NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘arbeidstijd’

Editoriaal – Verkiezingen en arbeidstijdverkorting: historisch besef of realiteitsbesef?

Het is maar goed dat er nu maar eens in de 5 jaar verkiezingen worden gehouden. Het stemt ons droevig om te zien hoe de arbeidswereld in het algemeen – en de kwestie van de arbeidstijd in het bijzonder – wordt uitgebuit door gekozen vertegenwoordigers en politieke partijen die er weinig verstand van hebben. Het is betreurenswaardig dat de ervaringen van werknemers worden gekarikaturiseerd voor verkiezingsdoeleinden. Het is bijvoorbeeld irritant om de minister van Werkgelegenheid keer op keer te horen herhalen dat de verkorting van de arbeidstijd in de richting van de geschiedenis gaat. Deze bewering is zowel onjuist als gevaarlijk. Het roept de vraag op of dit een ontkenning van de realiteit is of gewoon een kortstondige belofte die tot niets verplicht, net lang genoeg om nieuwe mandaten te winnen die geldig zijn voor een korte periode van vijf jaar … Lezen

Flexibele werktijden kunnen het evenwicht tussen werk en privéleven, bedrijven en de productiviteit ten goede komen.

De vermindering van werkuren en invoering van meer flexibele werktijdregelingen, maatregelen die ook werden genomen tijdens de coronacrisis, kunnen de economie, ondernemingen en werknemers ten goede komen en op die manier de basis leggen voor een beter en gezonder evenwicht tussen werk en privéleven, blijkt een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Lezen

Collectieve onderhandelingen helpen om ongelijkheid te bestrijden, als doeltreffend middel zijn om de nieuwe uitdagingen voor de arbeidswereld aan te pakken.

Hoe hoger de dekking van werknemers onder collectieve overeenkomsten (CAO’s), hoe kleiner de loonverschillen zijn, blijkt uit het rapport, dat gebaseerd is op een onderzoek van CAO’s en praktijken in 80 landen en de wettelijke en regelgevende kaders in 125 landen. CAO’s – het proces van vrijwillige onderhandelingen tussen een of meer werkgevers (of hun organisaties) en een of meer werknemersorganisaties – kunnen de loonongelijkheid doeltreffend verminderen, ongeacht of het om een onderneming, een sector of een bedrijfstak gaat. Lezen

Traag herstel van de werkgelegenheid en grotere ongelijkheid houden het risico in dat COVID-19 op lange termijn littekens nalaat

De crisis op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronapandemie is nog lang niet voorbij, en de groei van de werkgelegenheid zal onvoldoende zijn om de geleden verliezen goed te maken, al zeker tot 2023, blijkt uiteen nieuwe studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Lezen

22% minder gepresteerde werkuren tijdens lockdown: tijdelijke werkloosheid en vakantie zijn geen communicerende vaten.

Iets meer dan zes op de tien arbeidsuren (61,3 %) werden in april 2020 – in volle corona-lockdown – effectief gepresteerd. Dat is 22 % minder dan in april vorig jaar. De daling komt er vooral door het grote gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Anderzijds werd er wel veel minder vakantie genomen. Deze vakantiedagen worden dus doorgeschoven naar later dit jaar, waardoor het de facto nu al vaststaat dat we de gemiddelde prestatiegraad van gewerkte uren (73 %) op het eind van het jaar niet zullen halen. Lezen

6 op de 10 werkgevers focussen meer op werk dan op werktijden. Werkrooster van 9 u tot 17 u bestaat niet meer!

Bij ruim 6 op de 10 werkgevers is er geen sprake meer van het traditionele werkrooster van ‘nine to five’. Rond de arbeidstijdgrenzen geven bedrijven hun personeel heel wat flexibiliteit. Opmerkelijk: 10% van de werkgevers beoordeelt de prestaties van de werknemers anno 2019 wel nog altijd op basis van de aanwezigheid op de werkvloer en de hoeveelheid geleverd werk, eerder dan op de kwaliteit van het werk. Lezen

Modern Times, de ABVV-enquête bewijst: “flexibiliteit bereikt grenzen”.

In de maanden maart en april 2017 hebben zo’n 14.500 werknemers de online ABVV-enquête Modern Times ingevuld. De resultaten tonen aan dat het niet volstaat om de symptomen zoals stress aan te pakken maar dat de oorzaken aangepakt moeten worden, dit betekent dus een grondige hervorming van de arbeidsorganisatie en de arbeidstijden die ziekteverwekkend zijn. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.