NL | FR | LU
Peoplesphere

De gezamenlijke oproep van Vlor en SERV voor digitaliseringsagenda voor onderwijs en vorming.

De Vlor en de SERV roepen gezamenlijk op om werk te maken van een digitaliseringsagenda voor onderzoek, onderwijs en vorming. Deze oproep is aanvullend ten opzichte van de eerder geformuleerde aanbevelingen en de eigen werkzaamheden van de SERV of de Vlor rond deze thematiek.

De vierde industriële revolutie is een feit. Ze wordt aangedreven door data, sensoren, servers, computers, het internet, mobiele toepassingen, … De digitalisering laat zich voelen in alle geledingen van de samenleving. De impact op vaardigheden en beroepen is ingrijpend, in zowat alle arbeidsmarktsectoren. De komst van mobiele technologie, artificiële intelligentie (AI), virtuele realiteit (VR), cloud-toepassingen, … zal hoe we werken en leven in Vlaanderen verder beïnvloeden en veranderen.

Dé grondstof van en voor deze omwentelingen is menselijk kapitaal, zijn kennis en vaardigheden. De ontwikkeling van de competenties van kinderen, leerlingen, studenten, onderwijsprofessionals en volwassenen is dan ook cruciaal. Niet alleen tijdens de schoolloopbaan maar ook op en naast de werkvloer en als burger in de samenleving, gedurende alle fases van het leven. De digitalisering en de opkomst van bv. AI en VR zorgen voor verschuivingen in wat we leren, hoe we leren, waar en wanneer we leren en brengt met zich mee dat we allemaal lerenden zijn of moeten worden. Vlaanderen heeft meer dan ooit een leercultuur nodig.

Onderzoek, onderwijs en vorming als motor van de digitale transitie

Onderzoek, onderwijs en vorming spelen hierin een fundamentele rol. De opdracht is omvattend: garanderen dat iedereen kan leren en ontwikkelen, zorgen voor een stevige basis zodat iedereen volwaardig kan participeren aan de steeds veranderende samenleving, zorgen voor een aantrekkelijk aanbod dat proactief inspeelt op veranderende noden,…
Vlaanderen scoort sterk op vlak van onderwijs. Uit de vergelijking met andere landen blijkt wel dat we stappen vooruit kunnen en moeten zetten op een aantal domeinen: de doelmatigheid van ICT-integratie in het onderwijs, het gebruik van vernieuwende werkvormen in de klas, de instroom van leerlingen en studenten in STEM- en ICT-opleidingen, een breder aanbod in het hoger onderwijs (bv. AI), de mate waarin de bevolking over de noodzakelijke digitale vaardigheden beschikt, de deelnamecijfers aan formeel leren door volwassenen, de leergerichtheid van ondernemingen, meer digitale toegang tot onderwijs, …

Een digitale agenda voor onderwijs en vorming

De Vlor en de SERV vragen de Vlaamse regering om een digitale agenda voor onderwijs en vorming op te maken. De resultaten van de OESO Skills Review Vlaanderen, de inzichten uit het transitiegebied ‘levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ (Visie 2050), de recente werkzaamheden van de SERV in verband met digitalisering en de VLOR-adviezen over ICT- integratie in het leerplichtonderwijs en digitaal leren in het hoger onderwijs en de nog op te starten strategische verkenning van de Vlor over digitalisering van onderwijs kunnen daarbij inspireren. Een leercultuur realiseren om stevig te staan als burgers in een digitale samenleving vergt immers een visie, dialoog en gecoördineerde inspanningen van alle betrokkenen.
De Vlor en de SERV willen elk vanuit hun eigen opdracht gezamenlijk werken aan die visie en dialoog en verdere concretisering.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.