NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

De Belgische kantoorkost daalt, MAAR…

De Occupiers Cost Index (OCI), of kantoorkost per medewerker, is met afgerond 2% gedaald tegenover vorig jaar. Dat berekende Colliers International in haar jaarlijks onderzoek naar de globale kantoorkost per (full-time) medewerker. De OCI 2015 bedraagt 11 759€, tegenover € 12.017 in 2014. De Belg houdt duidelijk vast aan zijn kantoren en laat kansen liggen om zijn huurvoorwaarden te hernegotiëren. Lezen

Verhoging plafond niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Het maximumbedrag van het vrijgestelde voordeel dat een werkgever mag toekennen in het kader van een plan ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ wordt ieder jaar geïndexeerd. Voor het jaar 2016 waren de berekeningsmodaliteiten ietwat bijzonder, omdat enerzijds het bedrag verhoogd was in het kader van het IPA, en omdat anderzijds in de indexeringsformule rekening moest worden gehouden met de indexsprong. Lezen

Wereldwijd stijgende bedrijfsbetrokkenheid loopt gelijk met economische groei

Zijn de Aziatische of Amerikaanse werknemers meer begaan met hun bedrijf dan de Europese? Aon onderzocht in 2015 de bedrijfsbetrokkenheid van werknemers wereldwijd. Deze steeg van 61% in 2014 naar 62% in 2015 wat gelijkloopt met de opgetekende economische groei (1%). Maar deze globale stijging van het werknemersengagement varieert sterk volgens de regio: van 57% in Europa tot 71% in Latijns Amerika. Lezen

Privéwagen vs. bedrijfswagen vs. openbaar vervoer

6 op de 10 Belgische werknemers verplaatst zich met zijn privéwagen naar het werk en niet met een bedrijfswagen. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex bij 1754 werknemers. Het zijn vooral werknemers met een job buiten de stad die beroep doen op een privéwagen om te gaan werken. In Wallonië gebruiken werknemers hun privéwagen (70%) nog meer dan in Vlaanderen (61%) en Brussel (25%). Lezen

Een bonusplan opzetten in 2016?

Voor de loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) geldt een voordelige sociale en fiscale behandeling en hij telt niet mee voor de loonnorm. Hierdoor heeft de loonbonus een comfortabele plaats verworven tussen de voordelen die werkgevers aan hun werknemers toekennen om hen te belonen. Wilt u ook een loonbonusplan opzetten binnen uw onderneming en daarbij het kalenderjaar als referteperiode hanteren? Dan moet u vóór 30 april stappen ondernemen! Lezen

Onbenutte loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen

Weinig bedrijven benutten vandaag alle loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen. Zo heeft slechts 1 op 5 organisaties een structureel fiscaal optimalisatiebeleid en werkt maar 15% met flexibele verloning, ook gekend als ‘cafetariaplan’. Hoewel meer dan 80% ‘welzijn’ of ‘well-being’ als cruciaal werkpunt ervaart, vertaalt zich dit nog niet overal in actieve communicatie of acties. Wie echter meer dan 3% van het HR-budget investeert in acties rond well-being, ziet sneller een positief effect. Lezen

Digitale rekrutering centraal in ‘war for talent’

Sinds 4 januari deelt rekruteringsspecialist Accent Jobs vacatures onmiddellijk met potentiële kandidaten via WhatsApp Messenger. Deze recente service is het nieuwste digitale initiatief van Accent Jobs, dat eerder al twee innovaties op het gebied van digitale rekrutering lanceerde in 2015: de mobiele app van het bedrijf, die de naam SWOP meekreeg, werd ongeveer een jaar geleden gelanceerd. Daarna riep Accent Jobs het Digital Talent Hunter Team in het leven, een uniek concept in de wervingssector waarbij gespecialiseerde medewerkers op LinkedIn proactief op zoek gaan naar interessante profielen. Lezen

Zeven belangrijke ontwikkelingen in samenwerkingstechnologie

2015 gaat zonder twijfel de boeken in als een belangrijk jaar voor de samenwerkingssector. In begin 2015 voorspelde Polycom grote kansen voor samenwerking, inclusief een toenemend gebruik van samenwerkingstools binnen internationale organisaties, belangrijke veranderingen in kantoren en een structurele verandering in de manier waarop mensen samenkomen. De belangrijkste ontwikkeling: nieuwe oplossingen veranderen over de hele wereld de manier van samenwerken binnen organisaties. Wat zijn nu de voorspellingen voor 2016? Lezen

VDAB zet actieplan op om vluchtelingen naar werk te begeleiden

Sinds mei 2015 zijn de asielaanvragen sterk gestegen. VDAB verwacht naar schatting 10 000 extra nieuwkomers vanaf het voorjaar 2016, een verdrievoudigde instroom. Om de kwaliteit van de dienstverlening op hetzelfde peil te kunnen houden, versterkt en versnelt VDAB zijn huidige werking. Rode draad doorheen het actieplan is het principe “integration through work”, want werk is een belangrijk middel tot integratie. Lezen

De genderdimensie van zware beroepen

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en vrouwen wil in zijn advies nr. 149 over het gender van de zware beroepen in het kader van de pensioenhervorming de aandacht van de regering en de sociale partners vestigen op de noodzaak om rekening te houden met de genderdimensie in de zwaartefactoren van het werk. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.