NL | FR | LU
Peoplesphere

Retentie staat centraal in de HR uitdagingen van 2020: 6 op de 10 werkgevers willen niet dat personeel vertrekt.

6 op de 10 werkgevers zijn bezorgd om hun goede krachten in 2020 te verliezen. Dat blijkt uit een bevraging onder werkgevers door hr-dienstenleverancier ACERTA naar de hr-uitdagingen voor het komende jaar. Maar personeel houden (retentie) is duidelijk niet de enige prioriteit. De arbeidskrapte zal ook in 2020 de rode draad zijn in de hr-strategie van de bedrijven in België. Goede mensen vinden (instroom) en de inzetbaarheid van de huidige medewerkers verbeteren, zijn de andere twee grote hr-uitdagingen voor 2020 volgens werkgevers.

6 op de 10 werkgevers zegt vandaag geen problemen te ondervinden om mensen blijvend te engageren. Maar 68% van de respondenten zet retentie in de top 3 van hun uitdagingen voor 2020: ze zijn bezorgd dat ze de juiste mensen niet meer zullen kunnen houden in 2020. De twee volgende vaakst genoemde uitdagingen zijn ‘instroom van nieuwe medewerkers’ (genoemd door 46%) en ‘de inzetbaarheid van medewerkers verbeteren’ (39%).

Nele Ronsmans, Senior Consultant Acerta Consult: “Als we naar de uitdagingen kijken die de hr-verantwoordelijken op zich zien afkomen voor 2020, dan is het goede nieuws dat werkgevers er toch vooral van uitgaan dat de tewerkstelling in 2020 op peil zal blijven. Ze zijn vooral bezig met de zorg om nieuwe mensen te vinden en te houden. Dat heeft er dan weer alles mee te maken dat de arbeidskrapte ook in 2020 het hr-landschap zal blijven bepalen.”

1 op de 3 bedrijven niet actief bezig met mensen proberen te houden

Van de 30% die het vandaag moeilijk vindt om personeel aan zich te binden – bekent 30% dat ze er op dit moment eigenlijk nog geen acties voor ondernemen. En wie wel acties voor retentie onderneemt, doet dat vooral onder bedienden.

“Het retentieprobleem kan alleen maar groter worden in deze periode van arbeidskrapte. Maar het is goed dat werkgevers beseffen dat ze als werkgever wel degelijk troeven in handen hebben om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Denk aan opleidingen voorzien, feedbackgesprekken houden, doorgroeimogelijkheden aanreiken of mensen van functie of rol laten veranderen als ze aan een nieuwe uitdaging toe zijn. Natuurlijk spelen ook verloningsopties nog altijd een rol. Maar we merken toch dat werkgevers het effect van sommige troeven onderschatten. Neem nu opleiding. Hoewel nagenoeg alle bedrijven opleidingen aanbieden, zeggen werkgevers toch geen acties voor retentie te ondernemen. Ze beseffen dus niet altijd dat de juiste opleidingen aanbieden ook een element is van het retentiebeleid. We zien ook dat de troeven eerder worden uitgespeeld ten voordele van bedienden dan arbeiders.”

6 op de 10 komt niet aan 5% niet-Belgische of anderstalige bedienden

Instroom van nieuwe medewerkers schatten werkgevers in als de tweede grootste hr-uitdaging voor 2020. 1 op de 4 zegt bij vacatures nu al een systematisch tekort aan kandidaten te moeten vaststellen. Werkgevers zijn zeker ook bereid niet-Belgen, nieuwe Belgen en anderstaligen aan te werven. Als de job maar ingevuld geraakt, klinkt het. 32% van de respondenten heeft vandaag meer dan 20% niet-Belgen, nieuwe Belgen of anderstaligen in dienst. Maar die cijfers gaan over arbeiders. Die verhouding is onder bedienden nog lang niet bereikt: 63% van de werkgevers heeft minder dan 5% niet-Belgen, nieuwe Belgen of anderstaligen in dienst.

Nele Ronsmans: “Om bediendenjobs ingevuld te krijgen, is de doelgroep van nieuwe Belgen, niet-Belgen en anderstaligen wellicht nog onvoldoende grondig verkend door werkgevers. Hier zit het komende jaar nog marge. Maar dan zal er ook op moeten worden ingezet om deze nieuwe werknemers snel onze taal aan te leren.”

98% erkent de vervaldatum van vaardigheden

De arbeidskrapte zal ook in 2020 niet opgelost zijn. De juiste mensen vinden en de juiste mensen houden blijft voor werkgevers dus een grote uitdaging, ook in 2020. Maar er is nog een andere gezonde hr-reflex die bedrijven best uitspelen in 2020, namelijk zorgzaam omgaan met het talent en het potentieel dat ze wel in huis hebben. Als ze willen streven naar een maximale inzetbaarheid van de werknemers die er al zijn, dan moeten ze ervoor zorgen dat zij skills verwerven die ze vandaag nog missen om ook in de toekomst inzetbaar te blijven. Dat dat nodig is, daarvan moeten de werkgevers niet meer worden overtuigd: zo goed als geen enkele werkgever (2%) meent te kunnen voortdoen met wat hij vandaag aan vaardigheden in huis heeft.

“Omdat taken mee-evolueren met de veranderende noden enerzijds en door de groeiende technische en technologische mogelijkheden anderzijds, staat op elke vaardigheid een vervaldatum. Blijven bijscholen is hoe dan ook de boodschap. Een van de skills die steeds belangrijker worden, is het vermogen om flexibel te zijn, om verandering aan te kunnen. Bijscholen gaat dus zeker niet alleen over hard skills verwerven, inzetten op soft skills is even hard nodig.”

 

Bron : Acerta – De gegevens komen uit een panelbevraging tussen 3 en 14 december 2019 georganiseerd onder werkgevers en HR profielen. Het panel bestaat uit 676 panelleden die zorgvuldig geselecteerd werden uit kleine, middelgrote en grote bedrijven. De deelnemers bekleden een van de volgende functies: CEO, HR Directeur, HR business partner, HR manager of payroll verantwoordelijke. Aan deze panelbevraging deden 117 panelleden mee.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.