NL | FR | LU
Peoplesphere

Vier op tien Belgische freelancers zijn van plan om langdurig freelancer te blijven.

Nu freelancers een steeds groter deel van de beroepsbevolking vormen, zien mensen deze manier van werken steeds meer als een loopbaankeuze en niet alleen als een handige kortetermijnoplossing. Bijna vier op tien freelancers (38,5%) zijn van plan om op lange termijn freelancer te blijven. Slechts 10,3% van de mensen die momenteel op deze manier werken, wil in de toekomst opnieuw als werknemer aan de slag.

Deze resultaten komen uit het meest recente onderzoek dat in vijf Europese landen is uitgevoerd door payroll- en hr-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School.

Belgische freelancers besteden tijd aan de ontwikkeling van hun vaardigheden
Er zijn duidelijke redenen waarom dit een effectieve loopbaankeuze blijkt te zijn in plaats van alleen een kortetermijnoplossing. Freelancers blijken in de eerste plaats heel vooruitstrevend te zijn wat hun eigen loopbaanontwikkeling betreft. Bijna vier op tien bevraagde Belgische freelancers (38,3%) besteden actief tijd aan de ontwikkeling en de aanvulling van hun eigen vaardigheden, wat dicht bij het Europese gemiddelde ligt (41%). Dit stelt hen in staat om competenties op te bouwen over een breed scala van activiteiten en een echte aanwinst te worden voor organisaties. Belgische freelancers concentreren zich meer op het uitbouwen van hun vaardigheden dan hun collega’s in het Verenigd Koninkrijk, waar slechts 29,9% dat doet, en in Nederland, waar 36,6% van de respondenten tijd besteedt aan deze vorm van persoonlijke ontwikkeling. De landen waar freelancers zich echter het meest inzetten om hun vaardigheden te ontwikkelen, zijn Duitsland (46,6%) en Frankrijk (42,9%).

Freelancers zijn vaak zeer betrokken medewerkers omwille van de kernkwaliteiten die gepaard gaan met het gevoel van autonomie dat ze hebben, zoals het efficiënt kunnen managen van hun werk en het beheersen van hun persoonlijke ontwikkeling. Daardoor voelen freelancers zich competent in hun werk. Van de Belgische respondenten geeft 72,6% aan dat ze het gevoel hebben goed werk te leveren, terwijl slechts 10,6% twijfelt of ze hun werk goed doen – het laagste percentage in Europa. Belgische freelancers twijfelen in dit onderzoek dus het minst aan hun kunnen.

Hoe freelancers een positieve loopbaan uitbouwen

Meer dan een derde van de Belgische freelancers benut ondersteunende netwerken om vooruitgang te boeken. Van de Belgische freelancers maakt 35,5% gebruik van professionele of persoonlijke netwerken voor ondersteuning, meer dan hun Europese tegenhangers (gemiddeld 28%) en meer dan in buurland Nederland (31,1%). In het Verenigd Koninkrijk (22,4%) gebeurt dit het minst. Interessant is echter dat 53,7% van de freelancers in België nooit op zoek gaat naar ondersteuning voor commercieel advies, kwaliteiten die steeds belangrijker worden voor professionals in alle verticale markten. Freelancers gaan echter op zoek naar ondersteuning als het gaat om nieuwe competenties, waarbij bijna zes op tien Belgische freelancers (58,5%) aangeven dat ze dat hebben gedaan, tegenover slechts vier op tien (41,4%) in Groot-Brittannië en vijf op tien (47,7%) in Frankrijk. Van de bevraagde landen heeft België het op één na hoogste aantal freelancers dat op zoek is naar ondersteuning als het gaat om nieuwe competenties, met Duitsland nog voorop (59,1%).

“Het is gemakkelijk om te denken dat mensen freelance werk zien als een tijdelijke oplossing, mogelijk om een kloof te overbruggen tussen verschillende jobs of omdat ze extra flexibiliteit nodig hebben omwille van familiale verplichtingen”, zegt Jan Laurijssen, Managing Consultant bij SD Worx. “Het is echter duidelijk dat er veel meer belangrijke factoren zijn waarom mensen freelance werk zien als een loopbaankeuze voor de lange termijn. “Als freelancer hebben mensen de flexibiliteit om hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen en daardoor zijn ze vaak zeer betrokken bij het werk. Met dit in het achterhoofd kunnen we verwachten dat nog meer mensen zullen kiezen voor freelance werk als een serieuze loopbaankeuze en hr-teams zullen zich best aanpassen om de nieuwe personeelsdynamiek effectief te managen en er voordeel uit te halen.”

Hij vervolgt: “Toch hoeft flexibiliteit niet noodzakelijk alleen maar voorbehouden zijn voor freelancers. We zien een trend naar een personalisering van de relatie tussen werkgever en werknemer. De focus ligt steeds meer op het individu. Keuzes hangen af van factoren zoals leeftijd, geslacht, levensfase, statuut, gezinssituatie of cultuur. De mate waarin werkgevers aan deze individuele behoeftes tegemoetkomen, bepaalt in grote mate het succes: bedrijven die hun werknemers meer flexibiliteit bieden, of dat nu inzake tijd, plaats, job of verloning is, winnen vaak aan engagement, productiviteit, retentie en geluk op het werk.”

Over het onderzoek – SD Worx en de AMS ondervroegen een representatieve steekproef van 1.849 zelfstandigen in de volgende vijf landen: België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het past binnen de onderzoeksagenda van SD Worx en de Antwerp Management School (AMS) voor de leerstoel van SD Worx over ‘Werk van de volgende generatie: Creating Sustainable Careers’. 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.