NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Winstpremie of CAO90 loonbonus: één op vijf werknemers kreeg in 2023 een premie voor behalen van doelstellingen of winstdeelname.

Er was in 2023 geen verdere stijging in het aandeel werknemers die een CAO90 loonbonus of winstpremie kregen. In totaal geniet een op vijf werknemers in 2023 van ofwel de CAO90 loonbonus (18%) ofwel van de winstpremie (2%). De CAO90 loonbonus kent het meest bijval, vooral bij werkgevers met meer dan 20 werknemers, die het benutten voor het behalen van collectieve doelstellingen. Lezen

Editoriaal – Is een vreedzaam bedrijf mogelijk in een maatschappij vol conflicten?

We zijn in oorlog. We zijn nu al een aantal jaren in oorlog met religieuze extremen, met wereldwijde pandemieën, met de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen (de lijst is niet uitputtend)… We zijn ook in oorlog met elkaar door te wijzen op de redenen waarom we het oneens zijn over onze waarden, onze verplichtingen en ons gedrag. Conflicten zijn overal om ons heen… Dat is het onderwerp van onze wekelijkse vraag: kan het bedrijf zich voorstellen een oase van vrede te zijn in deze maatschappelijke omgeving die mensen tegen elkaar opzet, die sociale klassen uitnodigt elkaar te haten, die zelfs generaties ertoe aanzet elkaar de schuld te geven van de vernietiging van onze planeet… Een nieuwe mission impossible, nog eentje? Lezen

Loonkostspanning tussen Belgische bedrijven: grootste betalers betalen 4,4 keer meer per gepresteerd uur.

Er bestaat een groot verschil in loonkosten tussen bedrijven in België. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij 22.389 bedrijven door Securex en HR-analysebureau Starfish Consultancy. Bedrijven aan de top van de loonkostschaal kampen met een loonkost per effectief gepresteerd uur die 4,4 keer hoger ligt dan die van bedrijven onderaan deze schaal. Zo kost een effectief gepresteerd uur bij de 10% bedrijven met de hoogste loonkost gemiddeld 46,80 euro tegenover 10,60 euro bij de 10% laagste. Lezen

Waarom blijf je in een gouden kooi zitten? Hier zijn de meest voorkomende redenen

Het Gouden Kooi Syndroom is het fenomeen waarbij je als werknemer jarenlang blijven zitten in je job, ook al ben je niet tevreden. De job voedt niet langer je passie, of schenkt geen voldoening meer. Waarom blijf je dan in deze situatie hangen? Hoe herken je deze kooi? En belangrijker nog, hoe kun je ontsnappen? Internationaal rekruteringskantoor Robert Walters licht toe. Lezen

15% meer mensen met een fysieke of mentale beperking aan de slag op reguliere arbeidsmarkt op één jaar tijd.

Steeds meer mensen met een fysieke of mentale beperking vinden hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Intussen is 1 op de 369 werknemers (0,27%) op onze arbeidsmarkt iemand met een beperking. Dat is een stijging van 14,8% in vergelijking met een jaar geleden. Waalse en Brusselse bedrijven hebben procentueel beduidend meer mensen met een beperking in dienst dan Vlaamse ondernemingen. En ook kleinere kmo’s scoren gemiddeld hoger dan grote bedrijven. Lezen

Volle emmer, lege strijkmand: het water staat huishoudhulpen én werkgevers aan de lippen.

De werkgevers van de huishoudhulpen, de dienstenchequebedrijven, trekken aan de alarmbel naar aanleiding van de vakbondsactie op 7 februari. Hoewel de vakbonden hun pijlen op de dienstenchequebedrijven richten, willen de werkgevers de huishoudhulpen bijtreden in hun roep naar een correct en werkbaar kader voor dienstencheques. Sectorfederatie Federgon doet een oproep aan de beleidsmakers en vakbonden om via overleg tot een duurzaam toekomstmodel te komen. Lezen

De Brusselse werkloosheidscijfers: stijging van aantal werkzoekenden in januari.

Eind januari telde Brussel 91.895 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van 3.903 personen tegenover vorig jaar (+4,4%). De werkloosheidsgraad bedraagt 15,2%, een stijging van +0,6% tegenover januari 2023. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. Lezen

216.614 werkzoekenden zonder werk in januari, een stijging met 13% tegenover 2023.

Op 31 januari 2024 waren 216.614 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Dit zijn vooral werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, maar ook jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en werkzoekenden die voor hun inschrijving bij VDAB niet beroepsactief waren. Die laatste groep gaat over mensen met een leefloon, ziekte-uitkering of zonder uitkering. Lezen

Aantal vrouwen dat loopbaanonderbreking neemt, is voorbije jaren sterk gedaald.

Het aantal werkende vrouwen in ons land dat enige vorm van loopbaanonderbreking neemt, is de voorbije jaren sterk gedaald. In vergelijking met 2022 kozen 5% minder vrouwen ervoor om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of hun wekelijkse werktijd te verminderen. Vooral tijdskrediet is de laatste jaren fors minder in trek. Bij mannen zien we dan weer de omgekeerde beweging: zij namen in 2023 voor het eerst in twee jaar weer iets meer loopbaanonderbreking (+0,7%). Lezen

Met 23% deeltijds werkenden – meest bij min 25-jarigen en 50-plussers – situeert België zich nog steeds in de top 5 van Europese landen.

Deeltijds werk piekt bij de -25-jarigen en bij de 50-plussers. Bij vrouwen primeert deeltijds werk voor alle leeftijden, met uitzondering van de leeftijd 24-30 jaar, dan zijn er het meest vrouwen voltijds actief. Het mediaanloon varieert weinig naargelang de leeftijd: zeker vanaf 35 jaar blijft het mediaanloon hangen rond een plafond van €1.500 voor vrouwen en €2.500 voor mannen. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.