NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Jongeren protesteren tegen afschaffing 38 urenweek: “Wij zullen geen burn-outgeneratie zijn!”

Een twintigtal jongerenorganisaties, onder meer van vakbonden en oppositiepartijen, trekt ten strijde tegen het wetsvoorstel van minister van Economie en Werk Kris Peeters (CD&V) om de arbeidsmarkt te hervormen. “Wij zullen geen burn-outgeneratie zijn”, klonk het vandaag tijdens een actie voor het kabinet-Peeters in Brussel. De minister is bereid tot overleg. Lezen

Dringend gezocht: technisch talent!

Technisch talent wordt schaarser in Vlaanderen. Nog meer dan vroeger wordt het moeilijker om hooggeschoolde technici te vinden. Meer dan de helft van de top tien op de knelpuntenlijst behoort daartoe: van werfleider/conducteur bouw tot leidinggevende industriële productie. Ook voor meer uitvoerende profielen als metselaars en onderhoudsmecaniciens groeit het probleem: vaardigheden in nieuwe technieken en de vraag naar meer polyvalentie in kleinere bedrijven zorgen voor een kwalitatief tekort. Lezen

2030: de koers van de sociale partners

De Vlaamse sociale partners hebben een visie en krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar geformuleerd. Daarin nodigen zij overheid en andere actoren uit om samen te werken aan breed gedragen doelstellingen voor 2030 op goed gekozen prioritaire actieterreinen. Lezen

Flexijobs voor langdurig zieken…

De N-VA stelt voor een nieuw jobstatuut te creëren om langdurig ziekten weer aan het werk te krijgen. Wie langer dan een jaar ziek thuiszit, moet de gelegenheid krijgen om via een zogenaamde arbeidsintegratiejob enkele uren per week te werken met behoud van de ziekteuitkering. Lezen

Positieve start voor kmo-tewerkstelling met hoogste kwartaalstijging sinds zes jaar

De driemaandelijkse kmo-jobindex van SD Worx toont aan dat kmo’s 2016 zeer positief inzetten op vlak van tewerkstelling. Zo noteert de HR-dienstenverlener de hoogste kwartaalstijging sinds zes jaar met een stijging van 0,7%. Meer nog: de jobindex bereikt haar hoogste peil (113 punten) sinds de start van de metingen eind 2005. Net zoals vorig kwartaal kleurt de kmo-tewerkstelling positief voor alle gewesten, met Vlaanderen als uitschieter (+1,1%). Opvallend is ook dat de kleinste kmo’s (minder dan 20 werknemers) een inhaalbeweging doen in het 1ste kwartaal van 2016 na enkele maanden stagnatie. Lezen

Zijn Belgische werknemers het minst betrokken van de hele wereld?

Belgische bedrijven worden gekenmerkt door een hoog aantal open kantooromgevingen, een hoge mate van mobiliteit van de medewerkers maar ook door een opvallend gebrek aan betrokkenheid. Dit komt naar voren uit een wereldwijd onderzoek van werkomgevingsspecialist Steelcase, uitgevoerd onder 12.480 kenniswerkers in 17 landen. Lezen

Goed nieuws: de economische relance wordt bevestigd

De maatregelen uit de taxshift lijken positieve effecten te hebben op de aanwervingen van eerste werknemers. Ook de evolutie van de economische werkloosheid in het eerste kwartaal toont dit aan. Dat blijkt uit de cijfers van Acerta. Nadat Federgon eerder meldde dat de uitzendarbeid fors toeneemt valt eveneens goed nieuws te melden inzake het beroep op economische werkloosheid. Lezen

De vacaturecijfers van april

In april 2016 werden 18.745 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 37,3% meer dan in april 2015. Lezen

Helft van ondernemingen maakt afspraken over tijdsbesteding vakbondsmandaat

Net iets meer dan de helft van de Belgische ondernemingen maakt afspraken op bedrijfsniveau over de wijze waarop de syndicale rechten en plichten ingevuld worden. Tegelijk leiden formele afspraken hieromtrent duidelijk tot een positief sociaal klimaat. Een en ander blijkt uit een gezamenlijke steekproef van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en HR-dienstverlener SD Worx bij meer dan 250 ondernemingen. Lezen

Het nut van re-integratie bij langdurige afwezigheid

In 2015 waren op een gemiddelde werkdag bijna 7 op 100 werknemers afwezig wegens ziekte of een privéongeval. Het langdurig absenteïsme, waarbij werknemers minstens één jaar thuis blijven, kent in 2015 een nooit geziene stijging met 14%. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 25.781 werkgevers en 261.177 werknemers. Bedrijven in België gaan daarenboven op verschillende manieren om met de terugkeer naar het werk na een langdurige afwezigheid. Zo stelt 56% van de kleine bedrijven het nut van een re-integratie van werknemers in vraag, terwijl 72% van de grote bedrijven net pleiten vóór re-integratie. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.