NL | FR | LU
Peoplesphere

De arbeidskansen van jongeren maximaliseren

De schoolverlatersstudie beantwoordt de vraag naar de tewerkstellingskansen van de Vlaamse schoolverlaters. Ze onderzoekt welke opleidingen goede kansen bieden op werk en na welke opleidingen de zoektocht naar een job wat moeizamer verloopt. Het betreft de jongeren die de school hebben verlaten in 2014 en die door VDAB één jaar lang worden opgevolgd. In juni 2015 wordt nagegaan hoeveel van deze schoolverlaters als werkzoekend zijn ingeschreven.

Dit zijn de belangrijkste conclusies:

  • Het aandeel schoolverlaters dat zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt betreedt, neemt verder af. Er zijn nu 26,5% minder ongekwalificeerde schoolverlaters dan drie jaar geleden. Het gaat hier wel nog steeds over 5.559 jongeren die de arbeidsmarkt trotseren zonder er echt klaar voor te zijn.
  • Leren en werken blijft een succesformule. Dat toont de Leertijd al jaar na jaar. Ook de zevende specialisatiejaren in BSO en TSO, waarin de nadruk ligt op stage en praktijk, verhogen bijna steeds de kansen op een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt. Wanneer deze werkervaring ook nog eens wordt gecombineerd met het behalen van een getuigschrift of diploma, dan stijgen de kansen nóg meer. De combinatie van werkervaring en diploma lijkt dus dé sleutel tot een optimale lancering op de arbeidsmarkt.
  • Studiekeuzes zijn nog steeds niet genderneutraal. Jongeren blijven hardnekkig vasthouden aan de traditionele keuzepatronen. Ondanks alle inspanningen om meer meisjes in STEM-opleidingen te krijgen, zien we vooralsnog weinig veranderen.
  • Over de afgelopen drie jaar daalt het aandeel mannelijke schoolverlaters uit STEM-richtingen in BSO3 en TSO3. Sterke dalingen (tot -20%punt) doen zich voor in de studiegebieden ‘Auto’, ‘Bouw’ en ‘Mechanica-Elektriciteit’.
    We verwachten nochtans dat de vraag naar uitvoerende technici de komende jaren sterk zal stijgen ten gevolge van de uitstroom van zij die de arbeidsmarkt definitief verlaten.
  • Professionele bachelors en masters maken nog steeds een uitstekende aansluiting met de arbeidsmarkt. Echter niet alle opleidingen sluiten even goed aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. Hierdoor is de kans reëel dat een aantal van deze schoolverlaters niet onmiddellijk een job vinden in het gekozen vakgebied of het behaalde studieniveau.
  • Vrouwelijke jongeren doen het beter dan mannelijke jongeren. Vrouwelijke schoolverlaters zijn vaker hooggeschoold: meer dan de helft (58%) haalt een diploma hoger onderwijs, tegenover 39% van de mannelijke schoolverlaters. Maar welk diploma de vrouwelijke schoolverlaters ook hebben, gemiddeld vinden zij vlotter aansluiting met de arbeidsmarkt dan hun mannelijke collega’s. Met uitzondering van BuSO, DBSO en Leertijd, vertonen vrouwen in alle studieniveaus een lager restpercentage.
This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.