NL | FR | LU
Peoplesphere

Sociale partners willen sterk relancebeleid met focus op opleiding en heroriëntering.

De Vlaamse sociale partners in de SERV staan klaar om het relancebeleid mee uit te tekenen. Snel, veilig, inclusief en toekomstgericht zijn de sleutelbegrippen. De maatregelen moeten het economisch en sociaal weefsel niet alleen veilig stellen. Ze moeten de crisis ook benutten om de uitdagingen van de post-coronawereld aan te pakken.

Om de arbeidsmarkt te doen heropleven, willen de sociale partners niet alleen zoveel mogelijk ondernemingen en tijdelijke werklozen weer doen starten maar ook sterk inzetten op e-leren. VDAB moet klaar staan om de nieuwe werkzoekenden en de tijdelijke werklozen op te leiden en/of te heroriënteren om structurele werkloosheid tegen te gaan.

Danny Van Assche, voorzitter SERV: “De coronacrisis en het Vlaamse relancebeleid staan bovenaan de agenda bij alle Vlaamse sociale partners. De impact op de ondernemingen en werknemers die we vertegenwoordigen, is ongezien. Wij staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven. De SERV doet tal van voorstellen om de economie, arbeidsmarkt en begroting in Vlaanderen te boosten. Overleg met de Vlaamse Regering is nu de volgende stap. We zijn dan ook tevreden dat wij als SERV met voorzitter en ondervoorzitter stevig vertegenwoordigd zijn in de kerngroep bij het economisch en maatschappelijk relancecomité.”

Maatwerk essentieel

Vlaanderen zal nog lang moeten samenleven met de dreiging van het virus. Sommige sectoren zullen al sneller in een post-coronafase zitten, andere sectoren blijven langer hangen in een co-coronafase. Voldoende gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, kinderopvang en openbaar vervoer blijven intussen noodzakelijk voor een snelle, veilige relance. Maatwerk is essentieel want niet elke onderneming, sector en werknemer heeft op elk moment evenveel steun nodig.

Relancebeleid voor nu en straks

Het relancebeleid moet er niet alleen voor zorgen dat de uitzonderlijk zwaar getroffen economie en samenleving kunnen heropleven en iedereen opnieuw perspectief krijgt. Het relancebeleid is tegelijk een unieke kans om nieuwe wegen in te slaan die Vlaanderen sterker in de wereld kunnen zetten. Het relancebeleid moet dus slimme beleidskeuzes voor nu en straks maken. In zijn relancenota [PDF] doet de SERV tal van voorstellen om de economie, arbeidsmarkt en begroting te boosten.

Iedereen terug aan boord

Eind februari 2020 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners een engagementsverklaring om 120 000 extra Vlamingen tegen 2024 aan de slag te helpen. Om dat te realiseren moet eerst de werkzaamheidsgraad terug op peil komen en vermeden worden dat honderdduizenden tijdelijke werklozen in de werkloosheid belanden Daarom willen de sociale partners levenslang leren aantrekkelijker maken, e-leren verder uitbouwen, telewerk ondersteunen en arbeidsmobiliteit tussen bedrijven en sectoren makkelijker maken. Tegelijk moet er blijvende aandacht zijn voor de minder goede positie van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

Meer tijd voor leren

De coronacrisis biedt een onverwachte kans voor levenslang leren. De sociale partners willen zowel werknemers, werkzoekenden, zelfstandigen en tijdelijk werklozen in hun loopbaan versterken en e-leren een boost geven. Het aanbod van online lessen is door de coronacrisis intussen flink uitgebreid. Om het leren zo gemakkelijk en soepel mogelijk te laten verlopen, willen de sociale partners opleidingsmogelijkheden via de KMO-portefeuille, het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en de opleidingscheques tijdelijk versoepelen.

Ann Vermorgen, ondervoorzitter SERV: “Meer tijd voor levenslang leren komt de wendbaarheid van ondernemingen en de duurzame inzetbaarheid van werknemers ten goede. De SERV vraagt dat al deze mogelijkheden tot leren, welke systemen er bestaan en welke opleidingen al gevolgd zijn voor de werknemers eenvoudig en overzichtelijk gebundeld worden in E-LOP, het elektronisch loopbaanondersteuningspakket van VDAB. De opleidingsinspanningen erkennen via een digitaal leerbewijs kan motiverend werken.”

VDAB moet klaarstaan

De arbeidsmarkt ziet er volledig anders uit dan twee maanden geleden. Door verder te investeren in digitale processen en sterk in te zetten op om-, her- en bijscholing moet VDAB sneller kunnen schakelen tijdens deze crisis. De sociale partners vragen bijzondere aandacht voor de nieuwe schoolverlaters. VDAB moet bv. nagaan welke schoolverlaters naar knelpuntberoepen kunnen worden georiënteerd. Ook werkplekleren via VDAB-stages (bv. IBO) is een belangrijk instrument om langdurige werkloosheid te voorkomen. Daarop inzetten en eventueel nieuwe formules uitdokteren met een digitale poot is nodig.

Arbeidsmobiliteit stimuleren

Arbeidsmobiliteit is vandaag al mogelijk (cf. asperge- en aardbeienteelt tijdens de coronacrisis) tussen sectoren met veel technische werkloosheid en sectoren met veel vacatures. Arbeidsmobiliteit kan ook in de toekomst een belangrijk puzzelstuk zijn om werknemers met de juiste skills op een juiste werkplek te krijgen en aan boord te houden. VDAB heeft een centrale rol als dataregisseur om bekend te maken in welke sectoren momenteel van bepaalde competentieprofielen tekorten en overschotten zijn. De sociale partners willen met hun federale collega’s overleggen om de stroeve procedures voor arbeidsmobiliteit te versoepelen.

Veilig, gezond en werkbaar werken

De sociale partners zijn tevreden dat de werkbaarheidscheques tijdelijk zijn uitgebreid zodat ze ook kunnen worden gebruikt voor advies en begeleiding bij arbeidsorganisatorische aanpassingen in deze coronaperiode. Op termijn kan dit misschien evolueren naar een meer structurele financiering zodat ondernemingen ook in de toekomst sneller pandemieproof zijn.

Bron: SERV

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.