NL | FR | LU
Peoplesphere

Positieve impact merkbaar wanneer diversiteit en inclusie openlijk bespreekbaar zijn: meer dan helft werknemers voelt geen discriminatie meer op werkvloer.

Ruim 6 op de tien werknemers merkt een positieve impact op de werkvloer wanneer er openlijk gepraat kan worden over diversiteit en inclusie met het personeel. Dat concludeert rekruteringsexpert Hays uit een diversiteitssurvey die ze eerder dit jaar afnamen, en nu naar buiten brengen naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie op 17 mei. Meer dan de helft van de ondervraagden (56 procent) geeft ook aan geen enkele vorm van discriminatie meer te voelen op de werkvloer.

Rekruteringsexpert Hays onderzoekt regelmatig de diversiteit op de werkvloer. Ze brengen de resultaten van hun laatste survey nu naar buiten naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie en Transfobie. Meer dan 60 procent gaf in het onderzoek aan dat ze een positieve impact op de werkvloer merken wanneer er openlijk gepraat kan worden over diversiteit en inclusie.

Die impact slaat dan voornamelijk op het behoud van een divers team van werknemers. Van de respondenten geeft ook 64 procent aan een positief effect te merken wanneer hun leidinggevenden een training volgen over onbewuste vooringenomenheid, om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kansen kan krijgen.

“We zien dat werknemers meer geneigd zijn om bij dezelfde werkgever te blijven, als die actief inzet op de ontwikkeling van een positieve bedrijfscultuur. Driekwart van de werknemers ervaart het als iets positief wanneer een bedrijf werkt aan het respecteren en bevorderen van de vrijheid van meningsuiting.”, zegt Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays

Alles start bij sollicitatie

Om een goed beleid inzake diversiteit en inclusie op te bouwen, start je best bij het begin. “Het eerste contact met een nieuwe werknemer is direct bepalend voor hun kijk op je bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers dit ondertussen ook begrepen hebben. De helft van de ondervraagde sollicitanten geeft aan dat ze geen enkele vorm van vooroordelen opmerken tijdens hun sollicitatie.”

Bedrijven bouwen hun sollicitatieproces ook verder uit om zo neutraal mogelijk te oordelen over de kwaliteiten van iemand. Van de ondervraagde werkgevers geeft 82 procent aan dat ze geloven in een goed onderbouwd sollicitatieproces met meerdere rondes of proeven om vooroordelen tegen te gaan. Ook geven 8 op de 10 aan dat ze het belangrijk vinden dat meerdere medewerkers bij de gesprekken aanwezig zijn om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

1 op 10 gediscrimineerd voor seksuele voorkeur

Ruim de helft van de ondervraagde werknemers gaf aan geen enkele vorm van discriminatie meer te voelen. Van de 44 procent die nog wel discriminatie voelden, gaf de meerderheid aan dat dat was op basis van leeftijd, gender of etniciteit. Seksuele voorkeur lag bij 9 procent aan de basis van hun discriminatie.

“We zien dat er steeds minder gediscrimineerd wordt op basis van de seksuele voorkeur van de werknemer. Dat is positief. Daarnaast zijn er wel nog steeds mensen die het gevoel hebben dat ze niet welkom zijn op bepaalde events of activiteiten. Dat gaat om zo’n 40 procent. Het blijft belangrijk dat bedrijven openlijk zeggen waar het op staat, door bijvoorbeeld events te steunen die draaien rond diversiteit, zoals de Pride of Internationale vrouwendag. Bijna de helft van de werknemers ervaart dat als een positieve evolutie.” 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.