NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Een Job Dating om werkgevers uit het centrum van Brussel te helpen.

Op 16 april 2024 organiseert Actiris een Job Dating in samenwerking met Shopera en de Anspachgalerij (AG Real Estate). Met dit event wordt de zoektocht naar toekomstige verkoopsmedewerkers van 8 werkgevers uit het Brusselse shoppingcentrum vergemakkelijkt. Lezen

Een op de tien werkgevers gebruiken tijdelijke werkloosheid om economische redenen als buffer van flexibiliteit.

SD Worx waarschuwt voor een stijging van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen bij bedienden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het grootste paritaire comité met ongeveer 500.000 bedienden (PC 200), maar ook in de maakindustrie. Normaal zijn het vooral sectoren met arbeiders, die tijdelijke werkloosheid inroepen als er onvoldoende werk is. Een recordaantal van een op vijf arbeiders was tijdelijk werkloos in 2023. Lezen

Editoriaal – Zingeving, waarden en afstand. De generaties lijken zoveel op elkaar als ze tegenover recruiters staan…

Het is een onontkoombaar feit. Er is altijd wel een moment tijdens een wervingsgesprek waarop de potentiële toekomstige werknemer je uitlegt dat hij/zij op zoek is naar zingeving en dat dit (uiteraard) de reden is waarom we tegenover elkaar staan. En dit geldt voor alle generaties, niet alleen voor degenen die de arbeidsmarkt betreden en van wie ons wordt verteld dat ze anders zijn, ook al is dat niet zo. We gruwen van de vraag naar de betekenis… We zien het gewoon als een kolossaal cliché. Wil je weten wat er schuilgaat achter de kant-en-klare zinnen die sollicitanten ons voor de voeten werpen? Lezen

Absenteïsme: de afschaffing van het ziektebriefje deed het aantal werknemers met eendagsafwezigheden er drie keer sterker stijgen.

De eendagsafwezigheden in grote bedrijven in België zijn vorig jaar met bijna de helft (44,2%) gestegen na de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag. In bedrijven met minder dan 50 werknemers was er een significant lagere stijging van 15%. Waar het ziektebriefje werd afgeschaft, stegen de eendagsafwezigheden dus bijna drie keer zo sterk als waar het ziektebriefje niet werd afgeschaft. Ook de kosten gelinkt aan het absenteïsme stegen, maar beperkt. Lezen

Meer dan een jaar al daalt het aantal vacatures dat gemeld wordt aan VDAB.

In maart 2024 werden 26.474 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. In de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 317.422 vacatures. Dat is 16,3% minder dan in maart 2023. Lezen

De zorgsector heeft nood aan een modern personeelskader, waarin ook flexibele arbeid een plaats heeft.

In cijfers die door het Departement Zorg gepubliceerd werden, namen zij het stijgende aantal ”interimmers en zelfstandigen” binnen de zorgsector onder de loep. Daarbij wordt ten onrechte geen onderscheid gemaakt tussen uitzendarbeid en project sourcing en wordt volkomen voorbijgegaan aan de nood aan meer autonomie van de vele medewerkers in de zorg. Federgon is ervan overtuigd dat flexibele arbeid net een troef kan zijn voor de zorg en ijvert voor een sterkere samenwerking met de zorgsector. Lezen

Commitment van werknemers om op korte termijn baan te houden wereldwijd gedaald.

De nieuwste wereldwijde benchmark van employee experience platform Culture Amp, die meer dan 1 miljard anonieme datapunten bevat, laat zien dat het overall gevoel van werknemers over hun werkplek achteruit gaat: de tevredenheid is met 3% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Gezien de enorme omvang van de onderliggende dataset is deze daling allesbehalve onbeduidend. Het is eerder een reactie op een jaar dat werd gekenmerkt door veel veranderingen, politieke spanningen, personeelstekorten en financiële druk. Lezen

Fiscale vrijstelling voor flexi-jobs binnen uitgebreid toepassingsgebied Vlaamse gemeenschap.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de fiscale vrijstelling gelieerd aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van flexi-jobs in de Vlaamse gemeenschap. Lezen

Pensioenhervorming gestemd: de Pensioendienst en het RSVZ begeleiden maximaal de burger.

Donderdagnamiddag 4 april keurde het federaal parlement de pensioenhervorming goed. Het RSVZ en de Pensioendienst deden vrijdag tijdens een persconferentie in aanwezigheid van de Ministers van Pensioenen en van Zelfstandigen uit de doeken hoe ze zullen omgaan met deze nieuwe wetgeving en wat de burger van hen kan verwachten. Ook onthulden ze het thema van de communicatiecampagne rond de pensioenbonus: ‘En jij, hoeveel doe jij erbij?’. In de bijlagen vindt u extra voorbeelden voor de bonus, de video’s van de campagne, de documenten van de persconferentie en de video van de webinar voor pensioenprofessionals. Lezen

Loonbonus – met stijging van het gemiddelde bedrag – werd nog nooit zoveel uitgekeerd als in 2023.

Zo’n 6% van de kmo-bedienden ontving vorig jaar een collectieve loonbonus. Dat is het hoogste percentage van de laatste jaren. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis op basis van de loongegevens van meer dan 330.000 Belgische werknemers. Onder meer de war for talent en de zoektocht van werkgevers naar alternatieve verloningsvormen spelen hier volgens experten zeker een rol. Bovendien was er ook een stijging in het gemiddelde bedrag van de uitgekeerde loonbonussen. In 2023 ging het om 1.769,95 euro bruto. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.