NL | FR | LU
Peoplesphere

Meer dan 1 op de 5 Belgen doet aan telewerk, bijna de helft denkt het te kunnen doen.

22% van de Belgen doet momenteel aan telewerk. De helft van de telewerkers verplaatst zich normaal gezien met de wagen naar het werk. Vooral mensen die langer dan een half uur moeten rijden naar hun werkplek zijn meer geneigd om te telewerken. 45% van de Belgen geeft aan een job te hebben die mogelijk in aanmerking komt om te telewerken, zo blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Via www.telewerken.be stellen ze ook een toolbox ter beschikking om het potentieel verder te ontwikkelen en samen met verschillende partners organiseerden ze samen een Nationale Telewerkdag.

Telewerken wil zeggen dat je jouw werk uitvoert vanop op een andere locatie dan de hoofdvestiging van de werkgever. Dit kan thuis zijn, in een satellietkantoor, in een coworking space, onderweg (openbaar vervoer) of op een andere plaats. 22% van de Belgische werknemers geeft in een nieuwe enquête van Vias institute bij een representatief staal van 1000 personen aan (regelmatig) te telewerken.

4 op de 10 telewerkers (39%) doet gemiddeld 1 dag per week aan telewerk. Twee op de 10 (19%) werkt 2 dagen per week niet op zijn vaste kantoor. 1 op de 3 (34%) doet sporadisch aan telewerk.
9 op de 10 werknemers die telewerken doen dat thuis. Alle andere vormen van telewerk zoals werken in een satellietkantoor of co-workingspace zijn nog niet volledig ingeburgerd.

Helft van de telewerkers rijdt anders met de wagen naar het werk

Voor 49% van de telewerkers is de auto hun voornaamste vervoersmiddel naar het werk. 33% komt met het openbaar vervoer en 15% met de fiets.

Het zijn vooral langer autoverplaatsingen die door telewerk vermeden worden.
Bijna de helft van de Belgen (49%) die op tenminste 1 uur van hun werk wonen doet aan telewerk. Bij werknemers die tussen 46 minuten en 1 uur wonen is dat 31%, bij zij die op een half uur tot 45 minuten van hun werk wonen is dat 26%. Hoe verder mensen van hun werk wonen, hoe meer ze aan telewerk doen dus.
Een gemiddelde werknemer pendelt 33 minuten naar zijn werk. Bij de telewerkers is dat gemiddeld 45 minuten.
Door te telewerken wordt een enorm aantal kilometers niet gereden en dat vooral tijdens de spitsuren. Dat is goed voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit.
Bijna 9 op de 10 telewerkers (87%) geeft ook aan geen extra verplaatsingen te doen op de dagen van telewerk.
Degenen die wel extra verplaatsingen afleggen, doen dat vooral om boodschappen te doen en in minder mate, voor vrijetijdsbestedingen of om iemand te gaan halen of afzetten.

Wie het doet, wil het blijven doen!

92% van alle telewerkers wil graag blijven telewerken. De tevredenheid is dus zeer groot.
1 op de 3 (36%) zegt dat de belangrijkste reden om te telewerken de tijdswinst is omwille van het niet-afleggen van het woon-werkverkeer. Voor 1 op de 4 telewerkers (24%) geldt dat ze vooral tevreden zijn omdat ze geen stress of vermoeidheid meer ervaren door het niet-afleggen van het woon-werkverkeer. 1 op de 6 (15%) geeft aan dat een betere work-life balans voor hen de belangrijkste reden is om voor telewerk te kiezen.

Bijna de helft van alle Belgen zou kunnen telewerken

Niet alle jobs zijn geschikt om telewerk te doen: fabrieksarbeiders, profvoetballers of buschauffeurs, het is simpelweg niet mogelijk in bepaalde jobs om op een andere plaats dan je vaste werkomgeving je beroep uit te oefenen. Ook het verlies aan sociaal contact of de moeilijkheid om werk en privé-leven te scheiden doen sommige werknemers besluiten dat telewerk niets van hen is.
Toch is er nog een gigantisch potentieel van telewerkers dat onontgonnen is. 45% van de Belgische werknemers vindt inderdaad dat zijn job compatibel is met telewerk. 31% vindt dat dat zonder aanpassingen kan. 14% meent dat het kan, mits kleine aanpassingen aan het organiseren van het dagdagelijks werk.

Verbetering is nog mogelijk in elke regio

Van degenen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk gewest doet 40% momenteel aan telewerk. 68% van de werknemers in Brussel zegt over een job te beschikken die mogelijk in aanmerking komt voor telewerk. Er is dus daar nog veel ruimte voor verbetering.

De provincies waar er momenteel het minste aan telewerk wordt gedaan zijn Limburg en Luxemburg. Slechts 8% van de werknemers in die provincies doen telewerk. Maar ook daar is het potentieel veel groter. In Limburg zou 34% met zijn job kunnen telewerken. In Luxemburg is dat 23%.

Helft van Belgische werkgever laat telewerk toe

Onderzoek van SD Worx bij Belgische werkgevers geeft aan dat ongeveer de helft van de werkgevers openstaat voor telewerk. De cijfers verschillen lichtjes naargelang de grootte van de organisatie, type werk en de bedrijfscultuur. Jan Laurijssen van SD Worx: “Ongeveer de helft van de werkgevers staat open voor telewerk. Bij de grote bedrijven (van meer dan 100 werknemers) laat bijna zes op tien (58%) tele- of thuiswerken toe. Bij de kmo’s die het toelaten stelt ongeveer de helft (53%) geen maximum in. Een kwart zegt dit wel te beperken tot ‘ regelmatig met een maximum aantal dagen’ (24,3%) en een vijfde laat het toe in ‘heel uitzonderlijke situaties (22,3%).”

Natuurlijk leent niet elke job zich in de praktijk tot telewerk, maar SD Worx bevestigt dat er nog veel onbenut potentieel bestaat: “Digitalisering is een eerste stap om telewerk mogelijk te maken voor nog meer (bedienden) jobs. Eigenlijk moet je het als werkgever omdraaien. Het is belangrijker om je werkorganisatie onder de loep te nemen en af te spreken op welke dagen medewerkers wel verwacht worden in kantoor en om op die dagen structureel overleg in te bouwen, dan om beperkingen op het telewerk in te voeren.”

Emmanuelle Vandamme, Voorzitster FOD Mobiliteit en Vervoer: “Telewerken is een deel van de oplossing om de mobiliteitsknoop te ontwarren. Momenteel doet 1 op de 5 Belgische werknemers aan telewerk, maar het potentieel is dubbel zo groot. Vooral werknemers die ver van hun werk wonen, maken er nu gebruik van. Als ook die andere werknemers en werkgevers kunnen gemotiveerd en geactiveerd worden om aan telewerk te doen, kan dat gunstige effecten hebben op zowel de verkeersveiligheid en de mobiliteit.”

François Bellot, Minister van Mobiliteit: “Ik heb telewerken altijd ondersteund. Het kadert in een algemene politiek om de mobiliteit te verbeteren. We weten dat als 10 personen telewerken, dat er gemiddeld 5 voertuigen minder in de ochtend –en avondspits zitten. Telewerk heeft onmiskenbare voordelen voor de werknemer, de werkgever en voor de maatschappij in het algemeen. Daarom ben ik verheugd dat er een speciaal platform ontwikkeld is en er een speciale dag ontwikkeld is om telewerk verder te promoten”.

Bron : FOD Mobiliteit

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.