NL | FR | LU
Peoplesphere

Zeven HR aanpassingen aan veranderingen op de post corona arbeidsmarkt.

De coronacrisis zal een langdurig effect hebben op onze economie. Ook de HR-wereld schakelde om zich aan te passen aan de ingrijpende veranderingen. HR-dienstverlener Hudson heeft de trends in kaart gebracht die bepalend zullen zijn voor de arbeidsmarkt. De HR-dienstverlener ziet het belang van HR in de bedrijfsstrategie verder toenemen.

Trend 1: Minder vacatures bij bedrijven, maar war for talent gaat door
Van een acute krapte en war for talent belandde ook de arbeidsmarkt als gevolg van het coronavirus in een crisis. Lopende aanwervingsprocedures werden on hold geplaatst of stopgezet. Voorlopig blijven bedrijven behoedzaam om te investeren op langere termijn in permanente aanwerving . In een bevraging door Hudson afgelopen zomer stelt de helft van de respondenten immers dat ze in het vierde kwartaal een verdere omzetdaling verwachten.
Toch merkt Hudson dat de war for talent doorgaat. Voor een aantal specifieke profielen, onder meer voor talent in sales & marketing functies, leadership, IT, en R&D blijft de vraag nog steeds groter dan het aanbod. Algemeen zijn meer mensen wel risicoavers en minder geneigd om van werkgever te veranderen, wanneer ze worden benaderd met een jobaanbieding.

Trend 2: Flexibele arbeid zit in de lift
Hoewel bedrijven voorzichtiger zijn in permanente aanwervingen omwille van de onzekerheid, gaat een aantal toch op zoek naar flexibele oplossingen. De nood om sneller te digitaliseren en te innoveren, brengt met zich mee dat sommige bedrijven nieuwe competenties en expertise in huis willen halen. Maar daarnaast zijn er ook onmiddellijke tijdelijke noden. De vraag naar tijdelijke ondersteuning via interim management, contracting en soortgelijke diensten is fors gestegen.

Trend 3: Overheid en publieke instellingen wordt nog meer een aantrekkelijke werkgever
De publieke sector blijft aanwerven. Hudson ziet een toename van geïnteresseerde en relevante kandidaten voor deze functies. Enerzijds worden overheden en publieke instellingen in crisistijden gepercipieerd als organisaties met een hogere garantie op werkzekerheid. Anderzijds beschouwen kandidaten de publieke sector vandaag meer dan vroeger als een dynamische werkgever, onder meer omwille van de mogelijkheden tot thuiswerk en de groeiende investeringen in opleiding en coaching.

Trend 4: Veel meer spontane sollicitaties
In tijden waarin de meeste mensen risicoavers worden, blijft er wel dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo krijgt Hudson tot 20 procent meer spontane sollicitaties binnen, voornamelijk van mensen die getroffen zijn door herstructurering of waar een herstructurering wordt gevreesd. Een minderheid kiest voor verandering omwille van door Covid-19 gewijzigde arbeidsomstandigheden.

Trend 5: Veel vragen rond de combinatie bedrijfscultuur en telewerken
Meer dan ooit is het behoud van sterke medewerkers een prioriteit. HR-verantwoordelijken staan voor de uitdaging om zich aan te passen aan nieuwe werkvormen waarin telewerk een belangrijker factor zal blijken. Daarbij rijzen heel wat vragen over het bouwen en onderhouden van een bedrijfscultuur, het creëren van de juiste sfeer en het tonen van erkenning en waardering. Organisaties moeten actief aan hun cultuur werken. Het komt erop aan een goede balans te vinden tussen de flexibiliteit en vrijheid van thuiswerkers en een eenduidige cultuur waarin de identificatie met het bedrijf behouden blijft.

Trend 6: Bedrijven nemen verloning en loonkost onder de loep
De coronacrisis heeft tevens in versneld tempo vragen doen ontstaan rond een aangepast loonbeleid. Bedrijven willen hun verloningspolitiek herbekijken, met meer aandacht voor de variabele, resultaatsgebonden component. Daarnaast zat flexibele verloning met onder meer cafetariaplannen al in de lift. Dit wordt hoe langer hoe meer een troef in het aantrekken en behouden van medewerkers, die meer keuze krijgen in hun loonpakket. Bepaalde sectoren zoals zorg, pharma en IT zullen onder druk komen inzake een competitief en verhoogd salarispakket.

Trend 7: Digitalisering dringt door, ook in HR
Tot voor kort stond digitalisering in HR vooral gelijk aan het digitaliseren van payroll en administratieve processen. Nu is er een versnelde transformatie in veel meer HR-domeinen : naast oplossingen voor remote werken zijn dat interactieve rekruteringswebsites, digitale assessments en het inschakelen van artificiële intelligentie voor data-analyse, benchmarking en matching.
Oplossingen voor de HR van de toekomst

Al deze trends en problematieken vergen creatieve oplossingen voor HR. Bedrijven hebben meer nood aan oplossingen op maat, aangepast aan hun eigen specifieke omgeving. De HR consultancy bedrijven zullen meer aandacht moeten besteden aan Research & Development waarin experten zoals psychologen, dataspecialisten, IT’ers en andere gespecialiseerde onderzoekers hun kennis bundelen om hieraan tegemoet te komen. “We zijn ons ten volle bewust van de uitdagingen in het hele veld van HR. We hebben ook ons zelf aangepast aan die gewijzigde omstandigheden. En we staan als loyale partner klaar met de creatieve oplossingen en het maatwerk dat bedrijven morgen nodig hebben. Zelfs al wordt de toekomst nog meer digitaal, de menselijke factor zal des te belangrijker zijn”, besluit Ivan De Witte, CEO van Hudson.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.