NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘arbeidsmarkt’

Minder werklozen in Vlaanderen!

Vlaanderen telt eind juni 214.720 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 6.550 of 3% minder dan een jaar eerder. De WZUA’s, dat zijn werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, krimpen met 7,2%. De beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering drukt het aantal WZUA’s terwijl er een opdrijvend effect uitgaat uit van de langere beschikbaarheid van 60-plussers en de SWT-ers. Lezen

VDAB-topman Fons Leroy verkozen tot voorzitter van het Europees Netwerk van Publieke Arbeidsbemiddelingsdiensten

Gisteren is Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, in Amsterdam unaniem verkozen tot voorzitter van het Europees Netwerk van Publieke Arbeidsbemiddelingsdiensten (ENPES). Hiermee krijgt Vlaanderen komende 2 jaar de kans om een voortrekkersrol te spelen op Europees niveau. Lezen

Vooruitgang van de uitzendactiviteit in mei

In de maand mei 2016 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +2,69% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze stijging is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +3,10% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +2,15%. Lezen

Bruggen bouwen tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Vorige week week ondertekenden Lieven Boeve, directeur generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Fons Leroy, gedelegeerd-bestuurder VDAB een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen vanaf 1 september 2016 structureel samenwerken om (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en arbeidsmarkt, met inbegrip van de sociale economie, beter op elkaar af te stemmen. Hierbij focust de overeenkomst op onderwijs- en beroepskwalificatie, competentieontwikkeling en leer- en werkloopbanen. Lezen

Vaste aanwervingen zitten in de lift!

De Recruitment, Search & Selection-sector blijft het goed doen. De sector tekende in het eerste kwartaal van dit jaar een omzetstijging van 10 % op ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, in haar meest recente kwartaalcijfers voor de sector. Het is reeds het vierde kwartaal op rij dat de sector sterke cijfers kan voorleggen. Lezen

Steeds meer vacatures…

De vacaturecijfers van mei 2016 zijn gepubliceerd op de VDAB-site. In mei 2016 werden 19.340 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 42,9% meer dan in mei 2015. Lezen

Opgelet! Toenemende sociale ongelijkheden onder de bevolking op actieve leeftijd

Een nieuwe studie van de FOD Sociale Zekerheid bevestigt dat verschillende bevolkingsgroepen in België op het vlak van hun sociaaleconomische situatie uiteen groeien. Eerdere analyses toonden al aan dat het armoederisico voor ouderen de afgelopen jaren gedaald was, terwijl het armoederisico voor laaggeschoolden onder de actieve bevolking sterk toegenomen was. De nieuwe analyse toont aan dat laaggeschoolden verder afhaken op de arbeidsmarkt ondanks het feit dat sociale uitkeringen steeds minder voldoen om rond te komen. Lezen

België is één van de aantrekkelijkste landen is voor kennismigranten

Deloitte stelde vandaag de resultaten voor van de vergelijkende immigratiestudie 2016. Daaruit blijkt dat België een van de aantrekkelijkste landen is voor kennismigranten dankzij de snelheid, lage kostprijs en toegankelijke voorwaarden van de procedure voor het verkrijgen van een arbeidskaart. Omwille van het groeiende belang van de kenniseconomie is het voor landen cruciaal om kennis aan te trekken. De studie vergelijkt tweejaarlijks de migratieformaliteiten voor buitenlandse kenniswerkers in de Europese Unie. Eerdere edities van Deloitte’s vergelijkende migratiestudie toonden aan dat België op Europees vlak het beste scoorde. Samen met de Scandinavische landen zit België nog steeds in de kopgroep van landen die een efficiënt en laagdrempelig beleid voeren. De survey vergelijkt voor het eerst het migratiebeleid voor kennismigranten van de Europese landen met dat van enkele grote landen buiten de EU. Lezen

Soft skills ontwikkelen bij jongeren is een belangrijke stap in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid

De KU-Leuven voerde, in opdracht van 4 Europese Vormingsfondsen voor de uitzendsector, een onderzoek naar de perceptie van soft skills bij werkgevers en jongeren. Aan het onderzoek namen 500 werkgevers en ruim 1200 jongeren deel. Uit de resultaten blijkt dat werkgevers en jongeren sterk van mening verschillen wanneer het gaat over het beheersen en het belang van soft skills. Lezen

3,2% minder werkzoekenden in Vlaanderen!

Vlaanderen telt eind mei 213.076 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7.113 of 3,2% minder dan vorig jaar. De dalende trend, die startte in augustus 2015, blijft zich verderzetten. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.