NL | FR | LU
Peoplesphere

Minister De Sutter wil een ‘Digitoets’ invoeren: ‘Iedereen digitaal mee is het opzet, zowel ondernemers als burgers’.

Vandaag stelde federaal minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter haar plannen voor in De Kamer, in de commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda. De komende jaren worden cruciaal op gebied van 5G, artificiële intelligentie en digitalisering, tegelijkertijd wil minister De Sutter dat iedereen mee is: ‘Een Digitoets zal ervoor zorgen dat iedereen, zowel burgers als bedrijven, helemaal mee is met de digitale omwenteling.’

De beleidsnota Telecommunicatie van minister De Sutter bouwt voort op het Europese digitale verhaal. Zo zal België zich mee inschrijven in een nieuwe, Europese Digital Services Act, die de 20 jaar oude e-commerce wetgeving moet updaten. Zo scheppen we een duidelijk en modern kader voor de internationale e-commerce en de grote internetplatformen, en zorgen we ervoor dat consumenten beter beschermd worden.

Een ander dossier waar in Europa hard rond gewerkt wordt – en dat best dringend een Belgische invulling krijgt – is de uitwerking van een strategie rond Artificiële Intelligentie (AI). ‘Iedereen beseft dat AI zowel kansen als risico’s met zich meebrengt,’ zegt minister De Sutter: ‘Daarom zal Europees onderzocht worden of de huidige regelgeving rond productveiligheid en aansprakelijkheid toereikend is voor deze nieuwe technologieën. Tegelijkertijd moeten we werk maken van nieuwe regelgeving rond transparantie, bijv. op vlak van algoritmes. Een nationaal actieplan zal onze bedrijven en de academische sector helpen om gebruik te maken van Europese investeringen in het kader van het Europe Digital Programma.’

Iedereen mee

Minister Petra De Sutter wil dat de ‘digitalisering’ en ‘transitie’ iedereen aan boord houdt. Daarom wil de minister een ‘Digitoets’ invoeren die, naar analogie van de gendertoets en armoedetoets, het beleid screent op toegankelijkheid voor wie digitaal minder onderlegd is. Iedereen blijft toegang hebben tot alle informatie en diensten. Tegelijk zal een nieuw Digitaal Plan ervoor zorgen dat de algemene kennis – van burgers en bedrijven – rond digitalisering en telecommunicatie een boost krijgt. Een andere doelstellling is om meer meisjes naar de STEM-richtingen in het onderwijs toe te leiden. Minister De Sutter.: ‘De Digitoets zal ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt. Dit willen we koppelen aan het opkrikken van de algemene digitale kennis. Andere werven zijn: een automatische prijsvergelijker zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar een andere telecomprovider, de sociale tarieven voor internet- en televisiebundels toegankelijker maken en het opstellen van een nationaal actieplan om bedrijven – en dan vooral KMO’s – te helpen bij de overschakeling naar meer digitale handel. De huidige coronacrisis zorgde daarin voor een stroomversnelling, maar maakte tegelijk duidelijk dat nog te veel handelaars achterop hinken. Die willen we helpen, zodat ook bij onze ondernemers iedereen mee is.’

 

Bron: Kabinet van Minister Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.