | LU
Peoplesphere

Brexit : wat is de impact voor werknemers die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk tewerkgesteld worden?

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kwamen op 24 december 2020 tot een akkoord over toekomstige handelsrelaties. De overeenkomst gaat niet over werknemers die permanent werken in het Verenigd Koninkrijk of België, terwijl tijdelijke dienstverlening en sociale zekerheid wel opgenomen zijn. Er moeten nog enkele stappen ondernomen worden voor het akkoord, dat de toekomstige betrekkingen aan beide kanten van het kanaal regelt, officieel geratificeerd wordt. Maar de nieuwe regels voor de tewerkstelling van personeel staan al bijna op punt. Tussen radicale veranderingen en status quo door, vindt u hieronder enkele aandachtspunten die van kracht zijn sinds 1 januari 2021.

Indien het contract aanvat na 1 januari 2021
De handelsovereenkomst voorziet versoepelingen voor werknemers die tijdelijk in het andere land werken. Dit is vooral het geval voor :

  • werknemers die tijdelijke prestaties verrichten in het kader van een aannemingsovereenkomst;
  • personen overgeplaatst binnen een onderneming (ICT-personeel);
  • zakelijke bezoekers voor kort verblijf.

Een Belgische werkgever dat een aannemingsovereenkomst heeft ondertekend met een Britse werknemer, kan zijn personeel naar het Verenigd Koninkrijk sturen voor een periode van maximaal 12 maanden. Het omgekeerde geldt ook voor Britse werkgevers die hun werknemers naar een EU-lidstaat sturen.

Zowel de werkgever als de werknemer moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De werkgever moet actief zijn in een van de toegestane sectoren die in de overeenkomst worden genoemd. Zo zijn bijvoorbeeld financiële advisering, verzekeringen en bouwactiviteiten toegestaan. Dit is een beperkte lijst en niet alle sectoren zijn opgenomen.

De werknemer mag geen salaris van de gebruiker ontvangen, moet ten minste één jaar anciënniteit hebben in de functie die hij of zij bekleedt en moet ten minste drie jaar beroepservaring in de sector hebben, een universitair diploma, of soortgelijke kwalificaties hebben.

Verder kan een Belgische werkgever zijn personeel tijdelijk naar een Britse onderneming sturen. Ook een Britse werkgever heeft de mogelijkheid om zijn werknemers tijdelijk naar een onderneming in België uit te zenden. In beide gevallen moeten de bedrijven wel deel uitmaken van dezelfde groep.

In de overeenkomst wordt niet expliciet vermeld dat deze werknemers geen single permit of werkvisum nodig hebben. De gezinsleden van de werknemers mogen ook op het grondgebied van het ontvangende land verblijven. Bovendien hebben zij geen werkvergunning nodig om in dat land te werken.

Zakelijke bezoekers voor kort verblijf hebben geen single permit of werkvisum nodig. Dit komt omdat zij geen rechtstreeks activiteiten verrichten bij een klant. De handelsovereenkomst bevat een beperkte lijst van activiteiten, zoals bijvoorbeeld vergaderingen en zakelijke bijeenkomsten, handelsbeurzen en techniekers voor installatie, onderhoud en reparatie van geleverde toestellen. Ze mogen maximaal 90 dagen binnen een periode van 6 maanden in het gastland verblijven.

Op dit moment is nog niet bekend welke formaliteiten moeten worden vervuld om tijdelijk personeel in het andere land in te zetten.

Wat verandert er voor Britse werknemers in België ?
De 90-dagen-regel bepaalt het te volgen geval. Zo hebben Britse werknemers voor periodes van minder dan 90 dagen geen visum nodig om naar ons land te komen, maar ze moeten wel een arbeidskaart krijgen. De werkgever vraagt een arbeidskaart aan in het gebied waar de Britse werknemer zal werken.

Als het verblijf meer dan 90 dagen duurt, moet het verblijf en het werk worden geregeld met de single permit.

Er zijn enkele bestaande uitzonderingen voor professionele opdrachten door derdelanders die zonder arbeidskaart kunnen plaatsvinden (bv. opleidingen). Deze uitzonderingen zullen ook voor Britten gelden.

