NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Resultaten van de 2024 sociale verkiezingen: opnieuw een ernstige daling van de participatiegraad.

Tussen 13 en 26 mei 2024 organiseerden de ondernemingen met meer dan 50 werknemers sociale verkiezingen. Bijna 1,4 miljoen werknemers konden deelnemen. Zo’n 60% deed dat ook. Wat zijn de resultaten en de grote verschuivingen vergeleken met de sociale verkiezingen van 2020? Lezen

Belgische werknemer verandert in de loopbaan gemiddeld 3 keer van werkgever.

Wisselen we steeds sneller van job? Niet echt, zo blijkt. De Belg werkt gemiddeld 11 jaar bij dezelfde onderneming. De gemiddelde anciënniteit ligt nu iets hoger dan vijf of tien jaar geleden. Werknemers hebben in hun carrière dus in totaal zo’n 4 werkgevers. Er is wel een groot verschil tussen de grootste en de kleinste bedrijven. Bij kmo’s ligt de gemiddelde anciënniteit beduidend lager dan in grote ondernemingen. Dat blijkt uit een analyse door hr-expert Acerta Consult van de werkelijke cijfers van 340.000 werknemers bij meer dan 44.000 privébedrijven in België. Lezen

Editoriaal – Innovatie versus Obstinatie: het management is ongetwijfeld het grootste obstakel voor verandering in onze bedrijven.

Een van de kwaliteiten die we herkennen in succesvolle managers en ondernemers is doorzettingsvermogen. Het is wat hen in staat stelt om de lange termijn in ogenschouw te nemen en hun collega’s perspectief te bieden. Maar pas op… Dit vermogen om op lange termijn een groef te ploegen kan al snel uitgroeien tot een koppigheid die ons ertoe brengt doodlopende wegen in te slaan, of in ieder geval zonder echt groeipotentieel. En toch moeten we voortdurend innoveren. En ondanks het aantal methodes en seminars over dit onderwerp, lijkt het ingewikkeld om verandering deel te laten uitmaken van het dagelijkse leven van onze organisaties, die momenteel op zoek zijn naar stabiliteit of zelfs sereniteit. De eerste blokkerende factor is vaak het leiderschap zelf. Echt ? Lezen

Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2023.

De Brusselse arbeidsmarkt kende in 2023 gunstige evoluties met heel wat records die werden geobserveerd. De werkgelegenheidsgraad, het aantal Brusselaars met een job en het aantal Brusselaars met een job in Vlaanderen staan op hun hoogste niveau ooit terwijl de werkloosheidsgraad nog nooit zo laag was in 2023. Dat is de belangrijkste vaststelling van het jaarlijkse arbeidsmarktrapport dat Statbel publiceert. Lezen

Drie op vier Belgen zijn tevreden over hun job (en dat komt niet door het loon).

Drie op vier Belgen zijn tevreden over hun job, dat blijkt uit het nieuwste rapport van het Nationaal Geluksonderzoek van verzekeraar NN en Universiteit Gent. Ze geven aan tevreden (38,9%) of zeer tevreden (38,9%) te zijn met hun job. Opvallend is dat het inkomen dat je daarvoor ontvangt, duidelijk minder sterk bijdraagt aan onze jobtevredenheid dan we zouden denken. Zelfstandigen scoren het hoogst op vlak van werkgeluk, maar blijken wel een slechtere work-life balance te hebben. Lezen

40% van de facturen van freelancers wordt laattijdig of niet betaald.

Uit een studie van Freelancers in Belgium, Open The Box en Accountable blijkt dat ruim een kwart van de freelancers nog te wachten op een betaling van 5.000 euro of meer bleek. Federgon breekt een lans voor het samenwerken met gespecialiseerde bureaus, ook wel providers genoemd, die als tussenpersoon tussen freelancer en klant-gebruiker staan om meer zekerheid te creëren voor zelfstandigen. Lezen

Investeerders willen nieuw management en rebels leiderschap om economische groei aan te pakken.

Tegen de achtergrond van alle veranderingen die de wereldeconomie permanent onder druk zetten, kijken twee op de drie private-equityinvesteerders uit naar nieuwe leiders binnen het management van hun bedrijven. Dat is nodig om deze veranderingen doeltreffend te kunnen aanpakken. Kandidaten voor die leidinggevende functies moeten vooral blijk geven van ‘rebels leiderschap’. Een en ander blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half bij de grote private-equitybedrijven in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Lezen

Fleetvergroening: bijna vijf keer meer elektrische salariswagens in twee jaar tijd.

Tussen begin 2022 en einde 2023 nam het aantal elektrische salariswagens fors toe. Dat blijkt uit cijfers over de vergroening van het salariswagenpark voor werknemers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Lezen

Verkiezingen op 9 juni: wat als je werknemer moet werken op die dag?

Op zondag 9 juni 2024 worden de Europese, federale en regionale verkiezingen gehouden. Wat gebeurt er als de werknemer die dag moet werken? De experten van Acerta Consult geven toelichting bij de twee situaties die de afwezigheid van de werknemer kunnen veroorzaken, namelijk (1) het feit dat de werknemer zelf moet gaan stemmen en (2) het feit dat de werknemer aangeduid wordt als voorzitter, secretaris of bijzitter van een stembureau. Lezen

Aanvragen voor loopbaanonderbreking weldra verplicht elektronisch.

Vanaf 1 juli 2024 zullen de aanvragen om uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof verplicht elektronisch moeten worden ingediend bij de RVA. De verplichte online indiening komt er voor alle sectoren, behalve voor het onderwijs waar de verplichting ingaat vanaf 1 oktober 2024. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.