NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘arbeidsmarkt’

Wat zijn de gevolgen van de vierde industriële revolutie?

NWOW’s (New Ways of Working) komen op. Toch verwijdt de skills gap zich en is ongelijkheid nog geen verleden tijd! Ter gelegenheid van het Wereld Economisch Forum Davos publiceert ManpowerGroup een nieuw rapport, genaamd Human Age 2.0: Future Forces of Work, waarin iedereen opgeroepen wordt om nieuwe ideeën uit te werken op de arbeidsmarkt om mogelijkheden, in de wereld gekomen dankzij de technologische vooruitgang, te kapitaliseren en om om te kunnen gaan met de polarisatie van de werkkrachten. Lezen

Ook KMO’s moeten buitenlands talent verwelkomen!

Volgens de Hays Global Skills Index blijft ons land kampen met een aanhoudende brain drain en een steeds toenemende vraag naar gekwalificeerde technische en wetenschappelijke profielen. Daarom is het volgens de onderzoekers belangrijk om talent van buiten België voldoende kansen te geven om zich te positioneren op de arbeidsmarkt en om toelatingsprocedures te versnellen. Lezen

Staat de Vlaamse arbeidsmarkt eindelijk op een keerpunt?

In 2014 kondigde zich een broos herstel aan van de Vlaamse conjunctuur en arbeidsmarkt. De economie klom terug recht en de arbeidsmarkt vertoonde opnieuw lichtpuntjes na enkele moeilijke jaren in 2012 en 2013. Eind 2015 zitten we op een keerpunt en lijkt de Vlaamse arbeidsmarkt zich te herpakken, aldus het rapport van Steunpunt WSE. Lezen

Vrouwen botsen nog steeds tegen het glazen plafond!

Hoewel het aantal vrouwelijke werknemers in topfuncties de laatste jaren is gestegen, dreigt de vrouwelijke vertegenwoordiging voor de verschillende functieniveaus bij Europa’s grootste werkgevers de komende jaren te stagneren. Dat blijkt uit de studie van Mercer, When Women Thrive, een wereldwijd onderzoek rond de vertegenwoordiging, retentie en promotiekansen van vrouwen bij bedrijven en organisaties. Lezen

De vacaturecijfers van november 2015

In november 2015 werden 14.877 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren). Dit is een toename met 29,4% ten opzichte van november 2014. Lezen

118 jaar voor de dichting van de genderkloof?

Al tien jaar bestudeert het Wereld Economisch Forum (WEF) de genderkloof wereldwijd. In een recent rapport wordt bericht over de kloof op het vlak van onderwijs, gezondheid en politiek. Maar vooral de economische cijfers springen in het oog: het zal nog meer dan honderd jaar duren vooraleer mannen en vrouwen evenveel betaald krijgen voor hetzelfde werk. Lezen

Structurele tewerkstelling in Belgische kmo’s nooit zo hoog

De driemaandelijkse kmo-jobindex van SD Worx staat met 112,3 punten tijdens het derde kwartaal van 2015 op een nieuw record. Dit betekent dat er sinds december 2005, het moment waarop de jobindex startte, 12,3 meer mensen werken bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Nooit was de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s zo hoog. Lezen

Vroegtijdig schoolverlaten: meer ambitie nodig om een verloren generatie te vermijden

In de hedendaagse samenleving is een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso, bso) een belangrijke voorwaarde om de arbeidsmarkt succesvol te betreden en erin te blijven. Leerlingen onder 24 jaar die geen secundair onderwijs hebben voltooid en die niet langer aan onderwijs of training deelnemen, worden “vroegtijdige schoolverlaters” genoemd. Zij lopen het risico om zowel economisch als sociaal uitgesloten te worden uit de maatschappij. Lezen

Toenemend aantal vacatures, vooral in de secundaire sector!

In oktober 2015 werden 16.802 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren). Dit is een toename met 14,9% ten opzichte van oktober 2014. Lezen

De Vlaamse sociale partners bereikten een banenpact!

De Vlaamse sociale partners hebben vandaag een akkoord bereikt over een banenpact dat enerzijds inzet op doelgroepenbeleid en anderzijds in het versterken en aanwerven van langdurig werklozen. Het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.