NL | FR | LU
Peoplesphere

Leidinggevenden spelen essentiële rol in werkgeluk van de Belg. Maar crisis accentueert gebrek aan aandacht voor mening en welzijn van medewerkers.

Het werkgeluk van de Belgen wordt het meest bepaald door de mate waarin zij tevreden zijn met hun leidinggevende. Aanvullend zijn autonomie, work-life balance en persoonlijke groei doorslaggevend. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. En er is nog werk aan de winkel. Zo heeft de helft van de medewerkers de indruk dat hun leidinggevende niet geeft om hun welzijn of om hun mening, wat maakt dat velen niet tevreden zijn met hun leidinggevende en bijgevolg ook hun werkgeluk wordt aangetast. De coronacrisis accentueert dit pijnpunt, want de tevredenheid met de leidinggevende daalt verder van 6,62 op 10 voor de lockdown naar 6,25 op 10 gedurende zes weken na de aanvang van de lockdown. 

Al sinds 2018 onderzoeken NN en UGent het geluk van de Belg met het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat ons werkgeluk onze algemene levenstevredenheid beïnvloedt. We hebben er dus alle belang bij om ons gelukkig te voelen op onze werkplek. Nieuw en representatief cijfermateriaal, verzameld tussen 10 februari 2020 tot 27 april 2020, levert extra inzichten op en geeft ook de impact weer van de eerste weken lockdown in België op ons werkgeluk.

Werkgeluk licht aangetast door COVID-19

Voor de coronacrisis scoorde de Belg gemiddeld 6,67 op 10 op werkgeluk. Door de uitbraak van COVID-19 zien we een lichte daling naar 6,51 op 10. Maar de Belg blijft wel overwegend positief over zijn job, 61% is enthousiast over zijn job en 47% vindt zijn job inspirerend. Deze percentages schommelen amper als we de periode voor en tijdens de eerste weken van de lockdown vergelijken.
Wel neemt het aandeel mensen dat echt ongelukkig is op het werk, met een score van 5 op 10 of minder, licht toe tijdens de lockdown. Dit percentage stijgt van 24% naar 28%. Arbeiders worden daarbij het zwaarst getroffen.

Bouwstenen van ons werkgeluk

Maar wat vormt nu ons werkgeluk? UGent identificeerde twee types jobkarakteristieken die het werkgeluk van de Belg beïnvloeden: ‘job resources’ & ‘job demands’.

• Job resources zijn elementen die medewerkers energie geven en zorgen voor motivatie en engagement op het werk, zoals zich gewaardeerd voelen, sociale steun, autonomie, competentie, een positief verschil kunnen maken in de wereld, de job die bijdraagt tot persoonlijke groei, …
Een hoge tevredenheid met de leidinggevende heeft een zeer positieve impact op werkgeluk. Ook de mate waarin men autonomie op het werk ervaart en tevreden is met het financiële plaatje gelinkt aan zijn/haar job zijn enorm bepalend. Eén punt extra op alle domeinen van job resources leidt tot een stijging met 1,4 punten van de werktevredenheid.
• Job demands zijn elementen die energie vragen van medewerkers en kunnen leiden tot werkstress (of in extreme gevallen zelfs tot burn-out), zoals bijvoorbeeld werkuren, reistijd, het werkschema, job onzekerheid,….

Vooral het ervaren van jobonzekerheid is nefast voor ons werkgeluk. Vandaag ervaart 14% van de werkende Belgen dit. Wie vaak heen en weer wordt geslingerd tussen verwachtingen heeft het moeilijker om werkgeluk te ervaren.

“Gezien de huidige context kan het aantal medewerkers dat jobonzekerheid ervaart de komende tijd sterk stijgen. Er zijn heel wat sectoren waar onzekerheid vaker voorkomt dan in andere, maar door de coronacrisis staan er betrekkelijk meer jobs op het spel en worden verschillende sectoren getroffen. Om ons hier als maatschappij op voor te bereiden, kunnen we extra inzetten op omscholing en levenslang leren om zo transitie tussen sectoren te stimuleren,” klinkt het bij professor dr. Lieven Annemans, die ook voorzitter was van het Vlaamse Maatschappelijke relancecomité.

Job resources doorslaggevend voor het werkgeluk

Wanneer we de twee types jobkarakteristieken (job demands & job resources) samennemen, wegen vooral de job resources door op ons werkgeluk. Deze categorie staat in voor 78% van ons werkgeluk. Job demands verklaren 22% van ons werkgeluk. Dat zorgt ervoor dat wie bijvoorbeeld een grote persoonlijke groei ervaart, minder problemen heeft met extra werkuren dan dan wie geen persoonlijke groei ervaart.

“Werkgeluk is complex en wordt door verschillende elementen beïnvloed. Zo spelen ook socio-demografische factoren, mentale weerbaarheid en gezondheid een rol. Maar de meest doorslaggevende elementen om geluk te ervaren op het werk zijn de job resources blijkt uit de analyses. Dit zijn zaken die inherent gelinkt zijn aan de job enerzijds en aan de medewerker anderzijds. Denk hierbij aan de autonomie, die je enerzijds krijgt van je werkgever, maar die je anderzijds als individu ook dient op te nemen. Dit geldt ook voor competentie, persoonlijk groei en sociale steun. Dat maakt het natuurlijk niet evident voor werkgevers. Job demands zoals redelijke werkuren en een goede work-life balance zijn eenvoudiger te implementeren dan job resources. Die laatste zijn vaak onlosmakelijk verbonden aan bedrijfscultuur,” verklaart Isabelle Hoebrechts, oprichtster van 361°.

Leidinggevenden zijn doorslaggevend en moeten beter doen

De meest essentiële factor van ons werkgeluk is dus de mate waarin we tevreden zijn over onze leidinggevende. Medewerkers die aangeven dat hun leidinggevende zeer begaan is met hun welzijn scoren maar liefst 1,25 punten hoger op werkgeluk dan het Belgische gemiddelde. Ook wanneer de medewerker het gevoel heeft dat zijn leidinggevende geeft om zijn mening zien we een opmerkelijke stijging in werkgeluk.

 

Bron : UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.