NL | FR | LU
Peoplesphere

Opleiding, duurzaamheid, ondernemerschap… Jongeren en werkgevers op één lijn of toch niet?

Bijna 1 op 2 jongeren vindt dat het onderwijs hen onvoldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt. De bedrijfswereld klinkt unisono: 3 op de 4 werkgevers zijn dezelfde mening toegedaan. Jongeren en werkgevers zitten toch niet altijd op dezelfde golflengte. Zo blijkt uit een enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), in samenwerking met AG en uitgevoerd door iVOX, die als doel heeft de verwachtingen van jongeren en werkgevers op de arbeidsmarkt te analyseren*. Met deze bevraging geeft het VBO de aftrap van de vierde editie van Young Talent in Action. Opzet: jongeren en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.

Mismatch! Schoolverlaters onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

De helft van de leerlingen uit het secondair onderwijs vindt dat ze op school niet voldoende geïnformeerd zijn over hun opties op de arbeidsmarkt. De werkgevers zijn daarover nog minder optimistisch. Drie vierde onder hen vindt namelijk dat de jongeren niet voldoende voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

Mismatch! Bedrijven moeten meer inzetten op duurzaamheid

Een ander punt waarover jongeren en werkgevers het oneens zijn is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Bijna alle werkgevers (84%) beweren dat aandacht voor milieu en maatschappij in de waarden van hun bedrijf vervat zit, maar de helft van de jongeren vindt dat bedrijven hier nog meer een voortrekkersrol moeten spelen.

Bijna de helft van de werkgevers geeft aan een diversiteitsbeleid te hebben, waarin bij de meerderheid genderdiversiteit is opgenomen. Een meerderheid van de jongeren (70%) is niettemin voorstander van genderquota – meer zelfs dan bij de vorige enquête – met vooral een toename bij de mannelijke respondenten. 44% van de werkgevers zonder diversiteitsbeleid zou in de eerste plaats kijken naar de skills en competenties van de kandidaat.

Mismatch! Extralegale voordelen nice to have!

Jongeren vinden extralegale voordelen minder belangrijk dan jobinhoud en een goed nettoloon. Als er extralegale voordelen worden toegekend dan staan de maaltijdcheques, een bedrijfswagen en hospitalisatieverzekering in de top 3. Werkgevers schatten het belang van een bedrijfswagen iets hoger in (aangestipt door 61% van de werkgevers ten opzichte van 46% van de jongeren). Maar de auto staat bij de jongeren dan wel weer bovenaan op het lijstje voor woon-werkverplaatsingen. Bij werkgevers staat de gsm op 2, bij jongeren staat die niet eens in de top 5.

Hetzelfde geldt voor de loonsverhogingen op basis van productiviteit: 3 op de 4 werkgevers denken dat jongeren een dergelijke loonsverhoging verkiezen terwijl slechts 1 op de 3 jongeren een loonsverhoging op basis van productiviteit verwacht.

Match! Levenslang leren en flexibiliteit zijn troef

3 op de 4 studerende en werkende jongeren geven aan dat ze in verschillende opzichten flexibiliteit verwachten van de werkgever en 3 op de 5 jongeren geven aan te willen telewerken wanneer de job dat toelaat. De werkgevers bieden de flexibiliteit die jongeren verwachten, want 89% van de werkgevers biedt telewerk en flexibele uren aan.

Wat betreft werkplekleren en stages erkennen zowel jongeren als werkgevers de grote meerwaarde van een stage voor de jongeren: de eerste kennismaking met het beroepsveld, het aanleren van praktische vaardigheden en het leren toepassen van theoretische kennis. 76% van de jongeren gelooft dat werkplekleren en/of een stage hun jobkansen kan helpen verhogen. 9 op de 10 werkgevers geven aan dat ze stagemogelijkheden aanbieden in hun bedrijf.

Match! Iedereen ondernemer

De ondernemingszin bij jongeren is erg groot. 54% van de bevraagde jonge studenten, werkzoekenden en werknemers zou namelijk ooit zelf een bedrijf willen oprichten. Vooral een eigen idee succesvol maken, spreekt jongeren aan. 82% van de werkgevers zegt dat ze ondernemende vaardigheden belangrijk vinden bij hun werknemers. Ook jongeren vinden in 66% van de gevallen dat medewerkers ondernemingszin aan de dag moeten leggen.

Match! Pensioenhervorming dringt zich op

Net zoals in de enquête van 2019, blijkt ook nu dat er weinig vertrouwen is in een wettelijk pensioen dat gefinancierd wordt door de staat. Slechts de helft van de jongeren en de werkgevers denkt dat de wettelijke pensioenen nog zullen kunnen worden gefinancierd wanneer de jongeren op pensioen gaan. Ook over de vraag of de werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt moet worden zijn ze het eens. 80% van de werkgevers (tegenover 60% van de jongeren) vindt dat de werkloosheidsuitkering beperkt moet worden tot maximaal 2 jaar. Slechts 14% van de jongeren en 8% van de werkgevers vinden niet dat zo’n uitkering in de tijd beperkt moet worden.

Oproep aan de betrokken partijen

“De resultaten van de enquête wijzen duidelijk op een aantal structurele problemen in de werking van onze arbeidsmarkt. Afgestudeerde jongeren voelen zich niet voldoende voorbereid op de arbeidsmarkt en werkgevers vinden te weinig geschikte mensen. Dat fnuikt onze kansen op groei en tewerkstelling. Maar gelukkig zijn de jongeren gemotiveerd om stages te doen en geloven ze sterk in werkplekleren. Die positieve ingesteldheid draagt bij tot een cultuur van levenslang leren. Ook staan de jongeren achter een meer activerende arbeidsmarkt door o.a. de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Maar over de betaalbaarheid van de pensioenen heerst er meer pessimisme. Het toont nogmaals aan dat er dringend werk gemaakt moeten worden van een pensioenhervorming die de vergrijzing betaalbaar houdt en het vertrouwen in de 3 pensioenpijlers opkrikt. Ten slotte hebben de jongeren ook een niet mis te verstane boodschap voor de bedrijfswereld. Het merendeel van de bedrijven zet volop in op duurzaamheid en ‘corporate social responsibility’ (CSR), maar toch zien de jongeren dit anders. Zij zijn immers op zoek naar een werkgever die zich volop maatschappelijk engageert”, concluderen Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal van het VBO.

Jan Heyvaert, Chief Human Resources & Sustainability Officer van AG: “Als leidende onderneming in zijn sector in België en een van de grootste werkgevers van het land zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers, hoofdzakelijk onder de jonge bevolking, wat niet altijd eenvoudig is met de “war for talent”. Samenwerken voor de ‘Bridging the Future’-enquête van het VBO was voor ons vanzelfsprekend. Want als we beter op de hoogte zijn van de bezorgdheden, ambities en noden van de jongeren, dan kunnen we hun een job en een carrière aanbieden waarin ze zich goed voelen, waarin ze zich kunnen ontwikkelen en zich verrijken met ervaringen en expertise die ze nodig hebben om te groeien.”

 

Bron : VBO – AG Insurance – Bridging the Future

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.