NL | FR | LU
Peoplesphere

Mislukte externe aanwerving kost bedrijven minstens 35.000 euro. Interne mobiliteit nog te vaak onbenut.

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt, blijven organisaties in de praktijk spontaan nog steeds meer een beroep doen op externe kandidaten dan op interne kandidaten bij het invullen van hun vacatures. Daarom berekende Securex de kost van een mislukte externe aanwerving na 2 jaar dienst. Voor bedienden komt dit neer op 35.250 euro per persoon. De kosten voor kaderleden (51.850 euro) en directieleden (151.700 euro) liggen nog hoger.

Securex lanceert een rapport om interne mobiliteit meer kansen te geven binnen bedrijven. “Té vaak wordt intern aanwezig talent binnen een organisatie over het hoofd gezien,” concludeert Frank Vander Sijpe, Director HR Research. “De weerhouden kandidaat oog niet ‘super’, maar eerder ‘good enough’. Onder druk van het lijnmanagement, om een vacature snel ingevuld te krijgen, of vanwege kostenoverwegingen, wordt dan maar beslist om ‘enig risico’ te nemen.”

Omdat bedrijven nog te weinig stilstaan bij de kostprijs van dit risico, berekende Securex de kost van een mislukte externe rekrutering. De directe kosten werden op 3 niveaus binnen de organisatie berekend: bedienden, kader en directie. Voor de kostenberekening werden er een aantal assumpties gemaakt (zie verder).

Interne mobiliteit nog te vaak onbenut.

Er staan in België een recordaantal aan vacatures open. De gunstige conjunctuur zorgt, in combinatie met de vervanging van vroegtijdige ‘uittreders’ uit de arbeidsmarkt, voor een toenemende spanning tussen vraag en aanbod. Bovendien worstelen heel wat bedrijven met het vinden van specifieke, nieuwe, competenties.

De latere intrede op de arbeidsmarkt bij jongeren (door langere studies) en vervroegde uittrede van ouderen (door werkelijke pensioenleeftijd), gekoppeld aan het bijzonder lage personeelsverloop, stelt heel wat bedrijven – en sommige sectoren in het bijzonder – voor problemen.

Met het rapport wil Securex ‘interne mobiliteit’ als één van de potentiële pistes in de kijker zetten om tegemoet te komen aan het groeiend aantal vacatures in organisaties en sectoren in België. Via een aantal initiatieven kunnen bedrijven immers gemakkelijk nagaan of een interne kandidaat de verwachtingen kan inlossen.

“Bedrijven kunnen bijvoorbeeld tijdelijk projecten toevertrouwen of beloftevolle medewerkers intern uitwisselen tussen interne departementen of andere business unit. Soms loont het ook om iemands kwaliteiten uit te testen als leidinggevende binnen een of andere tijdelijke opdracht of missie,” legt Frank Vander Sijpe uit.

Toch wijst Securex eerlijkheidshalve ook op de mogelijke risico’s hieraan verbonden. “Het is belangrijk dat de organisatie op voorhand nagaat of de slaagkansen voldoende groot zijn. Zodra de mutatie effectief heeft plaatsgevonden kan (en wil…) de betrokken persoon dikwijls niet meer terugkeren naar de ‘oude’ functie en rest er alleen nog een vertrekregeling om wederzijds gezichtsverlies te vermijden. Op die manier dreig je niet alleen de goede elementen te verliezen, maar stuur je bovendien ongewild een verkeer signaal uit naar de interne community.”

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.