NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Kmo’s zoeken de meest gemotiveerde medewerker, niet de goedkoopste

Motivatie en attitude zijn een doorslaggevend criterium bij aanwerving, kennis van de tweede landstaal staat op 2, doelgroepvermindering helemaal onderaan. Mentaliteit is een hinderpaal voor jongeren, loonkost voor ouderen. Kmo’s zoeken vooral alternatieve vormen van tewerkstelling voor jongeren. Lezen

Is er nog een toekomst voor het assistantberoep?

Secretary Plus formuleert een concreet antwoord op de vragen die rijzen bij het voortbestaan van de functie van assistants en office personeel. Dit baseert zich op de resultaten van de enquête die het bedrijf in april 2015 voerde bij meer dan 1.600 managers en assistants. Door de technologische ontwikkelingen werden steeds meer activiteiten geautomatiseerd. Bovendien worden dankzij nieuwe tools en applicaties heel wat taken efficiënter uitgevoerd. Lezen

Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over deeltijdse arbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag nr. 175 betreffende de deeltijdse arbeid (Genève, 24 juni 1994). Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Lezen

Een kleinere maar aanhoudende loonkloof

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn jaarlijkse loonkloofrapport. Hierin stelt het vast dat een vrouw gemiddeld 9% minder verdient dan een man. Daarmee daalt de loonkloof op basis van het uurloon met 1%. Op jaarbasis stagneert de loonkloof met 22%. Lezen

De horizontale segregatie nog steeds brandend actueel

In ons land bestaan er veel typische mannen- en vrouwenberoepen. De technische beroepen blijven vooral een mannenaangelegenheid. Einde februari stonden bij VDAB 12 keer meer mannen ingeschreven die aangaven dat ze in een technisch beroep aan de slag wilden, dan vrouwen. Vooral in de meer gespecialiseerde beroepen loopt die verhouding nog veel sterker op en zijn er haast geen vrouwen ingeschreven die dat beroep willen doen. Lezen

SPIE Belgium ondersteunt actief het SODA-attest

SPIE Belgium is hoofdsponsor van het SODA-project. Dit initiatief van SODAjobs vzw wil met het SODA-attest het belang van een juiste beroepsattitude onderstrepen, en dit zowel naar schoolgaande leerlingen, onderwijs als bedrijfswereld toe. Lezen

Werkloosheidcijfers tonen herstel van de economie

Eind mei telde Vlaanderen 220.189 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 2.378 of 1,1% meer dan vorig jaar. De stijging wijst niet op een verslechterede arbeidsmarkt, aangezien gewijzigde federale wetgeving aan de basis ligt van de statistische verhoging. Een aantal cijfers wijzen eerder op herstel van de Vlaamse arbeidsmarkt. Lezen

België is het derde duurste land in Europa voor ontslag

Advocatenkantoor Laga kondigt vandaag de resultaten aan van een vergelijkend onderzoek over de ontslagregels dat het in nauwe samenwerking met de partners van haar internationale netwerk heeft uitgevoerd. De studie onderzocht de ontslagprocedures in 31 landen en toont aan dat België, na Italië en Zweden, voor alle scenario’s het land blijft met de hoogste ontslagkosten voor werkgevers. Lezen

Technisch talent blijft het grootste tekort

Crisis of geen crisis, in Vlaanderen zijn er altijd beroepen waarvoor er moeilijk geschikte kandidaten gevonden worden. Een te klein aantal afgestudeerden in bepaalde studierichtingen of onvoldoende competenties bij de arbeidsreserve kunnen mogelijke oorzaken zijn. Soms zijn het specifieke werkomstandigheden die een beroep minder aantrekkelijk maken. Elk jaar brengt VDAB deze beroepen in kaart. Vandaag publiceren we de lijst met knelpuntberoepen voor 2015. Lezen

PSNL95

PSNL95

Dossier N°95: Labels & Awards

De bestaande labels en awards die bedrijven kunnen krijgen zijn ontelbaar. Of het nu gaat over gendergelijkheid, duurzaamheid, gezondheid op het werk, voor alles bestaat er wel een prijs. Maar aangezien dit een magazine is voor People Managers, zullen wij ons hier enkel toespitsen op de labels die peoplegerelateerd zijn… Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.