NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Drie vereisten om hybride werken te laten slagen… en het begint aan de top.

Bij hybride werken draait alles om evenwicht. Het vinden van de juiste balans in een tijd waarin medewerkers op kantoor en op afstand werken, is een lastige situatie waar veel organisaties en medewerkers momenteel mee bezig zijn. Om er zeker van te zijn dat jouw organisatie doet wat het beste werkt voor iedereen, beschrijft Cornerstone drie vereisten waaraan hybride werken moet voldoen: flexibiliteit, vertrouwen en communicatie. Lezen

Bedrijven moeten zich voorbereiden op toename van sociale onrust als gevolg van inflatie.

Bedrijven moeten zich voorbereiden op een toename van het aantal incidenten met burgerlijke onrust nu de kosten van levensonderhoudcrisis de Covid-pandemie hard op de hielen volgt, aldus verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Nu het vertrouwen in traditionele informatiebronnen en leiderschap wordt ondermijnd, wordt de rol van sociale-mediaplatforms bij het aanwakkeren van burgerlijke onrust steeds invloedrijker. Stakingen, rellen en gewelddadige protestbewegingen vormen een risico voor bedrijven omdat niet alleen gebouwen of activa kostbare materiële schade kunnen oplopen, maar ook de bedrijfsvoering ernstig kan worden verstoord doordat panden niet toegankelijk zijn, met inkomstenderving tot gevolg. Lezen

Bye bye HR! TriHD keert sector binnenstebuiten met focus op Human Development.

Menselijke grondstoffen. Die letterlijke vertaling van Human Resources zou alle alarmbellen moeten laten afgaan bij mensgerichte bedrijven en ondernemers. In een tijdperk van autonomie, persoonlijke ontwikkeling en career ownership hoort die term een verre herinnering te zijn. Lezen

Na twee jaar pandemie zetten vooral 60-plussers en jongeren de vakantiebeweging in gang maar geen grote rush tot nu toe.

Na twee jaar van periodieke fluctuaties, lijken de Belgen hun vakantiedagen opnieuw minder op te sparen. We nemen iets meer vakantiedagen op dan in 2019, maar een grote rush of stormloop is het (nog) niet. In de eerste vijf maanden van het jaar kennen we een licht positief saldo (+0,52%) ten opzichte van 2019. Vooral jongeren (-25 jaar) en 60-plussers nemen tot nu toe vakantie. De hoogste ‘terugval’ in opgenomen vakantiedagen ten opzichte van 2019 zien we bij buitenmonteerders van bruggen en diensten voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing. Lezen

Europa wil meer transparantie maar communiceren over loon blijft uitdaging voor werkgevers.

Het Europees Parlement wil werk maken van meer transparantie op de werkvloer over loon, om zo de loonkloof aan te pakken. 70% van de werkgevers is akkoord met dit uitgangspunt. Toch lijken vooral de Vlaamse werkgevers meer ruimte te laten voor een ‘salaris op maat’. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed bij 250 Belgische werkgevers. Lezen

Maatregelen betreffende de arbeidsongeschiktheid van een werknemer en zijn re-integratie.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende een aantal maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn re-integratie, in het kader van de uitvoering van de meerjarenbegroting 2022-2024. Lezen

Zakenreizen zijn opnieuw populair maar niet meteen groener.

Zakenreizen winnen opnieuw aan populariteit, zo blijkt uit de Corporate Travel Sustainability Index 2022 van SAP-dochterbedrijf Concur. Voor de nieuwe index interviewde SAP Concur 700 managers in heel Europa, waaronder de Benelux. Bij ons reizen acht van de tien bedrijven (85 procent) opnieuw in eigen land, de helft (51 procent) plant weer internationale zakenreizen. Dat is minder dan in de andere landen. Hoewel bijna alle organisaties (97%) duurzaam willen reizen, blijven groenere business trips een uitdaging voor de meerderheid van de bevraagden. Lezen

De arbeidsmarkt heeft zich hersteld van de corona-klap: vacaturetrend lijkt te stabiliseren.

Cijfers van Indeed geven aan dat het aantal vacatures in ons land sinds begin dit jaar lijkt te stabiliseren. Het aantal vacatures op de website steeg sinds 1 januari met iets meer dan 1%. In Vlaanderen blijft de trend licht positief, in Brussel en Wallonië is die negatief. “Nadat de arbeidsmarkt weer opleefde na het hoogtepunt van de COVID-crisis, lijkt een voorlopig plafond te zijn bereikt. De war for talent woedt hevig maar wanneer bedrijven het moeilijk hebben om openstaande plekken te vullen, zijn ze wellicht minder geneigd om extra vacatures te delen”, zegt Arjan Vissers, Senior Manager Employer Insights bij Indeed. Lezen

Vanaf 30 juni wijzigen RSZ en belastingen op telewerk opnieuw voor grensarbeiders.

Volgens de meest recente cijfers van het Riziv werken bijna 88.000 Belgen in het buitenland, goed voor 63% van alle grensarbeiders. Dit is een daling van bijna 4% t.o.v. 2019, vóór de coronacrisis. Daarnaast komen er ook heel wat buitenlandse grensarbeiders naar ons land om te werken. Een goede 52.000 grensarbeiders uit onze buurlanden maken dagelijks de omgekeerde beweging. Tijdens de coronapandemie konden deze werknemers thuiswerken, zonder dat dit een impact had op hun sociale zekerheid of belastingen. Dit zal vanaf 30 juni veranderen… Lezen

Werknemers willen zelf kiezen waar ze werken terwijl Europese werkgevers te weinig voorbereid op hybride werk zijn.

Uit nieuw Europees onderzoek van Ricoh blijkt dat slechts één op de vijf kantoren een beleid heeft voor hybride werken. Werknemers zijn nog steeds terughoudend over een voltijdse terugkeer naar kantoor, wat het belang van flexibel hybride werken voor organisaties onderstreept. Toch blijkt uit het onderzoek dat werkgevers de kans niet grijpen om workflows te automatiseren en kantoorruimtes te upgraden als onderdeel van hun hybride werkstrategie. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.