NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Magazine

PSNL62

PSNL62

Dossier N°62: Happiness@Work

Wat maakt medewerkers gelukkig? En waarom zouden we ons daarmee bezig houden? Is het al niet voldoende dat we hen tevreden stellen, hen gemotiveerd houden? En kan dat eigenlijk wel, iemand anders gelukkig maken? We zoeken het uit. Lezen

PSNL61

PSNL61

Dossier N°61: De 360° van de HRD

Een van de opdrachten van het HR-management van een bedrijf is nagaan wat de sterke en zwakke punten zijn van de mensen die er werken, om op basis daarvan de individuele werknemers en het bedrijf als geheel naar een hoger niveau te brengen. Maar is HR zich wel bewust van zijn eigen sterktes en zwaktes? Is de HR-directeur, die graag de vinger op de wonde legt bij anderen, zélf wel op de hoogte van hoe anderen naar hem kijken? Lezen

PSNL60

PSNL60

Dossier N°60: HRM Night 2012

Op donderdag 29 maart, tijdens de drieëntwintigste HRM Night, wordt bekendgemaakt wie zich ‘HR Manager van het Jaar’ mag noemen. Diezelfde avond weten we ook wie met de titel van ‘HR Team van het Jaar’ en ‘Young Talent’ van het Jaar’ mag pronken. Peoplesphere wijdt deze maand het dossier aan de genomineerden en hun dossier. Lezen

PSNL59

PSNL59

Dossier N°59: Leve de crisis!

Is het nu weer crisis? Of nog crisis? Feit is dat de bedrijven weer voor grote uitdagingen staan om ondanks het zware weer overeind te blijven. In dit dossier gaan we na wat de bijdrage kan zijn van humanresourcesmanagement. Beperkt HR zich tot het louter uitvoeren van wat de economieboeken voorschrijven, of slagen we erin om creatief te zijn? Lezen

PSNL58

PSNL58

Dossier N°58: Leve de crisis!

Wat kunnen wij, HR-professionals, opsteken van de zogenaamde life sciences als psychologie, biologie, neurowetenschappen? Zijn we wel voldoende op de hoogte van wat er binnen die wetenschappen gebeurt? Houden we er rekening mee in onze dagelijkse praktijk? Moeten we eigenlijk wel terugvallen op wetenschap, of kunnen we onze plan trekken met gezond boerenverstand? Lezen

PSNL57

PSNL57

Dossier N°57: Strategic Workforce Planning

Hoeveel werknemers heb je vandaag? Welke competenties en skills heb je op dit moment in huis? En morgen? Volgend jaar? Binnen vijf jaar? Welke risico’s zijn er verbonden aan je personeelsbestand? En wat zullen je noden dan zijn? Strategic Workforce Planning stelt enkele cruciale vragen, en wijst de weg naar een antwoord. Lezen

PSNL56

PSNL56

Dossier N°56: Duurzaamheid en HR

Duur·zaam bn, bw; -zamer, -st. 1. lang durend; 2. weinig aan slijtage of bederf onderhevig, zo staat het in het woordenboek. Maar wat betekent dat voor HR? Hoe kan je als HR-verantwoordelijke je steentje bijdragen aan een duurzame manier van ondernemen? En wat betekent het om in je HR- beleid duurzaam te zijn tegenover de eigen werknemers? Lezen

PSNL55

PSNL55

Dossier N°55: Het menselijk patrimonium

Deze maand gaat Peoplesphere over HR en het patrimonium. Welk patrimonium? Wiens patrimonium? We bekijken hoe bedrijven omgaan met hun menselijk patrimonium, wat meer is dan de menselijke middelen of human resources. Welke rol heeft het bedrijf als het gaat om de mens achter de werknemer? Lezen

PSNL54

PSNL54

Dossier N°54: De lerende organisatie

Het begrip ‘de lerende organisatie’ kreeg grote weerklank na het boek van Peter Senge ‘De vijfde discipline – De kunst & de praktijk van de lerende organisatie’ . Maar wat is die lerende organisatie nu eigenlijk? En wat zijn de voorwaarden om zo’n lerende organisatie op te zetten? Lezen

PSNL53

PSNL53

Dossier N°53: HR Simplificator

Steeds meer regels, steeds meer procedures, en elke nieuwe technische mogelijkheid brengt een nieuwe policy met zich mee. Is de hr-manager gedoemd om steeds meer te controleren, steeds meer voor te schrijven, of kunnen we ook vereenvoudigen. Kunnen we met minder regels meer efficiëntie bereiken? Ja, dat kan. Dat is althans de conclusie van ons dossier. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.