NL | FR | LU
Peoplesphere

De ‘nodige’ tijd voor vakbondswerk is niet onbeperkt: we moeten op bedrijfsniveau regels vastleggen.

Nu de sociale verkiezingen van 2020 voor de deur staan, en er dus ook nieuwe overlegorganen geïnstalleerd zullen worden, leek het bij het VBO een goed moment om nog eens te wijzen op het belang van de principes die op interprofessioneel vlak werden overeengekomen en op de mogelijkheid om op bedrijfsniveau regels vast te leggen.

Het recht op de nodige tijd voor het vervullen van syndicale taken is niet onbeperkt, in tegenstelling tot wat sommige délégués denken of beweren. In cao nr. 5 van 24 mei 1971, afgesloten in de NAR, hebben de sociale partners die tijd ­– in onderling overleg – mooi afgebakend.

De belangrijkste resultaten bekend van de enquête die in november en december liep en waaraan + 300 bedrijven deelnamen. Hieronder licht het VBO er alvast 4 uit.

1. Afspraken maken rond de nodige tijd.

– Slechts 58% van de bedrijven heeft concrete afspraken gemaakt rond de nodige tijd wat betreft de ondernemingsraad;
– Voor het CPBW ligt dat in dezelfde lijn, met 54%;
– Voor de vakbondsafgevaardigden zakt dat naar 31%.

2. De ‘nodige tijd’ wordt nog te weinig geregistreerd.

– Slechts 57% van de respondenten doet het voor de leden van de OR;
– 56% voor de leden van het CPBW;
– 73% voor de SD van de arbeiders;
– 69% voor de SD van de bedienden.

3. Rol van de leidinggevende

Confronterend is het antwoord van werkgevers op de vraag of managers en directe leidinggevenden op de hoogte zijn van de spelregels en of ze instructies of training hebben gegeven om om te gaan met de syndicale faciliteiten. Meer dan de helft van de antwoorden is negatief.

4. Sociale verkiezingen

72% van de organisaties geeft aan dat alle kandidaten – ook die zonder huidig mandaat – zullen kunnen genieten van de ’nodige tijd’ tijdens de campagne. In slechts 22% van deze gevallen gebeurt dat op basis van een gesloten akkoord met concrete afspraken.


Bron: VBO – Competentie Centrum Werk & Sociale Zekerheid.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.