NL | FR | LU
Peoplesphere

Wijk-werk als laagdrempelige opstap naar werk

De Vlaamse Regering schaarde zich vandaag achter het voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters om via Wijk-werk een laagdrempelig instrument te creëren om ondermeer langdurig werkzoekenden stapsgewijs in een professionele omgeving competenties bij te brengen. De trajecten zullen in regel maximaal 6 maanden duren, opvolging krijgen en er zal een kleine vergoeding tegenover staan.

Voor sommige werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is ook deeltijds werk niet haalbaar. Om hen in een traject naar werk te begeleiden en hun competenties bij te schaven, creëert de regering nu het wijk-werken: het presteren van een zeer beperkt aantal uren in een laagdrempelige begeleide werkomgeving. Het wijk-werken moet functioneren als een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit en zal van start gaan op 1 juli 2017.

Tijdens de periode van het wijk-werk, die in principe maximaal 6 maanden in beslag neemt (1 keer verlengbaar met dezelfde periode na evaluatie door de VDAB), wordt de werkzoekende opgevolgd door de VDAB. De wijk-werker zal ook een kleine vergoeding ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkering. De gebruiker moet dan weer een vergoeding betalen voor de geleverde prestaties. Wijk-werk mag geen verdringing van taken uit het normaal economisch circuit met zich meebrengen. Om de groep werkzoekenden en de takenlijst af te bakenen, wordt gebruik gemaakt van de PWA-wetgeving, die evenwel op een aantal punten bijgestuurd wordt.

De VDAB krijgt een centrale rol in het nieuwe systeem. Zij zorgen voor de organisatie en de toeleiding van de werkzoekenden in het systeem. Gezien de aard van de activiteiten zullen ze dat in overleg doen met de lokale besturen, die niet langer verplicht over een PWA-vzw moeten beschikken.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Vlaanderen biedt al een hele waaier aan instrumenten aan om mensen meer werkervaring bij te brengen. Alleen was er geen specifiek instrument voorhanden voor die groep werkzoekenden die niet meer aankunnen dan een zeer beperkt aantal uren in een laagdrempelige omgeving. Met het wijk-werk bieden we hen een duidelijk en begeleid pad naar werk. Binnen of na die 6 maanden moeten ze in staat zijn om de volgende stap in hun traject naar werk te zetten. Dat kan een stage zijn, een opleiding, een IBO of een van de andere instrumenten die we hebben. Het doel van mijn arbeidsmarktbeleid is zo veel mogelijk mensen versterken en een plaats geven in het normale economische circuit.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.