NL | FR | LU
Peoplesphere

De Europese AI-week tussen 14 en 18 maart, samen bouwen aan een inclusieve toekomst.

Waarom wordt artificiële intelligentie (AI) soms “de nieuwe elektriciteit” genoemd? Hoe kan de gezondheidszorg door AI worden verbeterd? Wat doen de Europese Unie en de lidstaten om vertrouwen en wettigheid te garanderen, zonder innovatie in gevaar te brengen? Hoe AI op een ethische en verantwoorde manier te gebruiken? Hoe anticiperen op de toekomst van de jobs in een maatschappij die zich zo snel ontwikkelt? Hoe ontwikkelen AI-startups en -scale-ups zich in ons land? Wat is er gepland door de overheidsinstellingen om het potentieel van IA te ontsluiten? Zijn immersieve technologieën een kans of een bedreiging in het medialandschap? Welke financierings- en investeringsmogelijkheden bestaan er? Hoe kan ik AI leren? Waar moet ik beginnen? Op deze en vele andere vragen wil de Europese AI-week een antwoord geven.

De Europese AI-week vindt plaats van maandag 14 maart tot en met vrijdag 18 maart 2022. Op het programma staan inspirerende lezingen, workshops, nieuwe inzichten uit onderzoek, nieuwe publicaties en burgerdebatten. Tijdens deze week, georganiseerd door FOD BOSA, de AI4Belgium-coalitie en zijn vele partners in heel Europa, krijgt iedereen -expert of niet- de kans om de fascinerende perspectieven van AI wereldwijd te ontdekken.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: “Dit evenement wil de aandacht vestigen op de groeiende invloed en het potentieel van artificiële intelligentie zoals die zich in België en Europa ontwikkelt. AI is al overal aanwezig en ontwikkelt zich razendsnel. Het heeft een ongelooflijke invloed op de manier waarop onze samenlevingen worden bestuurd en georganiseerd, en zal dat blijven doen. Deze week moet ertoe bijdragen dat de lopende acties en projecten, maar vooral de synergieën en samenwerkingsverbanden die uit onze uitwisselingen kunnen voortvloeien, nog meer in de verf worden gezet.”

Na het succes van de 2021 editie, is het AI4Belgium ecosysteem terug van weggeweest om de realisaties en de doelstellingen te delen van de bedrijven, burgers, instellingen en werkgroepen die het hele jaar door werken aan een betere wereld door middel van AI.

Nathanaël Ackerman, verantwoordelijke AI van de FOD BOSA en AI4Belgium : “De komst van AI en de transformaties die zij teweegbrengt, nodigt ons uit om na te denken over de wereld van morgen, individueel en op het niveau van de samenleving, als mens of als gemeenschap, en om onze waarden in het middelpunt van het debat te plaatsen. AI wordt soms de “nieuwe elektriciteit” genoemd, wat betekent dat het niet louter een technologische vooruitgang is.”

Op de Europese AI-week komen tal van onderwerpen aan bod. Een greep uit het aanbod.

Gezondheidszorg. De verwachtingen van de burgers ten aanzien van AI op medisch gebied zijn hooggespannen. Burgers kunnen profiteren van betere en gepersonaliseerde geneeskunde, maar ook van snellere en nauwkeurigere diagnoses. Het is ook van essentieel belang dat het personeel in de gezondheidszorg wordt ontlast van administratieve of repetitieve taken, zodat zij meer aandacht kunnen besteden aan de patiënten. Op het gebied van gezondheid en biotechnologie is België een vallei van mogelijkheden voor onderzoek, investeringen en zakendoen. Tijdens de AI-zal er veel aandacht zijn voor het thema gezondheid.

Jongeren. Voor jongeren zijn digitale, snelle en gepersonaliseerde diensten normaal. Evolueert de wereld snel genoeg om dit aan te kunnen? Wat zijn hun dromen in een wereld die voortdurend evolueert? (Hoe) luisteren we naar hen?

