NL | FR | LU
Peoplesphere

Diversiteit en inclusie : 40% van werknemers durft niet open te zijn over privéleven uit angst voor vooroordelen, slechts kwart werkgevers erkent het probleem.

Een kwart van de werknemers en 17% van de werkgevers vinden een actief beleid rond diversiteit en inclusie niet nodig. Een positief imago voor het bedrijf of de organisatie is volgens beide groepen het belangrijkste effect van zo’n beleid. Ook geloven ze dat anoniem solliciteren een belangrijke factor is om te komen tot een diverser en inclusiever personeelsbestand. Dat concludeert Indeed, dat meer dan 1.000 werknemers en 580 werkgevers vroeg naar diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Een grote meerderheid van werkgevers (70%) voert vandaag een actief beleid rond diversiteit en inclusie. “Tegelijk zegt 17% van die werkgevers dat niet te doen, meestal omdat ze daar geen behoefte aan hebben om omdat ze er simpelweg niet in geloven. Een op de vier werknemers vindt het niet belangrijk dat hun werkgever een diversiteits- en inclusief beleid hanteert. Er is duidelijk nog veel werk, zowel wat sensibilisering als wat het concrete beleidsvoerende betreft”, zegt Arjan Vissers, recruitment evangelist bij Indeed.

Op de werkvloer

Werkgevers en werknemers zien positieve en negatieve effecten van een beleid rond diversiteit en inclusie. 40% van hen denkt dat dit beleid een positieve impact kan hebben op de samenhorigheid. Nog eens 40% vindt dat het goed is voor het bedrijfsimago. “Een zorgwekkende constatering, als streven naar diversiteit en inclusie voornamelijk als stimulans voor het bedrijfsimago dient. Dit degradeert een beleid dat aanstuurt op bijvoorbeeld verschillende leeftijden, sekse, of religies tot ‘windowdressing’.”

Vier op de tien werkgevers en een derde van de werknemers vrezen echter dat beleid rond diversiteit en inclusie voor meer spanningen op de werkvloer zal zorgen. Een op de zes werknemers verwacht echter dat dit beleid nefast is voor carrièremogelijkheden of kan leiden tot banenverlies voor zichzelf of collega’s.

Een op de vijf werknemers zegt niet zichzelf te kunnen zijn op het werk, en 41% zegt niet over z’n privéleven te kunnen praten uit angst voor vooroordelen. Driekwart van de werkgevers gelooft echter dat werknemers gewoon zichzelf kunnen zijn, en 45% gelooft niet dat werknemers hun privéleven voor collega’s of leidinggevenden geheimhouden om vooroordelen te voorkomen.

Iets meer dan 20% van de werknemers heeft al ooit melding gemaakt bij zijn werkgever van problemen omtrent diversiteit en inclusie, zoals racisme, seksisme of pestgedrag. 57% van de werkgevers heeft hier nog nooit mee te maken gehad.

Aanwervingsproces

Zes op de tien bedrijven sturen in de loop van het aanwervingsproces actief op diversiteit en inclusie, zelfs al in de vacatureteksten. 38% zegt dat te doen onder druk van de samenleving. Toch selecteren werkgevers vooral op de ingeschatte werkkwaliteit, het verloop van het sollicitatiegesprek en de ervaring wanneer ze moeten kiezen tussen twee gelijk geschikte kandidaten. Overwegingen rond diversiteit en inclusie zijn voor nauwelijks 2% van de werkgevers een doorslaggevende factor.

Voor de helft van alle werknemers die in de toekomst van werkgever zouden veranderen, is het belangrijk of die werkgever een beleid rond diversiteit en inclusie voert, en hoe dat op de werkvloer tot uiting komt. Toch denkt een op de drie werknemers die open staan voor een nieuwe baan dat zo’n beleid zijn of haar kansen op een nieuwe baan zal verkleinen.

Anoniem solliciteren als ‘redmiddel’?

Over anoniem solliciteren is al veel inkt gevloeid. Zowel werknemers als werkgevers staan hier positief tegenover. 46% is ervan overtuigd dat het bijdraagt tot een diverser en inclusiever personeelsbestand. Meer dan 40% denkt dat geanonimiseerd solliciteren een positieve impact heeft op de kwaliteit van de aangeworven kandidaten. Een op de drie werkgevers geeft aan dat hij dit ook in de toekomst wil blijven toepassen.

“De implementatie van anonieme sollicitaties heeft in het verleden bij veel organisaties best wat voeten in de aarde gehad. Toch kan dit een waardevolle toevoeging aan het sollicitatieproces zijn, dat in de toekomst bedoelde en onbedoelde arbeidsdiscriminatie mogelijk voorkomt”, besluit Vissers.

Bron: Indeed

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.