NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Officiële fiscale indexgebonden bedragen en HR…

Vandaag maakte de fiscus de officiële fiscale indexgebonden bedragen bekend in het Belgisch Staatsblad. Even een aantal relevante bedragen, geldig voor inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017, voor de HR-praktijk voor u op een rijtje: Lezen

Hervorming van de Waalse tewerkstellingspremies

De werkgever die minder dan 10 personen tewerkstelt (in voltijdse equivalenten) en zijn maatschappelijke zetel in het Waalse gewest heeft, kan voor elke indienstneming (geen specifiek profiel) een premie genieten van 3.250 euro per nieuw gecreëerde arbeidsplaats of van 5.000 euro voor een eerste indienstneming ten belope van een voltijds equivalent. Lezen

De oorzaken van steeds meer langdurig arbeidsongeschikten

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte invaliden is tijdens de laatste tien jaar vrij sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Riviz, het beheersorgaan van de ziekteverzekering. Bij de werknemers zit ruim 9 procent van de vrouwen meer dan een jaar ziek thuis. En dat geldt ook voor goed 7 procent van de mannen Het aandeel langdurig zieken bij de werknemers is in 10 jaar met bijna de helft gestegen, en stijgt de laatste 2 jaar ook sneller dan ooit. Lezen

De werkzoekendencijfers dalen voor de zesde maand op rij

Eind januari telt Vlaanderen 232.931 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6.636 (of 2,8%) minder dan vorig jaar. De opvallendste daling is voor Limburg: in vergelijking met januari 2015 zijn er 3.159 of 8,7% minder werkzoekenden. Lezen

Werkgevers enthousiaster over toekomstige inzetbaarheid van werknemers dan werknemers zelf

Belgische CEO’s vinden dat ze het juiste talent in huis hebben: bedrijfsleiders zijn lovend over de capaciteiten en inzetbaarheid van hun werkkrachten. Toch knelt het schoentje… Werknemers zelf geven hun werkgever een ‘onvoldoende’ voor het timmeren aan hun duurzame inzetbaarheid. Lezen

Het belang van de eerste dagen in de nieuwe werkomgeving wordt vaak onderschat

Een vlot onthaal helpt nieuwe medewerkers nochtans om zich snel en effectief in uw organisatie te integreren. Ontdek onze tips Lezen

Wat zijn de gevolgen van de vierde industriële revolutie?

NWOW’s (New Ways of Working) komen op. Toch verwijdt de skills gap zich en is ongelijkheid nog geen verleden tijd! Ter gelegenheid van het Wereld Economisch Forum Davos publiceert ManpowerGroup een nieuw rapport, genaamd Human Age 2.0: Future Forces of Work, waarin iedereen opgeroepen wordt om nieuwe ideeën uit te werken op de arbeidsmarkt om mogelijkheden, in de wereld gekomen dankzij de technologische vooruitgang, te kapitaliseren en om om te kunnen gaan met de polarisatie van de werkkrachten. Lezen

Job personaliseren uit ambitie stresseert jonge Belgische werknemers

Jonge werknemers die hun job inhoudelijk aanpassen en personaliseren om aan hun carrière te bouwen, kampen met meer stress (+22%) en gezondheidsklachten (+57%). Dit blijkt uit het onderzoek van de Securex Leerstoel (Universiteit Gent) bij 1.754 werknemers. Toch kan job crafting, ondanks de verhoogde werkintensiteit, positief zijn. Vooral als werknemers op zoek gaan naar een betere aansluiting met wat ze echt graag doen, in plaats van te streven naar carrièremogelijkheden. Lezen

Stevige vooruitgang van de uitzendactiviteit in december!

In de maand december 2015 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,01% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,64% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +1,50%. Lezen

Loongrenzen voor betaald educatief verlof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen vastlegt van het normale loon voor het betaald educatief verlof van 2015-2016. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.