NL | FR | LU
Peoplesphere

Sociaal akkoord in 3 punten om bedrijven verder door de coronacrisis te leiden.

Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt weer op en niemand kan voorspellen hoe lang de sanitaire crisis nog zal aanslepen. Wat wel duidelijk is, is dat heel wat sectoren en ondernemingen de impact van de coronacrisis blijven voelen. Om ondernemingen en werknemers verder doorheen de coronacrisis te loodsen, hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) een belangrijk akkoord bereikt over een reeks dossiers met betrekking tot de coronacrisis.

Een eerste punt van het akkoord gaat over de verlenging van de cao over het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden en het corona-overgangsstelsel. Hoewel het aantal tijdelijke werklozen wegens overmacht de laatste weken geleidelijk afnam, blijft de tijdelijke werkloosheid een belangrijk stelsel om ondernemingen heelhuids door de crisis te helpen en de koopkracht van de werknemers te beschermen. De sociale partners beslisten daarom cao nr. 147/147bis – die overeengekomen werd bij aanvang van de coronacrisis om sectoren en ondernemingen die geen cao hebben toegang te geven tot de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden – retroactief te verlengen van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. De cao voorziet een werkgeverssupplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid per werknemer en biedt toegang tot het klassieke stelsel economische werkloosheid voor de bedienden en het corona-overgangsstelsel.

Een tweede belangrijk punt kadert in de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de berekening van de jaarlijkse vakantie. Er werd reeds via koninklijk besluit beslist dat in de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 de coronawerkloosheid gelijkgesteld wordt met de effectieve arbeidsprestaties voor zowel het vakantiegeld als het aantal vakantiedagen. De sociale partners zijn overeengekomen om die gelijkstelling door te trekken voor zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt en dat op voorwaarde dat er een compensatie komt voor de werkgevers. De filosofie van de compensatie is dat die gradueel hoger is naarmate de werkgever meer getroffen is door de coronacrisis, en dat met een tegemoetkoming voor alle werkgevers die de kosten hebben zien stijgen door de gelijkstelling terwijl er in die periode niet werd gewerkt. De compensatie wordt berekend op de inhoudingen door de overheid op het brutovakantiegeld (socialezekerheidsbijdragen en ondernemingsvoorheffing). De compensatie van die inhoudingen loopt gradueel op vanaf dat de werkgever in het tweede kwartaal van 2020 gebruik gemaakt heeft van meer dan 10% dagen tijdelijke werkloosheid met trappen van 10% tot 20% (33% compensatie), van 20% tot 50% (66% compensatie) en meer dan 50% (volledige compensatie).

Verder bereikten de sociale partners een akkoord om de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, die loopt sinds april, te verlengen tot eind dit jaar. Die bevriezing wordt gekoppeld aan een sterke oproep aan de federale en regionale regeringen om in opleiding te voorzien en aan de werkzoekenden om die te volgen en dat met een bijzondere focus op de knelpuntberoepen. Ten slotte zal er middels een aanpassing aan cao 103 worden voorzien in de neutralisering van het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan om gemakkelijk opnieuw in te stappen in het stelsel van het gewone tijdskrediet en landingsbaan. Dat betekent concreet dat een werknemer na het einde van één van die coronastelsels opnieuw in het gewone stelsel van tijdskrediet of landingsbaan kan stappen.

Om de uitvoering van alle punten van het akkoord verder gestalte te geven is er morgen overleg tussen de sociale partners, de minister van Werk en de beleidscel van de minister van Sociale Zaken. De werkgeversorganisaties VBO, Boerenbond, Unizo, UCM en Unisoc roepen de regering en beleidmakers op om dat akkoord als één en ondeelbaar te beschouwen en om alle elementen van het akkoord zo snel als mogelijk uit te voeren. Dat werd ook zo afgesproken met de werknemersorganisaties.

Bron: VBO- Unizo – UCM – Boerenbond – Unisoc

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.