NL | FR | LU
Peoplesphere

VDAB is Europees leider in competentiegericht matchen

Ruim 12 jaar geleden heeft VDAB samen met WCC de eerste stappen gezet in kader van matching. De matchingstool laat toe om onder andere aan de hand van competenties werkzoekenden en vacatures aan elkaar te koppelen. Deze ervaring en expertise wordt ook internationaal gewaardeerd. Binnen Europa is onze samenwerking met de collega’s van Jobsplus uniek omdat voor het eerst twee publieke bemiddelingsdiensten uit twee verschillende landen hetzelfde systeem gebruiken om werkzoekenden en vacatures met elkaar te matchen.

VDAB gelooft dat het competentie gericht matchen de enige juiste bemiddelingsweg is op de arbeidsmarkt vandaag die gekenmerkt wordt door demografische ontwikkelingen en snelle veranderingen op de werkvloer. Het succes van competentiegericht matchen is te danken aan de focus op de verworven kennis en kunde van een werkzoekende en de identificatie van de gevraagde vaardigheden bij een vacature. Deze manier van werken biedt aan zowel de werkgever als de werkzoekende meer mogelijkheden om tot een betere en kwalitatievere match te komen dan enkel op basis van diploma. Door deze aanpak was VDAB de enige overheidsdienst die in 2015 door Trends vermeld werd als een van de 50 meest innoverende organisaties in Vlaanderen.

Samenwerking met Jobsplus (Malta)

Dat VDAB op Europees niveau sterk staat kwam al naar voren in het benchlearningrapport van het Europees Netwerk van Publieke Arbeidsbemiddelingsdiensten vorig jaar. Dankzij de uitwisseling van goede praktijken en verschillende werkwijzen is er vandaag een unieke samenwerking tot stand kunnen komen tussen VDAB en Jobsplus (Malta).

Jobsplus, is de eerste arbeidsbemiddelingsdienst in Europa die het competentiegericht matchen ook zal toepassen. Meer nog, het technisch gedeelte van het matchen zal letterlijk gebeuren op de systemen/server van VDAB. Dit is een automatische procedure waarbij geen menselijke interventie voor nodig is.

Ook VDAB heeft geleerd van de Maltese collega’s. Zo is de vaststelling dat een vacature niet overal op eenzelfde manier (een beroep ten opzichte van meerdere beroepen in een vacature) wordt omschreven. Daarnaast kijkt VDAB hoe men kan leren van de visualisaties bij Jobsplus. Tenslotte zullen de resultaten van het matchen op alle criteria uitgezonderd beroep door VDAB nader bestudeerd worden.

Nog meer van dat in de toekomst

Naast Jobsplus lopen er nog gesprekken met andere publieke arbeidsbemiddelingsdiensten om de kennis rond het compentiegericht matchen te delen.

Maltese Minister van Onderwijs en Werk Evarist Bartolo: “Het is een uitdaging voor elk land om werkzoekenden te helpen bestaande vacatures op te vullen. Op basis van hun competentieprofiel moeten deze mensen bestaande behoeftes van de arbeidsmarkt opvullen. Het gebruik van innovatieve technologieën is om die reden van cruciaal belang om relevante oplossingen voor de uitdagingen van vandaag te vinden.

Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters: “De internationale erkenning die VDAB krijgt voor zijn vooruitstrevende manier van matchen van werkzoekenden en vacatures, vertaalt zich nu in concrete navolging door Malta. Met een activeringsbeleid dat niet enkel rekening houdt met diploma’s, maar vooral focust op talenten en competenties, zijn we zonder meer trendsetter in Europa.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.