NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Loonbonus – met stijging van het gemiddelde bedrag – werd nog nooit zoveel uitgekeerd als in 2023.

Zo’n 6% van de kmo-bedienden ontving vorig jaar een collectieve loonbonus. Dat is het hoogste percentage van de laatste jaren. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis op basis van de loongegevens van meer dan 330.000 Belgische werknemers. Onder meer de war for talent en de zoektocht van werkgevers naar alternatieve verloningsvormen spelen hier volgens experten zeker een rol. Bovendien was er ook een stijging in het gemiddelde bedrag van de uitgekeerde loonbonussen. In 2023 ging het om 1.769,95 euro bruto. Lezen

De Brusselse werkloosheidsgraad bedraagt 14,9%, een stijging van +0,3% tegenover maart 2023.

Eind maart telde Brussel 90.046 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van +2.014 personen tegenover vorig jaar (+2,3%). De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand maart 9.242 personen (7.126 herinschrijvingen en 2.116 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 9.911 personen. Dit komt neer op een daling van het aantal werkzoekenden met 669 personen ( -0,7%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 90.046 werkzoekenden zijn 48% vrouw en 52% man. Lezen

Geen outplacementaanbod meer, wel verplichte kennisgeving en 1.800 EUR aan TNW-fonds voor werkgever die zich beroept op medische overmacht.

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer wenst te beëindigen wegens medische overmacht (dus zonder opzeggingstermijn of de betaling van een opzeggingsvergoeding), moet daarvoor sinds 28 november 2022 een nieuwe procedure volgen, die volledig is losgekoppeld van het re-integratietraject. Lezen

Gebrek aan erkenning en feedback is de grootste stressfactor op de werkvloer.

Erkennen dat je stress ervaart en jezelf uit stresserende situaties willen verwijderen, wordt steeds meer sociaal geaccepteerd. Dat blijkt uit Europees onderzoek van Page Personnel naar stress in de werkcontext. Ruim de helft van werknemers overwoog al om hun job te verlaten omwille van stress en zo’n 20% deed dat ook effectief. Mensen ervaren vooral stress omdat ze erkenning missen, en pas daarna omdat de hoeveelheid werk te hoog is. Lezen

Editoriaal – ‘Never without my IA Companion’, het (waarschijnlijke) motto van onze collega’s.

Van digitale transformatie tot de geplande invasie van Artificial Intelligence (AI), een deel van de rol van People Managers is nadenken over (en soms… verband leggen met) onze relatie met digitale hulpmiddelen. Hoe zal technologie onze werkgewoonten veranderen? Alle functies en alle sectoren worden beïnvloed door de huidige revolutie.
Terwijl sommigen van ons zich nog steeds afvragen wat de impact van AI zal zijn op de omvang van de werkgelegenheid, zijn we al bezig met een verandering van tijdperk. De dagen dat digitale platforms de kracht van Kunstmatige Intelligentie inzetten zijn (al) voorbij. We gaan het tijdperk in van persoonlijke digitale metgezellen die deel gaan uitmaken van het dagelijks leven van werknemers, zowel professioneel als privé natuurlijk. Lezen

Stijging met 10% van aantal werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB.

Op 31 maart 2024 waren 213.923 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dat is een stijging met 10% tegenover maart 2023. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering. Vanaf nu kan de indeling volgens uitkeringsstatus geraadpleegd worden in Arvastat. Lezen

In bijna 1 op de 3 bedrijven geen sociale verkiezingen in mei.

Ten laatste op dag X+35, een belangrijke dag in de procedure voor de sociale verkiezingen, moeten de vakbonden kandidaten voordragen voor de sociale verkiezingen. In bijna 1 op de 3 bedrijven werden geen kandidaten gevonden voor de sociale verkiezingen of een aantal personen kleiner dan het aantal te verkiezen mandaten en van slechts één bepaalde vakbond. Dat betekent dat de procedure in die bedrijven wordt stopgezet. 30,3 procent van de bedrijven die sociale verkiezingen zullen organiseren, zullen dit doen onder de vorm van e-voting. Lezen

Herstel na zwaar jaar 2023: Brusselse en Oost-Vlaamse kmo’s hebben hoogste aanwervingsplannen tot en met juni.

De tewerkstellingsintenties van Brusselse kmo-werkgevers voor het tweede kwartaal van 2024 zijn opnieuw hoog. Samen met de kmo’s van Oost-Vlaanderen zijn hun aanwervingsintenties het hoogst: 42% zegt personeel te gaan aanwerven voor eind juni. Slechts 7% van de kmo’s overwegen er ontslag. De cijfers zijn gebaseerd op de meest recente kmo-bevraging van SD Worx van maart 2024 van 870 kmo-bedrijfsleiders. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.