NL | FR | LU
Peoplesphere

Impact van corona op Salarissen en Tewerkstelling: werken op afstand is toch niet altijd evident.

HR-expert Hudson bevraagt op regelmatige basis hoe onze Belgische organisaties omgaan met de coronamaatregelen en in welke mate zij hierdoor geïmpacteerd worden. Begin april werd de tweede survey uitgestuurd, waaraan 144 organisaties hebben deelgenomen. Van alle bevraagde organisaties heeft 61% van de bedrijven tijdelijke werkloosheid ingeroepen 62% van de bedrijven merkt ook dat veel werknemers bang zijn om te komen werken.

Om tijdens deze crisis het hoofd boven water te houden, heeft 61% van de bevraagde organisaties ondertussen tijdelijke werkloosheid ingeroepen voor alle of een deel van hun werknemers.

Opvallend is dat voorlopig weinig bedrijven de deuren volledig sluiten. Slechts 9% van de organisaties geeft aan dat alle arbeiders tijdelijk werkloos zijn gesteld. Voor bedienden is dit het geval voor slechts 6% van de bevraagde organisaties. In de overgrote meerderheid wordt dus geopteerd voor gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid, waarbij de werknemers gemiddeld 2 dagen per week tijdelijk werkloos zijn.

De helft van de bevraagde werkgevers vermoedt echter dit systeem in de toekomst verder te zullen moeten uitbreiden naar werknemers (zowel arbeiders als bedienden) die momenteel nog aan het werk zijn.

Hoe onze bedrijven deze tijdelijke werkloosheid organiseren durft al eens te verschillen. 37% van de bedrijven geeft aan geen rekening te hebben gehouden met de spreiding van de werkloosheidsdagen binnen het bedrijf of departement. De werkloosheidsdagen werden dus afhankelijk van de functie toegewezen waardoor er verschillen tussen de werknemers kunnen opduiken.
Slechts 16% geeft aan een gelijke verdeling te hebben gehanteerd over alle werknemers binnen het bedrijf.

Voor de spreiding van tijdelijke werkloosheid was een verminderde workload in ongeveer 80% van de bedrijven de doorslaggevende factor. Daarnaast houdt ongeveer 20% ook rekening met de gezinssituatie van de medewerker zoals zorg nodig voor kinderen of de aanwezigheid van risicopatiënten in het gezin.

46% van de bedrijven geeft aan dat ze een extra vergoeding (zo’n €5 tot €13 per dag) bovenop de wettelijke tussenkomst zullen uitbetalen aan die werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld.

Impact op de verloning

Ook op vlak van verloning zal de coronacrisis haar sporen nalaten. Zo weet 17% van de organisaties niet of de geplande loonsverhogingen zullen kunnen doorgevoerd worden dit jaar. 15% geeft aan dat deze slechts gedeeltelijk zullen kunnen doorgaan. 14% zal helemaal geen loonsverhogingen geven. Bij de overige werkgevers werden recent nog salarisstijgingen doorgevoerd of zullen ze toch kunnen doorgaan zoals gepland.

De bonussen van 2019 lijken grotendeels gewoon uitbetaald te zullen worden. Slechts 10% voorziet een kleiner budget dan origineel vastgelegd en 4% van de bedrijven heeft hier nog geen duidelijkheid over. Over de bonussen voor volgend jaar bestaat echter heel wat meer onduidelijkheid. 54% van de ondernemingen geeft aan dat ze nog niet weten of de coronauitbraak een effect zal hebben op de variabele verloning. Terwijl 29% al zeker is dat de uitbetaling van de bonussen lager zal liggen door de crisis.

40% van de bedrijven geven aan dat ze een impact verwachten op de CAO90 bonus. Daarbij gaan ze uit van een gedeeltelijke uitkering tot zelfs een volledige schrapping van de bonus.

Over de eindejaarspremie bij tijdelijke werkloosheid zijn meer bedrijven het eens, 70% zal zich houden aan wat er in het paritair comité is beslist, 30% zal vrijwillig de volledige eindejaarspremie uitbetalen alsof er een volledig jaar werd gewerkt.

20% van de bedrijven geeft aan een extra premie te zullen uitbetalen aan die werknemers die aan het werk blijven. De helft van die bedrijven doet dit om de verhoogde workload en het hogere besmettingsrisico te compenseren. In de meeste gevallen wordt zo’n premie eerder aan de meer operationele werknemers aangeboden, die niet van thuis uit kunnen werken. Sommige bedrijven tonen zich bereid ook zo’n premie te betalen aan mensen die een extra inspanning hebben geleverd tijdens deze crisis.

De managementvergoedingen van de directie lijken ook geïmpacteerd te worden. Ondertussen laat zo’n 30% van de organisaties weten de managementvergoedingen te verlagen, terwijl dit in onze eerste survey van 20 maart 2020 slechts 15% was. In de meeste gevallen gaat het over een daling van de vergoeding met -20%.

Knelpunten

Om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zagen werkgevers zich verplicht het werk anders te organiseren. Uit onze eerste poll bleek dat maar liefst 95% van de bevraagde organisaties op korte tijd thuiswerk mogelijk gemaakt had. Onze tweede poll toont echter dat het werken op afstand toch niet altijd evident is voor zowel de werkgever als de werknemer, waarbij ze voornamelijk moeilijkheden ondervinden met de combinatie thuiswerk en de zorg voor kinderen.

Voor de werknemers die wel nog steeds ter plaatse komen werken, geeft 62% van de bedrijven aan dat veel werknemers bang zijn om te komen werken. 40% geeft ook aan dat bijkomende afwezigheden wegens ziekte de zaken nog extra bemoeilijken. 70% van de bevraagde werkgevers merkt een stijging van het aantal werknemers in ziekteverlof sinds de uitbraak van corona in België.

Bron: Hudson

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.