NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Minister De Sutter en Eerste Minister De Croo roepen federale administraties op om maximaal thuis te werken.

Eerste Minister Alexander De Croo en minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter roepen de verschillende overheidsdiensten op om de geldende coronamaatregelen rond telewerk blijvend te respecteren. We zien steeds vaker mensen opnieuw dagelijks naar hun werk rijden. ‘Hierin kan en moet de overheid opnieuw het goeie voorbeeld geven’, zegt minister Petra De Sutter. ‘We moeten hier allen samen door.’ Lezen

Covid zorgt voor ‘carrièrelockdown’ bij werknemers onder 30.

Nu veel mensen de komende tijd nog zullen thuiswerken, blijkt uit nieuwe inzichten dat een behoorlijk deel van de Europese medewerkers bezorgd is over hun carrière-vooruitzichten. Meer dan de helft (51 procent) geeft aan zich zorgen te maken over zaken die op de lange termijn spelen zoals het bijhouden van vaardigheden, een tekort aan professionele training en carrièrekansen. Deze inzichten van Sharp, in combinatie met de deskundige analyse door een vooraanstaand academicus, waarschuwen voor een potentiële ‘carrièrelockdown’ bij de groep die wij vaak ‘digital natives’ noemen, en voor wie de vooruitzichten momenteel op een laag pitje staan. Lezen

Vooruitzichten van de Belgische ondernemingen verbeteren in december maar het huidige gebruik van telewerk vermindert de productiviteit.

Het omzetverlies dat de Belgische ondernemingen lijden als gevolg van de coronacrisis, bedroeg in december 14 %, dat is een verbetering met 3 procentpunten ten opzichte van november en vergelijkbaar met de resultaten van vóór de tweede lockdown. De versoepeling van bepaalde maatregelen begin december, met o.m. de heropening van de niet-essentiële winkels, had een sterk positieve invloed op de omzet van de handel en van de vastgoedsector en er werd een lichte verbetering opgetekend in vele andere bedrijfstakken.Opvallend is dat het huidige gebruik van thuiswerk een negatieve impact heeft op de productiviteit van de werknemers. Lezen

Bijna de helft van de freelancers is onzeker over hun professionele toekomst: COVID-19 dwingt 4 op 10 freelancers om uurtarieven te verlagen.

In het huidige economische klimaat hebben veel freelancers het moeilijk, waardoor ze gedwongen worden om in de toekomst hun manier van werken te herzien: onder meer door nieuwe kanalen te gebruiken om opdrachten te vinden. Dat blijkt uit een bevraging van Securex. Freelancers geven ook aan dat ze van plan zijn om in de toekomst strenger te zijn in het opstellen en afhandelen van hun contracten, en zichzelf ook beter te zullen indekken en/of verzekeren. Lezen

Belg is multimodaler geworden tijdens covid-periode. Vervoer in eigen veilige bubbel geniet de voorkeur.

De lockdowns, het thuiswerken, de sluiting van niet-essentiële handelszaken, het stilvallen van culturele activiteiten, vakantie in eigen tuin… het heeft allemaal een invloed gehad op onze verplaatsingen. Hoeveel minder kilometer we allen samen hebben afgelegd is nog voer voor mobiliteitsonderzoek, maar de automobielsector ziet duidelijke indicaties aan de hand van de bedrjfsresultaten. Een van de 6 vaststellingen van het mobiliteitsdossier van 2020 : de Belg blijft zich verplaatsen. Eigen mobiliteitsoplossingen genieten meer dan ooit de voorkeur. Lezen

De Belgische economie herstelt zich geleidelijk na de zware coronaklap maar het begrotingstekort blijft onhoudbaar hoog.

De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 6,7 % als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. De achteruitgang is minder zwaar dan eerst gevreesd, maar toch nog ruim driemaal zo sterk als tijdens de mondiale financiële crisis van 2008-2009. Lezen

Drie op de tien werkgevers zullen evaluaties anders aanpakken door corona

Nu het eindejaar nadert, komen ook de jaarlijkse evaluatiegesprekken in zicht. Maar door corona zullen die in heel wat bedrijven anders verlopen dan vroeger. Slechts de helft van de ondernemingen zal de traditionele functioneringsgesprekken laten doorgaan zoals voorzien. Drie op de tien bedrijven passen zich aan de nieuwe realiteit aan en 15% voorziet zelfs geen evaluaties. Lezen

Wegens zwangerschap ontslagen werkneemster wint rechtszaak.

Op 26 maart 2020 veroordeelde het Arbeidshof van Luik een werkgever wegens een discriminerend ontslag. Voorafgaand aan haar ontslag had het slachtoffer haar oversten op de hoogte gebracht dat ze zwanger was. Na een vergeefse poging tot een minnelijke schikking met de werkgever, bracht het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de zaak voor de rechter. Lezen

Dagen tijdelike werkloosheid zijn verdubbeld maar (voorlopig) berperkt tot een kwart van het dieptepunt van de Covid-19 crisis.

In november krijgt één op de zeven werknemers (14%) in de privé te maken met tijdelijke werkloosheid. Het aantal werknemers dat in november minstens een dag op tijdelijke werkloosheid staat, is ongeveer een derde van het aantal in april (36%). De tijdelijke werkloosheid is in november gestegen tot 5,29% van het theoretisch te werken dagen; dat is een verdubbeling t.o.v. oktober, maar een vierde van het dieptepunt van de crisis in april toen meer dan 20% (21,82%) van dagen naar tijdelijke werkloosheid gingen. Arbeiders zijn het zwaarst getroffen (7,13%), al stijgt het bij bedienden nu naar 4,51%.  Lezen

1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening.

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis. De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken dat investeren in optimale werkomstandigheden en in het welzijn van werknemers belangrijke voorwaarde zijn om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.