NL | FR | LU
Peoplesphere

Nieuwe manier van werken maakt noodzaak tot omscholing groter dan ooit: meer dan helft werknemers rekent op werkgever om hen nieuwe vaardigheden aan te leren.

COVID 19 had een ongekende impact op onze manier van werken. De beroepsbevolking wist zich ook aan deze uitdagende omstandigheden aan te passen. Dat aanpassingsvermogen zal de komende jaren cruciaal zijn op de arbeidsmarkt. Want de komende jaren staan in het teken van het voorbereiden van personeel op nieuwe en gewijzigde noden bij bedrijven, en de daarbij horende competenties en vaardigheden. Her- of omscholing is voor de meeste bedrijven de grootste investeringsprioriteit. Dat blijkt uit het jaarlijkse Global Talent Trends rapport van HR-specialist Mercer.

De hybride manier van werken, de moeilijkere grens tussen privé en werk die daar het gevolg van is, automatisering en het inzetten van nieuwe technologiën, veranderende marktbehoeften, onzekere vooruitzichten. Het zijn maar enkele van de factoren die maken dat nieuwe werkafspraken en functieherdefinitie of -herschikking hoog op de agenda staan bij werkgevers en werknemers. Omscholing is daarbij meer dan ooit pure noodzaak.

Dat wordt nog duidelijker als we zien hoe werknemers en HR-verantwoordelijken op een andere manier kijken naar de competenties die tegen 2025 het meest nodig zullen zijn. Voor de werknemers zijn innovatie, een brede mindset en digitaal leiderschap cruciaal, terwijl HR zich vooral richt op wendbaarheid in transformatieprocessen, design thinking en ondernemerschap. Na jaren van focus op digitale vaardigheiden lijken nu vooral eerder ‘zachte’ competenties als essentieel gezien om mensen voor te bereiden op de toekomst.

Werkgevers: talent in kaart brengen is prioriteit

Bedrijven zetten massaal in op het verbeteren van hun wendbaarheid om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de nieuwe manier van werken biedt. Voor een op de drie bedrijven kan dat alleen met flexibele teams, samengesteld voor specifieke doelstellingen, en met wendbare werknemers. “De vraag is echter hoe het best een aanpasbaar personeelsbestand kan worden ontwikkeld. Slechts 15% van de bedrijven richten hun omscholingsinspanningen op de groepen die het grootste risico lopen om naast de boot te vallen. Er moet dus meer worden gedaan om productieve arbeidsmobiliteit te garanderen”, zegt Yulia Khodasevich, consultant bij HR-specialist Mercer.

Weten welke talenten binnen je organisatie aanwezig zijn, wie op welke plaats zit, is belangrijk voor die wendbaarheid. Toch verzamelt slechts 34% van de bedrijven de nodige informatie over de huidige vaardigheden van zijn personeelsleden.

Yulia Khodasevich: “De helft (53%) van de organisaties is van plan nieuwe vaardigheden/capaciteiten te identificeren die nodig zijn voor activiteiten na COVID-19. En slechts 14% van de organisaties is van plan om in 2021 een vaardigheidstaxonomie te ontwikkelen. Met andere woorden: er is bij veel bedrijven nog heel wat winst te boeken in het inventariseren van de aanwezige competenties en het matchen met toekomstige noden.”

Meestal kiest HR vandaag nog voor het extern aanwerven om vaardigheidstekorten op te vullen (60%), werknemergestuurd leren (57%) en het inzetten van technologie om bepaalde rollen geheel of gedeeltelijk te automatiseren (54%). 44% van de organisaties maakte het in 2020 gemakkelijker om talent intern te delen, en nog eens 26% is van plan om dat in 2021 te doen.

Meer begeleiding nodig voor omscholing werknemers

Het Global Talent Trends rapport van Mercer leert dat werknemers omscholing niet langer zien als ‘nice-to-have’, maar als een cruciale stap om inzetbaar te blijven. De pandemie deed hen meer en meer nadenken over hun eigen marktwaarde. Om zich beter te onplooien, rekenen ze op (meer) erkenning voor hun bijdragen en zien ze mogelijkheden om nieuwe vaardigheden en technologieën te leren (respectievelijk 43% en 42%).

“Bovendien zegt 63% van de werknemers erop te vertrouwen dat hun bedrijf in hun vaardigheden investeert,” zegt Yulia Khodasevich, “en 55% vertrouwt erop dat hun organisatie hen de nieuwe vaardigheden leert die ze nodig zullen hebben als hun baan verandert of verdwijnt”.

78% van de werknemers zei in 2020 klaar te zijn om zich bij te scholen, maar 87% voelde zich belemmerd om dat ook echt te doen. Hoofdoorzaak was tijdgebrek (38%), gevolgd door een voorkeur om vrije tijd op andere manieren te besteden (35%). Het goede nieuws: 20% van de bedrijven is van plan om in 2021 het aanleren van vaardigheden door werknemers te belonen.

Die omscholing zal niet vanzelfsprekend zijn. Yulia Khodasevich: “Een kwart van de werknemers zegt dat korte cursussen of trainingen hen niet helpen om nieuwe vaardigheden te leren, dus ‘leren door ervaring’ wordt nog belangrijker. Advies en coaching zijn essentieel om werknemers te helpen bij verandering, vooral omdat één op de vijf Gen Y’ers (23%) en Gen X’ers (21%) zegt dat ze niet weten wat ze moeten leren of waar ze dat kunnen doen.”

Yulia Khodasevich besluit: “Mercer krijgt meer en meer vragen van zijn klanten om zowel voor werknemers als voor het management programma’s op te zetten rond mentorschap, coaching en opleiding. Ze zoeken naar de beste manier om relevante vaardigheden en competenties in kaart te brengen en dit te linken aan compenstatieplannen. Het bewijst dat bedrijven zich meer en meer bewust zijn van de uitdagingen rond omscholing en nieuwe vaardigheden.”

Bron: Mercer

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.