NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

Nog geen algemeen akkoord over “zware beroepen”…

Vakbonden en werkgevers gaan voortpraten over welke zware beroepen in de toekomst in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. Ze willen met precieze criteria aflijnen wie een zwaar beroep uitoefent. De onderhandelingen duren al enkele maanden. Een algeheel akkoord is er nog niet, als is er wel enige vooruitgang. Lezen

Een kwart van de vluchtelingen vindt binnen het jaar een job!

Een kwart van de vluchtelingen die zich door de VDAB laten begeleiden, vindt tussen de 6 en 12 maanden een job. Na drie jaar heeft de helft een job. Dat blijkt uit cijfers die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Lezen

Toename van de uitzendactiviteit in juli

In de maand juli 2016 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +2,07% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze stijging is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +1,77% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +2,46%. Lezen

Trends bevestigd: armoederisico daalt bij ouderen maar blijft hoog bij laaggeschoolden in België.

Uit de nieuwe EU-SILC 2015 cijfers over de inkomens en levensomstandigheden in Europa blijkt dat binnen de Belgische bevolking het armoederisico bij ouderen daalt, terwijl het sterk verhoogd blijft voor laaggeschoolden. Kinderen hebben voor het eerst het hoogste armoederisico van alle leeftijdscategorieën. De resultaten bevestigen dus de sociaal-economische trends die in eerdere analyses van de FOD Sociale Zekerheid al naar voren kwamen. De analyse wijst er ook op dat de huishoudinkomens stagneerden sinds 2010. Lezen

FOD Sociale Zekerheid deelt ervaringen met Chinees departement van werkgelegenheid en inkomensverdeling

De dienst Internationale Coöperatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verwelkomt voor de tweede keer een high-level Chinese delegatie. Beide organisaties wisselen ervaringen en ‘best practices’ uit op het vlak van inkomensongelijkheid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid in tijden van crisis. Elk thema wordt belicht vanuit een Belgisch en Europees perspectief met een bijzondere aandacht voor de Chinese context. Lezen

‘Neen’ durven zeggen en gaan voor de ‘burning yes’

De wereld draait steeds sneller. Technologische bedrijven zoals Microsoft voelen dit nog meer dan anderen. Zij moeten namelijk aan de spits staan van alle digitale en technologische veranderingen… Dit betekent dat de medewerker zich in een versnelde werkomgeving bevinden. Hiermee omgaan is niet altijd even gemakkelijk. Loslaten wordt dus steeds belangrijker. Lezen

Sociale fraude: de kliklijn werkt!

Het meldpunt Sociale Fraude is nog geen jaar oud, maar al bijna 6.000 mensen dienden een klacht in via deze ‘kliklijn’. De meeste meldingen gingen over zwartwerk en domiciliefraude.  Lezen

Beestenboel op het werk

Als we Amerikaans onderzoek mogen geloven, is het brengen van je huisdier naar het werk goed voor de gezondheid, verbetert de sfeer ervan en verlichten ze de werkdruk. Het ideale medicijn tegen burn-outs dus… of toch niet? Lezen

Vluchtelingen inschakelen als postbode

Vluchtelingen aanwerven en gemeenten inschakelen om vacatures te promoten. Zo wil Bpost het nijpend tekort aan postbodes aanpakken.  Lezen

Warm werk! Een aantal tips…

Te warm om te werken? Na twee dagen waarbij de temperaturen boven de 30°C stijgen, is het volgens de FOD  Werkgelegenheid tijd om de nodige maatregelen eens de revue laten passeren. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.