NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘reward’

Editoriaal – Ik geloof nog steeds in het terugbrengen van meritocratie op de voorgrond.

De vraag van deze week: werkt het meritocratiemodel nog? Laten we eens kijken naar de realiteit op het terrein… Een groot aantal bedrijven en verenigingen worstelt met de herziening van hun beloningsbeleid, zodat prestaties en vaardigheden meer gewaardeerd worden dan anciënniteit. De vraag hoe de bijdrage van elk individu te beoordelen en te belonen blijft een netelige kwestie voor het lokale management.
Puur rationeel gezien is dit niet te verklaren. Deze problemen moeten snel worden opgelost op basis van de verdiensten van onze werknemers. Lezen

My Reward Benchmark: hoe verhoudt uw loonbeleid zich ten opzichte van de markt?

De voorbije jaren werd de arbeidsmarkt grondig door elkaar geschud: de ‘war on talent’ woekert dan ook feller dan ooit. Wat betekent dat voor uw loonbeleid? Met ‘My Reward Benchmark’ biedt Berenschot, in samenwerking met Securex en CLB, u een kwaliteitsvolle tool aan om salarissen te vergelijken en te benchmarken in België. Lezen

Brutomaandsalarissen op 4 jaar tijd effectief gestegen met 18% in Vlaanderen.

‘Doorsnee salaris’ nu 3.300 euro bruto per maand … voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen. De bruto maandsalarissen zijn op 1 jaar effectief toegenomen met 10,15% in Vlaanderen en met 10,72% voor wie werkt in Brussel. Op basis van de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers 3.300 euro per maand voor voltijdse tewerkstelling. Het is hoger voor wie werkt in Brussel of in Vlaams- en Waals Brabant. Lezen

Eindejaarsfeestjes op de werkvloer opnieuw verboden. Digitale alternatieven helemaal niet populair bij werkgevers.

Het is opnieuw verboden om bedrijfsfeesten of teambuildings te organiseren. Nochtans waren heel wat werkgevers van plan om een feestje te organiseren op de werkvloer om het eindejaar te vieren. Zo had 38,8% van de ondernemers zich – vóór het verbod – voorgenomen om een kleinschalig en beperkt event op poten te zetten voor medewerkers. Bijna geen enkele werkgever wou nog een digitaal initiatief organiseren. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 706 werkgevers. Lezen

Kwart van bedienden krijgt dit jaar een bonus van gemiddeld 5.300 euro ondanks coronacrisis.

Een kwart van de bedienden uit de privésector krijgt of kreeg dit jaar een bonus op de rekening gestort. Dat zijn er bijna evenveel als vorig jaar. En dat is heel opmerkelijk, want de bonussen die bedrijven dit jaar toekennen, zijn gebaseerd op de financiële resultaten van coronajaar 2020. Nog opvallend: het gemiddelde bedrag van de bonus was met iets meer dan 5300 euro nooit zo hoog. Lezen

Salarisimpact van Corona: worden financiële en IT-functies overgewaardeerd door effect van de crisis?

Met of zonder Corona: na algemene directiefuncties, verdienen financiële en IT-functies het meest. Gemiddeld liggen de totale jaarsalarissen (mediaanniveau) voor deze functies circa 17% hoger dan deze in andere functiefamilies. Dat blijkt uit de jaarlijkse salarisstudie “My Reward Benchmark” van Berenschot die bestaat uit 122.000 individuele salarissen gespreid over meer dan 400 bedrijven en 14 functiefamilies. IT-functies blijven daarmee al jaren op hetzelfde niveau. Financiële functies zitten duidelijk in de lift. Gelet op de Corona-crisis verwachten de experts van Berenschot dat deze kloof zich de komende jaren nog verder zal uitbreiden, mogelijk ten koste van vooral marketing- en commerciële functies, al blijft de impact van Corona op de salarissen van Belgische werknemers een uiterst genuanceerd verhaal. Lezen

De vier prioriteiten van de hr-manager in het postcoronatijdperk: op zoek naar een nieuw evenwicht.

Elke crisis biedt nieuwe kansen en inzichten. Zolang je er maar de juiste lessen uit trekt. Europees onderzoek van SD Worx bij 3000 bedrijven eind juni 2021 legt de postcoronaprioriteiten bloot van personeelsverantwoordelijken. Wat zijn de trends in België? Volgens Michael Custers en Robin Beens van SD Worx moeten ondernemers vooral op zoek naar een nieuw evenwicht. Lezen

Brutoloon steeg in 2020 gemiddeld met 1,8% indexeringen en baremieke verhogingen incluis.

De mediaan, het bedrag dat in het midden ligt (waarbij 50% van de loontrekkenden minder en 50% van de werknemers een hoger bedrag verdient), bedraagt in 2020 2.916 euro bruto per maand voor een voltijdse werknemer. Natuurlijk verschilt de brutoverloning naar functie, sector, regio en bedrijfsgrootte. Daarnaast stelt SD Worx vast dat variabele verloning in belang toeneemt, maar dat het bedrag van cash bonussen, commissies en premies daalt met 15-20%, behalve voor business development rollen. Lezen

InspiHRation Bubble, hét virtueel HR & Well-being event van het najaar.

Op 10 december gaat de tweede editie van de InspiHRation Day door. Dit jaar organiseert Attentia het event onder de noemer InspiHRation Bubble, of wat had je anders verwacht? Een zinnenprikkelend virtueel event met een innovatieve keytalk, een boeiend debat over Well-being en Reward, vernieuwende inzichten en praktische oplossingen voor uw HR en Well-being en dit alles in de geweldige 3D-setting. Lezen

Flexibel verlonen zit in België in de lift en krijgt meer interesse bij jongere werknemers.

Flexibel verlonen blijkt in de lift te zitten. Hoewel vandaag amper een vijfde van de respondenten zijn loonpakket zelf kan samenstellen, geeft bijna 40% aan dat ze dit wel zouden willen doen. Vandaag krijgen medewerkers een vaste verloning of ontvangen ze een loon met variabele component. Denk daarbij aan het geven van een bonus bij het behalen van een bepaald streefcijfer. Daarnaast kan een werkgever kiezen om beide systemen nog een stuk te flexibiliseren. Hierbij kan de medewerker zelf kiezen hoe hij een deel van zijn (bruto)loon of bonus wil invullen. Hij kan bijvoorbeeld opteren voor ICT-materiaal, voor een mobiliteitsoplossing, voor extra verlof of een verzekering ambulante zorgen, … Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.