NL | FR | LU
Peoplesphere

Sociale partners tevreden met ondertekening cao’s over eindeloopbaan en mobiliteit.

Nadat vorige vrijdag het koninklijk besluit tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling op 1,1% werd ondertekend, ondertekenden de sociale partners deze namiddag in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) over onder andere de landingsbanen, SWT, mobiliteit en arbeidsflexibiliteit. Goed nieuws voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), dat tevreden is dat de verschillende punten uit het ontwerp van interprofessioneel akkoord een wettelijke basis krijgen.

Met de ondertekening van de cao’s, de aanbevelingen aan de sectoren en ondernemingen evenals de adviezen worden alle afspraken uit het ontwerp van IPA uitgevoerd.

De sociale partners hebben beslist om het interprofessioneel kader voor de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de eindeloopbaanstelsels weliswaar te verlengen, op voorwaarde dat alle leeftijden voor SWT in 2021 op 60 jaar gebracht worden.

Voor de landingsbanen blijft de leeftijd dus behouden op 55 jaar voor de verminderingen met 1/5. Voor de halftijdse stelsels wordt de leeftijd op 57 jaar gebracht.

Mobiliteit en vrijwillige overuren

De sociale partners legden 3 maatregelen inzake mobiliteit vast om een modal shift naar het openbaar vervoer en alternatieve vervoersmodi voor het woon-werkverkeer aan te moedigen. De tussenkomst in het trein-tram-busabonnement wordt bijvoorbeeld op 70 procent gebracht. Daarnaast wordt ook een aanbeveling ten gunste van het mobiliteitsbudget geformuleerd.

Het quotum van de ‘vrijwillige’ overuren wordt met 20 procent opgetrokken van 100 naar 120 uren per kalenderjaar.

“De sociale partners formuleren ook verschillende aanbevelingen aan de sectoren en ondernemingen over onder andere de invulling van de loonmarge, de geleidelijke opheffing van de verschillen tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen en de sociale vrede. Het is een goede zaak dat het ontwerp van IPA nu quasi volledig uitgevoerd is. Zo kunnen sectoren en bedrijven in een goed vastgelegd kader sereen overleg voeren over onder andere de invulling van de loonnorm”, aldusPieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.