NL | FR | LU
Peoplesphere

Bruggen bouwen tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Vorige week week ondertekenden Lieven Boeve, directeur generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Fons Leroy, gedelegeerd-bestuurder VDAB een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen vanaf 1 september 2016 structureel samenwerken om (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en arbeidsmarkt, met inbegrip van de sociale economie, beter op elkaar af te stemmen. Hierbij focust de overeenkomst op onderwijs- en beroepskwalificatie, competentieontwikkeling en leer- en werkloopbanen.

De uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt zijn groot. Zo blijft het behalen van een start(onderwijs)kwalificatie de sleutel tot succes op de arbeidsmarkt maar een levenslange professionalisering is evenzeer een noodzaak geworden. Gaandeweg is de traditionele, rechtlijnige loopbaan “leren-werk-pensioen” geëvolueerd naar een nieuw leerloopbaanschema: “leren-werk-leren-werk-leren-werk… pensioen… leren”. Hoe kleiner de breuklijn tussen de schoolloopbaan, de leerloopbaan en de werkloopbaan, hoe groter de kans op een succesvolle start en doorloop van de werkloopbaan.

De diversiteit in de samenleving dient positief te worden aangewend binnen de context van een “talenten- en een kansenverhaal”. Er is geen tijd om talent te verspillen. Het stimuleren van de zin voor wetenschap, techniek en technologie in functie van de maatschappelijke behoeften en de arbeidsmarkt is voor beide organisaties een prioriteit.

Tenslotte is het van belang om te streven naar een meer inclusieve samenleving, enerzijds door een meer inclusief onderwijs, anderzijds een sterkere inclusie binnen VDAB-opleidingen, arbeidsbemiddeling en arbeidsmarkt.

Samenwerking

De samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VDAB is gebaseerd op drie centrale principes:

    • Alle jongeren, (jong)volwassenen, werkzoekenden en burgers verdienen kansen, ondersteuning en begeleiding om vanuit hun talenten hun competenties maximaal te ontwikkelen en kwalificaties te behalen in functie van vlotte loopbaantransities.
    • Leren en werken moeten daar waar wenselijk in elkaar kunnen overvloeien. Vanuit een perspectief van levenslang leren dienen de onderwijsloopbaanbegeleiding, leerloopbaanbegeleiding en loopbaanbegeleiding op elkaar afgestemd te worden. Jongeren, werkzoekenden en burgers moeten daarbij hun keuzeproces in handen kunnen nemen en daarin voldoende ondersteund worden gedurende de volledige leer- en werkloopbaan.
    • Sterke partnerschappen tussen scholen, centra leren en werken, centra voor volwassenenonderwijs en de VDAB, worden hierbij als hefbomen aangewend.

Concreet zullen beide organisaties in de periode 2016-2020 werken aan het versterken van elkaars expertise in het uitbouwen van een optimale (onderwijs) (leer) loopbaanbegeleiding. Uitdrukkelijk wordt hierbij gestreefd naar het faciliteren van een optimale toeleiding vanuit arbeidsmarktgerichte opleidingen naar de arbeidsmarkt toe. Daarnaast worden de bestaande samenwerkingen tussen scholen, centra voor deeltijds onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en de VDAB, verder uitgebouwd. Dit door structureel overleg en sterke regionale partnerschappen.

Engagement

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VDAB engageren zich om deze partnerschap open uit te bouwen en nodigen alle onderwijs-, opleidings- en arbeidsmarktactoren uit tot het vormen van een talentencoalitie die de toekomst van alle jongeren en volwassenen kan verbeteren en ondersteunen.

Lieven Boeve: “Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest voluit voor het zo goed mogelijk ontwikkelen van de competenties van alle leerlingen en cursisten, en wil hun toekomstkansen maximaliseren. Een structurele samenwerking met de VDAB, de Vlaamse arbeidsbemiddelaar, biedt hiertoe vele extra opportuniteiten, omdat ze zorgt voor een wederzijdse versterking van elkaars aanbod en diensten.”

Fons Leroy: “Wendbaarheid op de arbeidsmarkt begint bij maximaal ontwikkelen van je competenties en goed afwegen van je studie- en beroepskeuzes. Met Katholiek Onderwijs Vlaanderen als partner kunnen we jongeren, (jong)volwassenen, werkzoekenden en burgers daar nog beter in ondersteunen. Deze samenwerking is een goed vertrekpunt om excellente partnerschappen tussen onderwijsinstellingen en VDAB uit te bouwen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.