NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Follow-up van de taxshift

De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen. Lezen

Maandelijkse aangiften werkloosheid door werkgevers volledig elektronisch vanaf 2016

Werkgevers die maandelijkse aangiften doen voor medewerkers met tijdelijke werkloosheid, deeltijdse arbeid met inkomensgarantie, activeringsuitkeringen, jeugd- of seniorvakantie doen dat vanaf 1 januari 2016 volledig elektronisch. De papieren aangifte verdwijnt. Lezen

Vooruitgang van de uitzendactiviteit in September

In de maand september 2015 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,52% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +1,21% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +1,94%. Lezen

De regering zet de uitwerking van het Banenpact verder

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft namens de Vlaamse Regering een inhoudelijk antwoord geformuleerd op het akkoord dat de sociale partners afgelopen woensdag bereikten rond een aantal onderdelen van het Banenpact. De regering zet het werk verder en zal op gepaste tijden terugkoppelen naar de sociale partners. Lezen

Tags:

Logge HR-administratie leidt tot frustraties…

Een logge administratie, het is vaak voer voor discussie in elk bedrijf. HR-administratie neemt heel wat kostbare tijd in voor HR, die daardoor te weinig ruimte heeft om te focussen op haar kerntaken. Dit zorgt voor ontevredenheid bij zowel het HR-departement als de werknemers, zo bleek uit een enquête die Acerta onlangs uitvoerde bij 2.000 werknemers. Tijd om de competenties van het HR-departement op een andere manier te benutten, zodat er een duurzamer werkklimaat kan ontstaan voor beide partijen. Lezen

Hoe zit het met… de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt?

In 2014 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,45% (1,39% inclusief federale politie). In totaal behalen of overschrijden 7 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2014 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH). Lezen

De Vlaamse sociale partners bereikten een banenpact!

De Vlaamse sociale partners hebben vandaag een akkoord bereikt over een banenpact dat enerzijds inzet op doelgroepenbeleid en anderzijds in het versterken en aanwerven van langdurig werklozen. Het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Lezen

Hoeveel verdient de gemiddelde Belg?

Een Belg kan gemiddeld rekenen op een maandelijks brutoloon van 3.200 euro. Al is er een loonkloof. Zo verdient een man maandelijks 580 euro meer dan een vrouw. Ook per provincie zijn er grote verschillen. Dat blijkt uit de Jobat Loonwijzer 2015. Lezen

PSNL98

PSNL98

Dossier N°98: Extreme HR

Voor we ons nieuwe dossier “Extreme HR” openen en ons verdiepen in de verschillende business cases, moeten we definiëren wat we verstaan onder die term. Extreme HR delen we in dit dossier op in drie luiken: extreme bedrijven, extreme situaties, extreme mensen. Extreme bedrijven zijn de organisaties waarvan de beroepen een uitzonderlijke dimensie bevatten. Extreme situaties zijn periodes van onder andere groei, fusie, seizoensgebonden werk enzovoort. En met extreme mensen bedoelen we de bazen die een extreme visie of manier van werken hebben… Lezen

Flexibele verloning vormt een bepalende factor in de jobkeuze

Hoewel 64,6% van de Belgische werknemers zijn loonpakket graag zelf wil samenstellen, biedt slechts 7,4% van de Belgische bedrijven die mogelijkheid. Van het beschikbare budget dat de werknemer binnen het loonpakket zelf kan besteden, gaat 59% naar een bedrijfswagen, wat veruit de meest populaire keuze is. Uitbetaling in cash (14%) en extra vakantiedagen (8%) sluiten de top drie af. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.