NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Toename van activiteit in de sector Recruitment, Search & Selection!

In het derde kwartaal nam de activiteit in de sector Recruitment, Search & Selection met +16% toe (in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2014). Over het geheel van de eerste 3 kwartalen van 2015 bedraagt de cumulatieve groei 13%. Deze groei geeft aan dat er in bedrijven opnieuw een behoefte is aan extra kaderleden en hogere profielen en dat zij voor het volledige proces van rekrutering, van selectie tot aanwerving, gespecialiseerde partners inschakelen. Lezen

Sterke daling van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen

Vlaanderen telt eind november 225.939 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 3.888 of 1,7% minder dan vorig jaar. De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (WZUA) dalen met 5,4%. Opmerkelijk is de sterke afname bij de jongeren in beroepsschakelingstijd (-16,5%). De vrij ingeschreven werkzoekenden (+22,3%) daarentegen klokken hoger af. O.a. het activeringsbeleid heeft daar debet aan, VDAB spoort de werknemers die tijdens hun vooropzeg niet moeten werken aan om zich dan al in te schrijven als werkzoekende. De restgroep ‘Andere’ (+17,4%) laat eveneens een flukse stijging zien. ‘Andere’ omvat de werkzoekenden ten laste van het OCMW maar ook de deeltijds lerenden zonder baan. Lezen

De duurzaamheid en het sociaal karakter van aanvullende pensioenen garanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed over de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en over de versterking van het aanvullende karakter van die pensioenen. Lezen

Vooruitgang van de uitzendactiviteit in oktober

In de maand oktober 2015 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,0% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,6% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +1,5%. Lezen

Slechts 1/3de bedrijven profileert zich op social media als aantrekkelijke werkgever

Nu de jobmotor van de bedrijven weer aanslaat herleeft de arbeidsmarktmobiliteit, zegt bijna 1 op 4 werknemers vandaag op zoek te zijn naar een nieuwe carrière uitdaging. Hierbij spelen internet en social media een prominente rol. Naast de bedrijfswebsite en andere informatie op het web wint een grote groep werkzoekenden informatie over een mogelijke toekomstige werkgever in via social media. Men doet dat vooral via de profielen van werknemers van bedrijven op Linkedin en Facebook. Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team. Lezen

Vier maanden ouderschapsverlof voor alle werknemers van Facebook!

Facebook heeft aangekondigd dat werknemers in de toekomst vier maanden betaald ouderschapsverlof krijgen. Facebook sluit zich zo aan bij andere grote technologiebedrijven die zich gezinsvriendelijker willen opstellen. “We willen er zijn voor onze mensen bij belangrijke levensgebeurtenissen en we streven naar een gezinsvriendelijk bedrijf”, schrijft Lori Matloff Goler, hoofd van Facebooks Human Resources. Het nieuwe beleid zal volgens haar vooral invloed hebben op jonge vaders en op mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Aan de bestaande regeling voor het moederschapsverlof zal niets veranderen. Lezen

Uitzendsector lanceert platform voor ondertekening van e-arbeidsovereenkomsten

Vandaag heeft Vicepremier en Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo, de allereerste e-arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid elektronisch ondertekend. Voor de minister is dit dossier niet alleen belangrijk in het kader van de administratieve vereenvoudiging, maar tevens een schoolvoorbeeld van democratisering van digitalisering. “Vanaf 2016 kunnen honderdduizenden uitzendkrachten hun arbeidsovereenkomsten elektronisch ondertekenen, en bovendien zullen deze elektronisch gearchiveerd worden. Dit betekent voor de uitzendkrachten heel wat minder administratieve rompslomp”, geeft Minister De Croo aan. Lezen

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: het traject naar zelfsturende teams!

Katlyn Colman, Algemeen Directeur en Danielle Van Landuyt, Directeur Personeel en Organisatieondersteuning hebben sinds 2011, samen met de rest van het directieteam van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, een prachtig traject afgelegd. Ze toverden namelijk de sterk hiërarchische structuur van de organisatie om naar een structuur van zelfsturende teams. Zo’n transformatie betekent uiteraard een hele ommezwaai in zowel denken als doen, maar het is een beslissing waarvan ze nog geen seconde spijt van hebben gehad. Lezen

België moet een tandje bijsteken als het gaat om kwaliteit van wetgeving

Als het gaat om de kwaliteit van de Belgische wetgeving, is er goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat volgens een internationale vergelijking België zijn score de laatste 10 jaar heeft verbeterd. Het slechte nieuws is dat deze inspanningen vooral geleverd zijn in de eerste vijf jaar, en dat de Belgische prestaties de laatste vijf jaar amper geëvolueerd zijn. Dit blijkt uit een studie van IDEA Consult die besteld werd door het VBO. Lezen

Recap: Volkswagenschandaal

Missen is menselijk… De media staan bol van de berichtgeving en de commentaren over Volkswagen. Moeten we vanuit een vakpublicatie als Peoplesphere nog een commentaar toevoegen aan de wijze woorden van alle commentatoren en opiniemakers? Misschien heeft u de problematiek nog niet vanuit de volgende invalshoek bekeken: missen is menselijk… Maar geldt die stelling ook voor de directie van een groot bedrijf? Lezen

Tags:
This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.