NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Akkoord over hervorming WEP+

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van werkplekleren en de overgangsmaatregelen. Met de hervorming komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters na intensief overleg met de sector op een aantal punten tegemoet aan hun bezorgdheden. De sector is op haar beurt bereid om de nieuwe systematiek een kans te geven. Met dit akkoord nemen de Vlaamse Regering en de sector de onzekerheid en de sociale onrust van de afgelopen weken weg, en geven ze duidelijkheid over de toekomst. Lezen

Regeling rond opleidingsinspanningen doorstaat proportionaliteitstoets niet

Artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sanctioneerde ondernemingen die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren met een verhoging van de werkgeversbijdrage van 0,05 procent voor de financiering van het educatief verlof. Het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wijst nu op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof die stelt dat de regeling het proportionaliteitstoets niet doorstaat. Lezen

Eindejaarscadeaus: wat met de fiscus en RSZ?

Nu Sinterklaas en de eindejaarsfeesten voor de deur staan, willen veel ondernemingen hun werknemers waarderen door ze een geschenk of geschenkcheques te geven. Een traditie die, onder bepaalde voorwaarden, kan rekenen op een gunstige sociale en fiscale behandeling voor werkgever en werknemer, zo legt Isabelle Caluwaerts, legal advisor bij Partena Professional, uit. Lezen

Stabilisatie van de uitzendactiviteit in oktober

In de maand oktober 2014 steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid licht met 0,15 procent ten opzichte van de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met 0,14 procent in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er een toename in gepresteerde uren met 0,15 procent. Lezen

LinkedIn populairste rekruteringskanaal

Bedrijven die online rekruteren, hebben vandaag zeer veel middelen voor handen om kandidaten aan te trekken. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol. Meer dan één derde (37 procent) van de ondervraagden van een recente studie rekruteerde al met succes kandidaten via LinkedIn. Lees in het decembernummer van Peoplesphere overigens een heel dossier over de ROI van rekrutering. Lezen

Overgrote deel van het Nederlandse ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat in 2013 bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer heeft verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het Nederlandse Centraal Bureu voor Statistiek bekendgemaakt. Lezen

Helft academici overweegt een overstap naar de private sector

Terwijl het carrièrepad van de wetenschapper zich vroeger hoofdzakelijk binnen een academische omgeving afspeelden kiezen steeds meer afgestudeerden vandaag voor een loopbaan binnen de private arbeidsmarkt (60% ten opzichte van 24,4% voor de academische wereld. 51% van de wetenschappers in de academische wereld overweegt een overstap naar de private sector. Lezen

Overleeft u een dag zonder e-mail?

Vrijdag 28 november is het E-mailloze Vrijdag, de zevende editie intussen. Eén dag worden werkgevers en werknemers opgeroepen om niet of minstens zo weinig mogelijk mails te schrijven en te lezen. Lezen

Een vacature voorbehouden aan min-dertigers. Mag dat?

In een arrest van 13 november doet het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak over de vraag of een Spaanse wettelijke leeftijdsgrens van 30 jaar voor de aanwerving van lokale politieagenten een verboden leeftijdsdiscriminatie vormt. Het arrest is zonder problemen toe te passen in de private sector in België, zo legt Willy Van Eeckhoutte van het gespecialiseerde advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse uit. Lezen

De Belg en zijn loon

De gemiddelde Belg heeft een bruto maandloon van 3.261 euro, zo blijkt uit de meest recente salarisenquête van Vacature en de KU Leuven. De tweejaarlijkse studie leert ons ook dat loon wordt bepaald door diploma, positie in de hiërarchie en sector. Lezen
This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.