NL | FR | LU
Peoplesphere

De wereldwijde trend van talentmismatch blijft de loonkloof tussen hoog- en laaggeschoolde werknemers aanwakkeren omdat het middensegment verdwijnt.

Recruteringsexpert Hays lanceert samen met Oxford Economics de achtste editie van de Hays Global Skills Index. Het rapport meet hoe gemakkelijk of moeilijk het is voor bedrijven om getalenteerde werknemers aan te trekken en te behouden in 34 landen*. Ondanks dat wereldwijd de werkloosheid enorm is gedaald, blijkt in België de arbeidsmarkt gemiddeld ruimer dan in de buurlanden. Dalende werkloosheidscijfers gaan niet gepaard met een loonstijging en leiden wereldwijd tot een loonstagnatie. Behalve in België.

De gemiddelde index wordt berekend aan de hand van een analyse van 7 indicatoren van de arbeidsmarkt: de flexibiliteit van het onderwijs (1), de participatiegraad (2), de flexibiliteit van de arbeidsmarkt (3), de beschikbare talenten (4), verloning (5) en de loondruk van hoger opgeleiden versus lager opgeleiden op vlak van industriën (6) en beroepen (7). De indexscores gaan daarbij van 0 tot 10.

In vergelijking met de buurlanden scoort België gemiddeld op de 7 indicatoren beter dan de buurlanden. Waar België uitkomt op een score van 3.9, scoren de buurlanden – met Duitsland op kop met een resultaat van 6,5 – gemiddeld aanzienlijk minder

“Hogere scores betekenen dat een arbeidsmarkt meer druk ondervindt dan in het verleden het geval was. Het is geen ranglijst. Elke economie heeft zijn eigen sterke punten en uitdagingen op de markt. Die worden gescoord in verhouding tot de omstandigheden in het verleden,” legt Philippe Dullaert, CFO bij Hays België en Nederland uit.

Middensegment op arbeidsmarkt brokkelt af.

Het middensegment op de arbeidsmarkt brokkelt meer en meer af. Opnieuw ligt hier de doorgedreven digitalisering en automatisering aan de basis. Denk aan die jobs die makkelijker kunnen vervangen worden door machines en computers.

“Dit brengt een polarisering van de arbeidsmarkt mee. Waar de middengeschoolde arbeiders en bedienden hun jobs zien verdwijnen, stijgt het aantal openstaande vacatures voor het juiste talent in de hogere en lagere segmenten van de arbeidsmarkt,” zegt Robby Vanuxem, Managing Director HAYS Belgium.

Lonen als indicator voor talent mismatch

Uit de cijfers blijkt ook dat algemene loondruk beter kan. In België komt dat neer op een score van 6.2. Net omdat er tekorten zijn aan het juiste talent, groeien de lonen sneller dan de totale kosten van het levensonderhoud.

“De Belgische index voor de algemene loondruk voor hoog opgeleiden lijkt bijzonder gunstig, maar die is veeleer te wijten aan de loonbevriezing die de overheid een aantal jaar geleden doorvoerde. De lonen in België voor hoog opgeleiden blijven stijgen, terwijl de rest van de wereld een stagnatie optekent. De loonsom voor de werkgevers zal dus onder druk blijven staan. Daarnaast zijn de lonen in bepaalde beroepen al behoorlijk hoog in België omdat de vraag aan bepaalde profielen het aanbod overstijgt. Denk aan ingenieurs, techniekers in onderzoek en wetenschap, financiële beroepen, IT’ers ens meertalig sales support,” verklaart Philippe Dullaert.

De babyboomers verdwijnen meer en meer van de arbeidsmarkt omdat ze simpelweg op pensioen gaan of zijn. Een hoger opgeleide en tech-savvy generatie komt er voor in de plaats. Dat zorgt voor een gunstig resultaat op vlak van arbeidsmarktparticipatie. Ook het aantal langdurige werklozen daalt aanzienlijk, wat invloed heeft op de index. Het onderwijs speelt hier vandaag op in. Een score van 5.6 staaft dat, maar geeft tegelijkertijd ook weer dat er nog ruimte is voor verbetering.

Rol overheid niet ongering

Om de arbeidsmarkt te stimuleren heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen, waaronder belastingverlagingen, die tot een toename van het aantal banen hebben geleid. België scoort hier 3.7. Dat gunstig cijfer heeft vooral te maken met de inhaalbeweging die onze overheden hebben gemaakt na de crisis en de loonbevriezingen.

“De algemene conclusie van het rapport maakt duidelijk dat er nog werk is aan de winkel. De economie is onzeker en de voortdurende technologische vooruitgangt zorgt ervoor dat het onderwijs, de werkgevers en de overheid moeten blijven investeren in opleidingen die zullen beantwoorden aan vraag op lange termijn. Het is nodig de onderbezetting tot een minimum te beperken door het menselijk kapitaal in België meer strategisch in te zetten. Zo kan België op termijn beantwoorden aan de steeds veranderende werkomstandigheden,” besluit Robby Vanuxem.

 

*Deelnemende landen: Oostenrijk, Australië, België, Brazilië, Canada, Colombië, Chile, China, Tsjechische republiek, Indië Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisiê, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapoor, Spanje, Zweden, Zwitserland, VAE, VK en de VS.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.