NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Editoriaal – Is massale werving in een tijd van tekort aan talent een ernstig project?

Wat denken bedrijven in hemelsnaam als ze grote wervingscampagnes aankondigen in een tijd waarin talent nog nooit zo schaars is geweest als nu? Denken ze echt dat ze hun doelstellingen kunnen bereiken? Je moet wel heel veel vertrouwen hebben in je verleidingskracht om deze weg in te slaan… Zou het kunnen dat dit in wezen een initiatief is om het merkimago te versterken? Er zijn ongetwijfeld verschillende scenario’s mogelijk, variërend van een pokerspel tot een publiciteitsstunt tot een positieve gok op de toekomst. Dus hoe weten we of het “wervingsproject” – en het bedrijf dat het ondersteunt – op solide fundamenten is gebaseerd? Lezen

Rooskleurige toekomst voor interim operations managers.

Interim management opdrachten zijn een essentieel instrument geworden in het operationele landschap, gaande van het overbruggen van talenttekorten in high-level functies tot strategische optimalisatieprojecten. Welke carrièrekansen brengen post-covid investeringen, digitale transformatie en decarbonisatie voor interim operations managers? Lezen

Trendrapport 2024 Wellbeing & Sustainability – Achter de frontlinie van de huidige ‘war for talent’ heerst een heuse ‘war for wellbeing’.

Steeds meer bedrijven beseffen dat welzijn en winst elkaar versterken en maken van de wellbeing van hun medewerkers een strategische prioriteit. Want een onderneming die zorg draagt voor haar medewerkers is aantrekkelijk en kent minder ziekteverzuim of verloop. 90%(!) van de medewerkers die bij organisaties werken met een sterk sociale impact voelen zich meer geïnspireerd, gemotiveerd en betrokken. Tegelijk verhoogt de organisatie haar duurzaamheidsscore (ESG). Kortom, wellbeing vormt het fundament van een duurzaam businessmodel. Vraag is ‘Hoe begin je eraan’? Het antwoord lees je in Trendrapport 2024 van B-Tonic. Lezen

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen zou aanzienlijk groter zijn zonder minimumregelingen of gelijkgestelde periodes.

Omdat minimumregelingen (de minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar) en gelijkgestelde periodes overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder minimumregelingen zou de pensioenkloof 37% bedragen in plaats van 31% en zonder gelijkgestelde periodes 43% in plaats van 31%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Federaal Planbureau op basis van gegevens van 2017. Lezen

HR binnen de overheid: minimaal twee dagen telewerk per week in elke FOD om de kantooroppervlakte te reduceren.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een voorstel tot herformulering van de transversale doelstelling ‘HR binnen de overheid’ goed om de Regie der Gebouwen te ondersteunen in hun behoefteplannen om de kantooroppervlakte te reduceren. Lezen

VDAB en Federgon slaan de handen in elkaar en zetten met transitietrajecten in op duurzame inzetbaarheid.

Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, en VDAB slaan de handen in elkaar en gaan samenwerken om mensen na een ontslag via transitietrajecten te begeleiden naar een nieuwe job. Via een transitietraject kunnen werknemers met het oog op een duurzame instroom in een nieuwe job al tijdens hun opzeg van een nieuwe werkomgeving proeven. Lezen

Alcohol en Drugs op de Werkvloer: twee fasen om een preventiebeleid te ontwikkelen.

Iedereen kan te maken krijgen met met problematisch alcohol- en drugsgebruik. Om het bewustzijn rond de gevolgen van alcoholgebruik te verhogen werd Tournée Minérale in het leven geroepen. Hierbij wordt in de maand februari geen alcohol gedronken. Gedurende deze periode wordt ook specifieke aandacht besteed aan bewustmaking over de gezondheidsimpact van alcohol. Securex staat stil bij de regelgeving rond alcohol en drugs op de werkvloer. Lezen

Editoriaal – Stress, verveling en een werkdruk die vaak slecht verdeeld is onder werknemers…

Werknemers die worstelen met het grote aantal taken dat ze moeten uitvoeren en anderen die hun verveling met zich meeslepen… In hetzelfde bedrijf? Natuurlijk gebeurt dat. Het komt zelfs vaak voor. Een betere verdeling van de werklast binnen onze teams is niet alleen een kwestie van gezond verstand. Als dat zo was, zou het een eenvoudig dagelijks management ‘probleem’ zijn. Maar het raakt aan verschillende essentiële aspecten van people management: ontwikkeling van vaardigheden, personeelsplanning, collectieve prestaties, welzijn en energiebeheer… Genoeg om er een onmogelijke vergelijking van te maken? Lezen

Cyberveiligheid : 10 miljoen verdachte berichten naar Safeonweb in 2023.

Afgelopen jaar stuurden oplettende burgers bijna 10 miljoen berichten door naar verdacht@safeonweb.be. In 2022 waren dat er al 6 miljoen. Gemiddeld kregen we maar liefst 27.000 berichten per dag toegestuurd. 2 februari 2023 was een absolute recorddag met 65.645 berichtjes! Lezen

De arbeidsmarkt zal in 2024 met grote tekorten kampen: flexibiliteit is het antwoord op deze uitdaging.

In een verkiezingsjaar dat bol zal staan van de uiteenlopende standpunten over werk, wordt de arbeidsmarkt van 2024 een zeer uitdagend speelveld voor werkgevers, zo voorziet House of HR. De redenen daarvoor zijn de aanhoudende vergrijzing, het verwachte economische herstel en de energietransitie. ChatGPT en OpenAI zullen bijdragen om recruitment en HR-tools en -processen te versnellen. Maar in die banen waarop de economie draait zoals logistiek, techniek en zorg, blijft de menselijke factor onverminderd belangrijk. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.