NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Lichte stijging van de totale werkloosheid in het Brussels Gewest terwijl het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt.

Vergeleken met maart 2022, neemt het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden af (-3,7%). Het aantal werkzoekenden op zich (88.032) kent dan weer een lichte stijging van 2,5%. Actiris ontving 6.062 vacatures en verspreidde in totaal meer dan 100.000 werkaanbiedingen. Eind maart telt het Brussels Gewest 88.032 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.154 personen, +2,5%). Lezen

Meer Fransen werken in ons land – meer Belgen werken in Luxemburg… Vanaf 1 juli nieuwe (RSZ)-regels verwacht voor telewerken bij grensarbeid?

Er komen meer Fransen werken in ons land (+2% of 765 Fransen), volgens de meest recente RIZIV cijfers. In totaal steeg de inkomende grensarbeid in België slechts licht (+0,7% of 384 werknemers). De uitgaande grensarbeid van Belgen naar de buurlanden blijft stabiel, al gaan er minder Belgen werken in Nederland (- 1.755 Belgen of -6,6%) en meer Belgen in Luxemburg (+ 1.427 Belgen of +3,1%). SD Worx, de grootste loonberekenaar en hr-dienstverlener in België, geeft aan dat een nieuw internationaal akkoord op de onderhandelingstafel ligt dat voorziet in versoepelde RSZ-regels voor telewerk bij grensarbeid vanaf 1 juli 2023. Lezen

Total Wellness: de sleutel tot een effectieve strategie voor talent aanwerving en werknemerservaring.

In de competitieve arbeidsmarkt van vandaag worden organisaties geconfronteerd met belangrijke uitdagingen om de beste talenten aan te trekken en te behouden. Hoewel beloningspakketten en sociale voordelen traditioneel een belangrijke rol spelen in talent acquisitie strategieën, zoeken werknemers vandaag de dag naar meer dan alleen financiële beloningen. Ze streven ernaar om voor organisaties te werken die de prioriteit leggen bij het welzijn van werknemers en een werkomgeving bieden die bevorderlijk is voor een gevoel van verbondenheid, betrokkenheid en groei. Deze overwegingen zijn des te belangrijker gezien de nieuwe generatie werknemers voornamelijk aandacht besteden aan de compatibiliteit tussen hun waarden en die van de organisatie waarvoor ze werken, evenals aan hun algemene mentaal en fysiek welzijn. Lezen

Nieuw wereldwijd onderzoek: 1 op 2 Benelux executives is onvoldoende voorbereid op disruptie.

Onder 2.400 wereldwijd ondervraagde executives signaleert een op de twee een achterstand in ‘resiliency’ planning en strategie. Ondanks drie opeenvolgende jaren van aanhoudende ontwrichting en economische onzekerheid, geeft 53% van de executives wereldwijd en 55% in de Benelux toe dat hun bedrijf niet staat waar het zou moeten staan als het gaat om de veerkracht van hun organisatie. Zij zien veerkracht als belangrijk element om onvoorziene veranderingen in marktomstandigheden het hoofd te bieden. Lezen

Ondanks hogere loonkosten en arbeidskrapte willen bedrijven dit jaar volop nieuw personeel aanwerven.

Ondanks de hoge loonkosten en de onzekere economische situatie, kijken de Belgische ondernemingen op personeelsvlak de rest van het jaar positief tegemoet. 7 op de 10 bedrijven verwachten dit jaar extra werknemers aan te werven. Slechts 26% verwacht ook mensen te moeten ontslaan. De arbeidskrapte blijkt wel een struikelblok om de aanwervingsambities waar te maken: drie op de vier bedrijven zitten met knelpuntfuncties die ze niet ingevuld krijgen. Lezen

De Wet Eenheidsstatuut vereist verduidelijking rond maximale opzeggingstermijn van 13 weken bij ontslag door werknemer.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (Wet Eenheidsstatuut) voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, werd op 16 maart 2023 aangenomen door de Kamer. Lezen

We werken per week 1,5 dagen van thuis, maar willen eigenlijk 2,4.

Drie jaar nadat COVID thuiswerk verplicht maakte werken we met z’n velen van thuis uit. Momenteel kunnen Belgen gemiddeld 1,5 dagen per week van thuis uit werken. In Vlaanderen is dat 1,6 dagen mogelijk, in Wallonië gaat om 1 dag per week. Maar we willen meer. De Belg wil tussen de 2 en 3 dagen aan zijn thuiswerkbureau zitten. De grootste reden is omdat ze de verplaatsing naar kantoor willen vermijden. Wie wel naar kantoor komt, doet het vooral uit verplichting of om samen te werken met collega’s. Lezen

Enquête naar de Arbeidskrachten 2022: Oost-Vlaanderen heeft de beste werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad.

Nadat vorige week de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden per regio werden gepubliceerd, brengt Statbel, het Belgische statistiekbureau, de gedetailleerde resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2022 naar buiten. In vier Vlaamse provincies (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg) is 75% of meer van de bevolking van 20-64 jaar aan het werk. Oost-Vlaanderen scoort het best met een werkgelegenheidsgraad van 80%. Henegouwen kent de laagste werkgelegenheidsgraad (61,4%). Ook in Luik, Brussel en Namen is minder dan 68% van de bevolking van 20-64 jaar aan het werk. Lezen

Thuiswerk vestigt zich na corona, met grote verschillen tussen werknemers.

De coronacrisis heeft het thuiswerken in verschillende sectoren mogelijk gemaakt. 33,9% van de werknemers werkte in 2022 regelmatig of soms thuis, tegenover 18% in 2019; de gevolgen van de COVID-crisis op lange termijn zijn duidelijk zichtbaar. Lezen

Uitzendactiviteit toont tekenen van stabilisering in februari.

In februari 2023 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,77% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met +1,11%, en in het bediendesegment met +0,22%. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.