NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

60% van bedrijven met meer dan vijftig werknemers blijft resoluut tegen de afschaffing van het ziektebriefje bij één dag ziekteafwezigheid.

Belgische werkgevers staan kritisch tegenover de aangekondigde maatregel rond afschaffing van ziektebriefjes voor één ziektedag. Bijna 6 op de 10 (55,8%) bedrijven van meer dan vijftig werknemers, waarop de maatregel betrekking heeft, is resoluut tegen de maatregel. Algemeen menen 3 op 4 (76%) werkgevers dat de afschaffing zal leiden tot meer korte afwezigheden. Dat blijkt uit een brede werkgeversbevraging van Securex. Bovendien blijkt dat de invoering van de nieuwe maatregel voor een radicale verandering zal zorgen gezien meer dan 8 op 10 (83,5%) van de betrokken grotere bedrijven momenteel altijd een ziektebriefje vraagt bij één ziektedag. Lezen

Weinig benoemingen in de Belgische raden van bestuur in 2021: een relatief ongewijzigde stand van zaken aan de vooravond van een grote “vernieuwing”?

Heidrick & Struggles, een internationaal kantoor gespecialiseerd in Executive Search en Leadership Consulting, heeft de zesde editie van zijn ‘Board Monitor’ gepubliceerd. Deze Europese barometer analyseert de wereldwijde tendensen van het profiel van nieuwe leden in de raden van bestuur. Voor de derde keer wordt België in dit rapport opgenomen, naast 13 andere landen waaronder Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. Lezen

38 % meer Oekraïners aan de slag op Belgische arbeidsmarkt in vergelijking met 2021 (maar hun aandeel blijft erg beperkt)

In vergelijking met vorig jaar zijn er momenteel 38% meer Oekraïners aan de slag in ons land. Dat is het gevolg van het bijzondere statuut van subsidiaire bescherming van Oekraïners, wat hen vrije toegang biedt tot onze arbeidsmarkt. Het aandeel Oekraïners in de Belgische bedrijven blijft weliswaar erg beperkt: 0,14% van de werknemers in België heeft momenteel de Oekraïense nationaliteit. De meeste Oekraïners zijn aan de slag in de dienstensector en de maakindustrie. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van 345.000 werknemers in ons land. Lezen

Menselijke factor blijft de grootste bedreiging voor cyberveiligheid.

Een ongekend hoog aantal werknemers die gedeeltelijk of volledig telewerken, een toename van het aantal cyberdreigingen, medewerkers die de overload aan COVID-info moe zijn… Die combinatie van factoren maakt dat het vandaag meer dan ooit cruciaal is om op effectieve wijze een cyberveilig personeelsbestand en een betrokken veiligheidscultuur te creëren en te behouden. Lezen

Jaarverslag 2021 van de RSZ: herstelmaatregelen en fraudebestrijding om de post-corona periode in te luiden.

Sinds vandaag staat het jaarverslag van de RSZ voor 2021 online. Jammer genoeg hing de lange schaduw van corona nog over veel van de activiteiten in 2021. Zo ontwikkelde de RSZ opnieuw IT-toepassingen die de economische steunmaatregelen van de federale regering ondersteunden. Ook de applicatie om het verplichte telewerk aan te geven, was een RSZ-product. Lezen

Competentie- en opleidingsbeleid gaan samen met groei in Vlaanderen.

Zes op de tien ondernemingen en organisaties voorzagen het afgelopen jaar een opleiding voor hun werknemers. Dat zijn evenveel ondernemingen als in 2018, ondanks de coronacrisis. Wel zijn er opvallende verschuivingen in de opleidingsvorm. Er worden minder klassieke opleidingen en on-the-job trainingen georganiseerd, terwijl e-learning net meer voorkomt. Ook nam het gemiddeld aantal werknemers dat een opleiding krijgt binnen de onderneming af. Lezen

De sociale uitgaven zouden op lange termijn bijna een derde uitmaken van het bbp in België.

Zonder nieuwe overheidsmaatregelen zullen de sociale uitgaven oplopen tot 29,5 % van het bruto binnenlands product (bbp) in 2070, terwijl dit in 2019 nog 24,5 % was. Sterkere productiviteitswinsten, evenals een toename van de werkgelegenheidsgraad, kunnen de vergrijzingskosten mee helpen financieren. Om de vooropgestelde werkgelegenheidsgraad van 80 % te halen tegen 2030, moet het aantal mensen op de arbeidsmarkt aanzienlijk stijgen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Lezen

9% meer mensen aan het werk in de horeca in vergelijking met vóór corona

In de horeca zijn voor het eerst meer mensen aan de slag dan vóór corona. De totale tewerkstelling in de Belgische hotels, cafés en restaurants ligt nu 9% hoger dan in 2019. 56% van de werknemers in de horeca zijn vandaag student of flexi-jobber, 42% is vast in dienst en een kleine 2% zit momenteel nog in tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf ACERTA op basis van de gegevens van meer dan 2.500 Belgische horecazaken. Lezen

De ontsporing van de kosten is momenteel veruit het grootste probleem voor ondernemingen.

Elke zes maanden bevraagt het Verbond van Belgische Ondernemingen zijn leden-sectorfederaties om de economische temperatuur te meten. Op basis van dat onderzoek wordt een balans opgemaakt van de Belgische situatie en van de vooruitzichten voor het komende halfjaar. De inflatie zit in België aan een niveau van meer dan 9%, wat er via de automatische loonindexering voor zorgt dat de loonkosten in ons land in 2022-2023 met ongeveer 11% zullen stijgen, 5 procentpunt sneller dan in onze buurlanden. Lezen

Toegang tot de arbeidsmarkt voor buitenlandse onderzoekers en hun gezinsleden.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed over maatregelen die de werkvergunningen van onderzoekers en hun familieleden binnen de EU regelen tijdens het ‘zoekjaar’ na het afronden van hun onderzoek. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.