NL | FR | LU
Peoplesphere

Meer dan zes op tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel.

De meerderheid van de Vlaamse kmo’s (tot 250 werknemers) is voorstander van verplichte vaccinatie op de werkvloer voor het personeel. In Wallonië is bijna de helft (45,9%) van de kmo’s voor verplichte vaccinatie van de medewerkers; één op vijf is tegen, één op drie neutraal. Met betrekking tot het nut van het Covid Safe Ticket naar klanten is het beeld anders: de meerderheid gebruikt het niet en wil dit zo houden. Waar het nog niet verplicht is, wil één op drie kmo’s met fysiek klantencontact wel graag het Covid Safe Ticket gebruiken.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx analyseert de cijfers: “Kmo-ondernemers zijn begaan met de veiligheid van hun medewerkers. In Vlaanderen is meer dan zes op tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel. Er zijn wel regionale verschillen. De verschillen in vaccinatiegraad tussen Vlaanderen en Brussel en Wallonië zien we ook weerspiegeld in deze cijfers: daar is 46% (of iets minder dan de helft) voorstander. Gemiddeld genomen is 56% voor de verplichting.” Als jurist duidt ze dat werkgevers geen info mogen opvragen over de vaccinatiestatus van hun werknemers; van een verplichting is geen sprake.

“Werkgevers (met minimum 50 werknemers) kunnen nu wel vragen naar de globale vaccinatiegraad bij hun werknemers via hun eigen arbeidsarts (of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), die toegang heeft tot de vaccinatiegegevens. Het gaat om gegevens over de collectieve vaccinatiegraad in de onderneming, nooit individueel per werknemer. Die info kan de werkgever helpen om een passend welzijnsbeleid in de onderneming uit te werken. De verschillende regio’s nemen intussen initiatieven om in te kunnen grijpen waar de vaccinatiegraad lager is. Zo kan er in Vlaanderen via de arbeidsarts een vaccinatie in een onderneming (die 100 werknemers of meer telt) aangeboden worden als de vaccinatiegraad lager is dan 70%. In Brussel en Wallonië worden extra mobiele vaccinatieteams ingezet.”

Covid Safe Ticket naar klanten

De specialist vervolgt: “Wat betreft het gebruik van het Covid Safe Ticket naar klanten zien we een ander beeld: daar is een minderheid voor de invoering gewonnen. De meerderheid van de kmo’s gebruikt het niet en wil dit zo houden; al zijn er die er toch het nut van inzien. Van de kmo’s met fysiek klantencontact, is 30% wel voor de invoering gewonnen. Vandaag is er nog geen mogelijkheid om het Covid Safe Ticket op te vragen, buiten voor een aantal beperkte gevallen zoals discoteken of massa-evenementen. Ook de deelstaten kunnen een reglementaire basis voorzien. We nemen aan dat zeker de kmo-ondernemers die moesten sluiten, alles willen in het werk zetten om een nieuwe sluiting te vermijden. Anderzijds brengt het opvragen van zo het Covid Safe Ticket wel extra werk met zich mee. In september ziet één op de tien Brusselse kmo’s (11,6%) zich verplicht het Covid Safe Ticket te vragen. In Vlaanderen en Wallonië ligt dit lager. Het opvragen van de Covid Safe Ticket mag dan wel naar klanten, maar niet naar werknemers.”

 

Bron: in de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 46e keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 810 bedrijven van 1 – 250 werknemers deel tussen 7 en 19 september. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.