NL | FR | LU
Peoplesphere

Tewerkstelling bij Belgische kmo’s stijgt het grootst bij kleinste kmo’s in eerste kwartaal 2019.

Tijdens het eerste kwartaal van 2019 steeg de tewerkstelling bij Belgische kmo’s met 0,9% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018. Deze stijging is vergelijkbaar met die in Q1 van vorig jaar, toen we de grootste kwartaalstijging sinds 2008 optekenden. Vooral Brussel, Limburg en West-Vlaanderen kennen hoge groeicijfers; de groei bij Waalse kmo’s ligt iets lager. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die al meer dan 10 jaar de evolutie opvolgt.

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s. In het eerste kwartaal van dit jaar, steeg de tewerkstelling bij onze kmo’s met 0,9%. Vooral bij de kleinste kmo’s (organisaties met minder dan 20 werknemers) is de groei erg mooi: 0,92%. Bij de kmo’s met 20-49 werknemers zien we een groei van 0,6%. Een stagnering tekent zich vooral op bij de grote kmo’s (+50 werknemers): daar zien we geen groei (0%) in het eerste kwartaal, na een groei in de laatste twee kwartalen.

Hierdoor klokt kmo-jobindex van SD Worx na Q1 2019 af op 117,9 indexpunten. Dit cijfer betekent dat onze kmo’s eind maart 2019 17,9% meer mensen tewerkstelden dan het geval was in 2005, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index.
Als we enkel kijken naar Vlaanderen, stellen we een tewerkstellingsgroei vast bij alle organisatiegroottes. De grootste groei wordt opgetekend door de kleinste kmo’s (1,0%), maar ook bij de middelgrote (0,6%) en grote kmo’s (0,4%) zien we lichte stijging. In Brussel en Wallonië zijn het vooral de kleine en middelgrote kmo’s die de groei bepalen, de grootste kmo’s kenden een terugval in de tewerkstelling.

Brussel opnieuw koploper van de drie regio’s, in Vlaanderen Limburg aan kop

Van alle regio’s scoren Brusselse kmo’s het hoogst op tewerkstellingsgroei. Brusselse kleine en middelgrote ondernemingen stelden in Q1 2019 1,1% meer mensen tewerk dan in het kwartaal ervoor. Deze groei is vooral te wijten aan de stijging bij de kleinste kmo’s (+1,2%).
In Vlaanderen ligt de provincie Limburg (1,8%) aan kop, gevolgd door West-Vlaanderen (1,3%). Antwerpen zit in het midden met 0,8%. De kleinste tewerkstellingsgroei is vast te stellen in Vlaams-Brabant (0,3%).

Deeltijdse arbeid stijgt sterker dan voltijdse

Annelies Rottiers, strategisch adviseur adviseur kmo’s bij SD Worx, analyseert de cijfers: “Het jaar is sterk ingezet qua tewerkstelling bij onze kmo’s. De groei is sterker bij arbeiders dan bij bedienden. En sterker in de secundaire sector dan in de tertiaire. Hoewel voltijdse tewerkstelling de overhand heeft in effectieve tewerkstelling én in aanwervingsplannen, zien we in 2019 dat de tewerkstellingsgroei sterker is bij deeltijdse arbeid dan bij voltijdse. Een trend die ook de Nationale Bank opmerkt in haar jaarverslag. Opvallend is ook de lichte terugval in de bank- , verzekering- of accountancysector en dit in alle gewesten.”

Sectoren die het goed doen qua tewerkstelling bij kmo’s hebben dit kwartaal (t.o.v. vorig kwartaal) ook betrekking op de secundaire sector zoals vervaardiging van machines, elektrische apparaten, informaticaproducten, rubber, kunststof en pharma, zelfs voedingswaren, ook weg- en waterbouw en bouwwerken. Ook de quartaire sector doet het goed zeker qua verenigingen, Creatieve activiteiten, kunst en amusement, sport en maatschappelijke diensten (zonder huisvesting). In de tertiaire sector is de groei minder uitgesproken maar zijn er toch hoopvolle cijfers bij Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen, Verschaffen van accommodatie, Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen en Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

Bron: de kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2006 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s (bedrijven tot honderd medewerkers). Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van meer dan 20.000 ondernemingen, die samen meer dan 200.000 personen tewerkstellen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.