NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Bedrijven schatten impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de werkvloer positief in, maar onderschatten ook impact.

Bedrijfsleiders en hr-managers zien in de nabije toekomst geen grote ontslaggolf op gang komen door de snelle opmars van AI-toepassingen waaronder ChatGPT. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener Acerta bij 250 bedrijven. Toch onderschatten ondernemingen nog hoe goed werknemers voorbereid moeten zijn om vlot om te gaan met alle nieuwste AI-tools, stelt Acerta. Lezen

Wijziging van de Wet Eenheidsstatuut: geen terugkeer naar de formule Claeys.

Op 26 oktober 2023 keurde de Kamer het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen goed. Eén van de bepalingen van het wetsontwerp waarnaar het meest uitgekeken werd, was de rechtzetting van eerdere wetgeving, namelijk de wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut, die ongewild als gevolg zou hebben gehad dat de formule Claeys opnieuw moest worden toegepast. Lezen

België telt vandaag een half miljoen langdurig zieken, en dat aantal neemt snel toe.

Ook kleine kmo’s ontsnappen niet aan die verontrustende evolutie. Bijna 30% van kmo’s met minder dan twintig medewerkers heeft te kampen met medewerkers die langer dan een maand afwezig zijn door ziekte of een privé-ongeval. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap. De bevindingen onderstrepen de noodzaak van gerichte preventie en actieve aanpak van re-integratie, ook in kleinere kmo’s in een economisch landschap waar 90% van de bedrijven minder dan 20 werknemers telt. Lezen

De steeds grotere aanwezigheid van Artificiële Intelligentie (AI) op de werkvloer zal niet tot een grote ontslaggolf leiden.

Belgische bedrijven verwachten geen ontslaggolf door ChatGPT en Artificiële Intelligentie. Slechts één op de zeven werkgevers vreest personeel te moeten ontslaan door de revolutie in AI. Dat zegt het gros van de Belgische bedrijfsleiders in een bevraging uitgevoerd door hr-dienstenbedrijf Acerta. Zelfs nu allerlei AI-tools waaronder ChatGPT al goed ingeburgerd zijn, geven 8 op de 10 ondernemers aan dat ze nog steeds even veel personeel nodig hebben. Lezen

Gezondheidsbarometer: 1 op 5 arbeidsactieven zit in de rode zone voor een burn-out.

Uit de nieuwe financiële gemoedsrustbarometer van NN blijkt dat 1 op de 5 arbeidsactieven zich in de rode zone voor een burn-out bevindt. Bij zelfstandigen ligt dit cijfer opvallend lager: slechts 1 op 8 bevindt zich in de rode zone. Niet alleen het werk beïnvloedt een burn-out, ook het privéleven speelt hierbij een belangrijke rol. Lezen

Hoge belastingdruk bezorgt 4 op de 10 zelfstandigen stress.

Donderdag 26 oktober is het deadline day: dan moeten de zelfstandige ondernemers in dit land – en hun accountants – hun belastingaangifte in de personenbelasting zeker ingediend hebben. Naar aanleiding van die datum verzamelde hr-dienstengroep Liantis cijfers over de stress die daarmee gepaard gaat. Wat blijkt? Bij de zelfstandige ondernemers die aangeven dat ze het afgelopen jaar wel eens last hadden van stress, zegt 41,3% van de respondenten dat dit veroorzaakt wordt door de hoge belastingdruk. Lezen

Recordaantal zelfstandigen start als vrije beroeper, een stijging van meer dan 16% in vergelijking met vijf jaar geleden.

2,4% meer mensen zijn het afgelopen jaar als vrije beroeper gestart. In totaal zijn er zo’n 40.000 vrije beroepers bij gekomen, goed voor een derde van alle zelfstandigen die het afgelopen jaar gestart zijn. Nooit waren er dat in ons land zoveel. Uit analyse van de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) is meer dan de helft van de gestarte vrije beroepers een vrouw (51,4%). Lezen

Ambtenarenzaken: invoering maaltijdcheques en rationalisering van de bedrijfsrestaurants.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit definitief goed dat de invoering van maaltijdcheques binnen het federaal administratief openbaar ambt regelt. Lezen

Drie maand voor deadline nog onduidelijkheid bij 44% van de kmo’s om koopkrachtpremie te geven.

Op minder dan 3 maand voor de deadline van 31 december weet 44% nog niet of ze de premie kunnen of moeten geven. Zeven procent van de Belgische kmo’s weet het wel al en zal de nieuwe koopkrachtpremie geven. De helft van de kmo’s zal geen koopkrachtpremie geven. Een kwart daarvan geeft aan dat de financiële resultaten onvoldoende zijn; dat is een voorwaarde voor de toekenning van deze gunstige premie. Het andere kwart kent geen koopkrachtpremie toe omdat er andere klemtonen gelegd worden in het beloningsbeleid. Dat halen we uit de bevraging van SD Worx in september 2023 bij 656 kmo-bedrijfsleiders. Lezen

Een gelijke verdeling van ouderschapsverlof meer belonen.

In een nieuwe studie maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op van de verdeling tussen vrouwen en mannen bij de verschillende vormen van verlof en flexibele werktijdregelingen. Deze zijn een onmisbaar instrument geworden om privé- en beroepsleven te combineren. Het aantal werkenden dat ouderschapsverlof opneemt, is in 20 jaar tijd bijna verviervoudigd. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.