Voor de sociale zekerheid mogen Britse werknemers aan België gedetacheerd zijn voor een periode van maximaal 24 maanden. Tijdens deze periode blijft de werkgever sociale zekerheid betalen aan Groot-Brittannië.

Voor een werknemer die zowel in het Verenigd Koninkrijk als in België werkt, blijft hij of zij onderworpen aan de Britse sociale zekerheid als hij of zij in het Verenigd Koninkrijk woont en daar meer dan 25% van de tijd werkt.

Belgische werknemers in het Verenigd Koninkrijk

Belgische werknemers die naar het Verenigd Koninkrijk willen, moeten een Skilled Worker-visum aanvragen. Belangrijk: de goedkeuring van dat visum hangt af van hoeveel punten je als werknemer scoort. Zo krijg je 20 punten voor een werkaanbieding van een erkende werkgever in het Vereningd Koninkrijk en 20 punten als je het om een ‘high-skilled job’ gaat. Spreek je Engels? Nog eens 10 punten. Verder zijn er punten te verdienen voor knelpuntberoepen, bepaalde diploma’s, hoge lonen etc. Het doel: 70 punten verzamelen.

Zonder ‘sponsoring’ van een erkende Britse werkgever zal het moeilijk zijn om Belgen in dienst te nemen in het Verenigd Koninkrijk. Een mogelijke oplossing is om zelf een Britse dochteronderneming of vestiging in het Verenigd Koninkrijk op te richten.

In bepaalde gevallen moeten Belgische werknemers geen visum hebben om voor professionele redenen naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, bijvoorbeeld voor meetings of contractonderhandelingen. In alle andere gevallen is wel een visum nodig, ongeacht de duurtijd van de prestaties in het Verenigd Koninkrijk.

Belgische werknemers mogen nog maximaal 24 maanden naar het Verenigd Koninkrijk worden gedetacheerd. Tijdens deze periode blijft de werkgever in België sociale zekerheidsbijdragen betalen. Na deze 24 maanden zal moeten worden onderzocht of hij door de Britse sociale zekerheid kan worden gedekt. Als de werknemer niet over voldoende Britse sociale zekerheid beschikt, kan hij of zij zich nog steeds aansluiten bij ons overzeese socialezekerheidsstelsel.

Voor een Belgische werknemer die zowel in het Verenigd Koninkrijk als in België werkt, blijft hij of zij onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid als hij of zij in België woont en daar meer dan 25% van de tijd werkt.

Conclusie: plan je tewerkstellingen die pas ingaan na 1 januari 2021, dan win je het best op tijd voldoende info in over alle nieuwe verplichtingen.

Tewerkstelling ging in voor 1 januari 2021

Britten die hier vast werken en wonen, kunnen dat blijven doen zonder veel extra papierwerk. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt zelf contact op om een nieuw verblijfsdocument (M-kaart) aan te vragen. Ook voor detacheringen die al gestart zijn, wijzigt er weinig tot niets, noch voor de medewerker, noch voor de werkgever.

Wat verandert wel? Voor Britse werknemers die hier vast verblijven, moet je als werkgever vanaf 1 januari 2021 een kopie van de verblijfsdocumenten bijhouden in je medewerkersdossiers. Vraag die dus tijdig op, want Britten worden vanaf die dag definitief derdelanders.

Wat verandert niet voor Belgische werknemers in het Verenigd Koninkrijk? Voor werkgevers blijft alles bij het oude. Je hoeft bijvoorbeeld geen arbeidskaart aan te vragen. Deze status quo geldt ook voor detacheringen. Zolang de detachering na 1 januari 2021 ononderbroken voortduurt, blijven Belgische werknemers onder de Belgische sociale zekerheid vallen.

Belgische werknemers moeten zelf een settled of pre-settled status aanvragen vóór 30 juni 2021 om hun verblijf te regulariseren. Dat kunnen ze nu al doen.

Voor tewerkstellingssituaties die vóór 1 januari 2021 ingingen, mogen Belgische werkgevers op hun beide oren slapen. Behalve enkele administratieve formaliteiten, verandert er niets.

Bron: SD Worx

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.