Vaardigheden en de toekomst van jobs. Wat is de impact van AI op onze huidige jobs? Hoe ziet de “gewenste toekomst” eruit? Welke jobs zien we voor morgen? Moet het onderwijssysteem evolueren om klaar te zijn voor de uitdagingen die de verwerving van 21ste-eeuwse vaardigheden met zich meebrengen? De bestaande opleidingen over AI in België worden voorgesteld.

Vertrouwen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI-toepassingen betrouwbaar zijn? Wat is de rol van AI in onze samenleving?

Milieu. Wat betekent “zuinige AI”? Aangezien AI energie nodig heeft (bijvoorbeeld elektriciteit om data op te slaan), wordt onderzocht of AI meer voordelen dan schade brengt aan het milieu.

Blockchain. AI maakt het mogelijk om een onvoorstelbare hoeveelheid data te genereren, uit te wisselen, te herkennen en te verwerken. Hoe zit het met de beveiliging van de gegevens en de verplaatsing ervan tussen actoren? Door alle uitwisselingen veilig bij te houden via een enorm “grootboek” dat virtueel door duizenden mensen wordt bijgehouden, biedt blockchain een veiligheidsniveau waardoor gegevens gevrijwaard blijven van beschadiging, vervalsing en hackers.

Media. AI kan tekst, beeld en stemmen diepgaand beïnvloeden, herkennen, wijzigen of vervalsen. Hoe zit het vandaag met de kwaliteit van informatie? Hoe gaan “immersieve” en “augmented” technologieën ons leven beïnvloeden? Hoe zit het met de waarde en de rol van digitale items zoals NFT? Doe mee met de nieuwe AI4media lancering en reis met ons mee op een meeslepende reis.

#BreakTheBias. In lijn met het thema van de Internationale Vrouwendag “#BreakTheBias”, zal dit evenement de uitdagingen en kansen belichten bij het creëren van een divers en inclusief AI-ecosysteem. Het evenement zet vrouwelijke digitale vernieuwers en ondernemers die AI inzetten voor sociale impact in de schijnwerpers, en bespreekt manieren waarop beleidsmakers, bedrijfsleiders en ondernemers kunnen samenwerken om een inclusiever AI-ecosysteem tot stand te brengen.

Startups en ondernemingen. De Belgische startups en scale-ups die gespecialiseerd zijn in AI krijgen tijdens meerdere sessies het woord en presenteren hun eerste projecten. De toepassing van AI in ondernemingen wordt toegelicht (op initiatief van Vlaanderen).

AI in overheidsdiensten. We bespreken de succesfactoren, de stimulansen en de obstakels voor de toepassing van AI in overheidsdiensten, waarbij concrete projecten de discussie illustreren. De percepties over en drijfveren voor de invoering van AI in overheidsdiensten zullen ook worden besproken.
Sterker door (internationale) samenwerking

Jack Hamande, directeur-generaal Digitale Transformatie bij de FOD BOSA: “De toekomst wordt vandaag gebouwd. Door actoren uit de openbare en de private sector, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld samen te brengen, wil de AI-week de verschillende belanghebbenden van het noorden tot het zuiden van het land met elkaar in contact brengen rond maatschappelijke thema’s en bepalen hoe op alle gebieden voordeel kan worden getrokken van AI, waarbij groot belang wordt gehecht aan ethiek.”

Het AI4EU platform met vertegenwoordigers van nationale en internationale AI hubs en netwerken zoals CLAIRE zullen ook deelnemen om het ecosysteem te versterken, positieve energie te genereren en kansen voor export of buitenlandse investeringen te creëren. Ook zal de stand van zaken in Europa worden gepresenteerd. We gaan tot in Japan en Canada om AI best practices te ontdekken.
Deelnemen

De Europese AI-week vindt plaats van maandag 14 maart tot en met vrijdag 18 maart 2022. Dit evenement is hybride en bestaat zowel uit fysieke (10%) als online sessies (90% via videoconferentie en Youtube). De deelname aan de sessies is gratis. Inschrijven voor één of meerdere sessies kan via deze link.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.