NL | FR | LU
Peoplesphere

Werkgevers unaniem: dé job skill van de toekomst is aanpassingsvermogen.

Aanpassingsvermogen wordt de belangrijkste vaardigheid voor werknemers in hun huidige of toekomstige job. Uit onderzoek van de Antwerp Management School (AMS) en hr-dienstengroep Acerta blijkt dat twee op de drie bedrijven zeggen dat ze het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel erg belangrijk vinden en houden er onder andere rekening mee tijdens het rekruteringsproces. De coronacrisis heeft dat bewustzijn extra kracht bijgezet.

Vóór corona hield amper een kwart van de bedrijven rekening met het aanpassingsvermogen van hun medewerkers aan nieuwe situaties. Nu is dat al bijna zes op tien. Acerta en AMS doen verder wetenschappelijk onderzoek in het Antwerpse NeuroTrainingLab™ rond de ontwikkelbaarheid van het aanpassingsvermogen van de Belgische werknemer.

Welke vaardigheden hebben mensen nodig om anno 2021 een job te vinden of gelukkig te kunnen blijven in hun huidig werk? Bedrijven zijn het er unaniem over eens: ze willen dat hun werkkrachten zichzelf kunnen aanpassen aan veranderende situaties. 33% van de bevraagde bedrijven vindt aanpassingsvermogen belangrijk, 66% zelfs heel belangrijk.

De coronacrisis heeft het belang van aanpassingsvermogen aangewakkerd, zo blijkt. Vóór corona was 25% van de werkgevers in hoge mate bezig met het aanpassingsvermogen van hun medewerkers, na corona zijn dat er meer dan dubbel zoveel: 56%. 9% onderneemt echter nog niets om de medewerkers toekomstbestendig te maken.

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “We merken dat werkgevers vandaag veel belang hechten aan het aanpassingsvermogen van hun organisatie en van hun medewerkers. Het is een positieve kant van deze crisis: corona werkt als accelerator van evoluties die al voorzichtig aan de gang waren en heeft ook hier een acceleratie teweeg gebracht. Maar ondanks de push van corona, is er nog een weg af te leggen om de overtuiging te vertalen naar concrete acties op de werkvloer. Nochtans erkennen werkgevers zelf dat aanpassingsvermogen dé vaardigheid van de toekomst is. Ze zijn wel nog op zoek naar methodes om meer inzicht te krijgen in het aanpassingsvermogen. Dat is ook de reden waarom Acerta en AMS een wetenschappelijk onderzoek voeren rond het aanpassingsvermogen van mensen.”

Tonen van veerkracht

De belangrijkste eigenschap van werknemers met een groot aanpassingsvermogen, is het tonen van veerkracht in de context van verandering, zo vindt 70% van de bevraagde werkgevers. De andere kenmerken uit de top 5 zijn: zich aanpassen aan nieuwe technologieën en procedures, in staat zijn nieuwe vaardigheden te verwerven, nieuwe rollen/functies kunnen opnemen binnen de organisatie, en omgaan met onzekerheid en ambiguïteit.

95% van werkgevers gelooft dat werknemers kunnen veranderen

De overgrote meerderheid van werkgevers – 95% – is ervan overtuigd dat hun mensen kunnen veranderen om op lange termijn hun functie binnen het bedrijf te kunnen blijven opnemen. 8% meent dat daar geen voorwaarden aan verbonden zijn. 37% van de werkgevers legt de voorwaarden bij zichzelf: medewerkers moeten goed worden gemotiveerd en gesteund. Het blijft wel een meerderheid die meent dat er aan aanpassingsvermogen ook limieten zijn.

Aangezien aanpassingsvermogen dé vaardigheid van de toekomst is, is 18% van de werkgevers al bezig met het meten ervan. Maar uit de duiding die ze daarbij geven, blijkt vooral dat ze nog zoekende zijn naar een manier om dat concreet te doen.

Prof. dr. Steven Poelmans, Antwerp Management School: “Over aanpassingsvermogen van mensen zijn er twee benaderingen: intelligentie is fixed (je wordt ermee geboren of niet), of intelligentie is niet fixed, maar ontwikkelbaar. Deze overtuiging is niet neutraal en heeft concrete gevolgen. Bijvoorbeeld mensen met een “fixed mindset” worden sneller gefrustreerd en geven sneller op als ze geconfronteerd worden met een complexe opdracht die geen onmiddellijke oplossing heeft. Bedrijven met een fixed mindset gaan personen rekruteren met al de nodige kennis en vaardigheden om de job aan te kunnen. Bedrijven met een growth mindset gaan een stap verder: ze denken na hoe ze het aanpassingsvermogen van hun medewerkers kunnen meten en ontwikkelen. Voor bedrijven actief in sectoren die sterk steunen op kennis, dienstverlening en innovatie als een strategisch competitief voordeel is de keuze duidelijk. Ze moeten inzetten op de aanpasbaarheid van hun medewerkers, want die aanpasbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor de wendbaarheid en innovatie van het bedrijf.”

Werknemers voorbereiden op verandering begint op organisatieniveau

Ook al sluiten de concrete acties nog niet aan bij het belang dat organisaties aan aanpassingsvermogen toekennen, ze hebben zich wel al een idee gevormd van waar die acties nodig zijn. Om medewerkers voor te bereiden op toekomstige veranderingen, kijken ze vooral naar de organisatie – missie, cultuur, collectieve mindset -, pas dan naar het niveau van de leidinggevenden en de individuen.

 

Bron: de cijfers komen uit de werkgeversbevraging gedaan door de Antwerp Management School en ACERTA, bij 479 bedrijven. De respondenten zijn CEO’s, HR Directeurs, HR business partners, HR managers of payroll verantwoordelijken – die zorgvuldig geselecteerd werden uit kleine, middelgrote en grote bedrijven. De bevraging werd afgenomen tussen 19 oktober en 3 november 2020. Er waren 298 respondenten.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.