NL | FR | LU
Peoplesphere
Peoplesphere
1 2 3
carousel bootstrap by WOWSlider.com v5.6m

De arbeidskansen van jongeren maximaliseren

De schoolverlatersstudie beantwoordt de vraag naar de tewerkstellingskansen van de Vlaamse schoolverlaters. Ze onderzoekt welke opleidingen goede kansen bieden op werk en na welke opleidingen de zoektocht naar een job wat moeizamer verloopt. Het betreft de jongeren die de school hebben verlaten in 2014 en die door VDAB één jaar lang worden opgevolgd. In juni 2015 wordt nagegaan hoeveel van deze schoolverlaters als werkzoekend zijn ingeschreven. Lezen

Tags: ,

Change Management is geen optionele keuze!

Klimaatveranderingen, pensioenhervormingen, digitalisering, het algemene onzekerheidsgevoel… Door tal van veranderingen in de wereld waarin we leven spelen verzekeringen een steeds grotere en ook andere rol in onze maatschappij. Ook AXA staat dus voor een aantal uitdagingen op vlak van change. Koen Lukasczyk, Chief Talent & Organizational Agility bij AXA, bespreekt met Peoplesphere verandering en de bijhorende uitdagingen. Lezen

Stakingen? Gratis business lounges voor de reizigers!

Nu vrijdag (24/06) plant de socialistische vakbond een nationale staking. Bus-, tram-, metro- en treinreizigers kunnen hierdoor hinder ondervinden om op hun werk te geraken. Om hen een hart onder de riem te steken, stelt flexwerkaanbieder Regus tijdens de staking gratis zijn business lounges in de stations voor hen open. Op vertoon van een geldig vervoerbewijs kunnen ze aan de slag gaan in 1 van deze Regus Express centers. Lezen

Vaste aanwervingen zitten in de lift!

De Recruitment, Search & Selection-sector blijft het goed doen. De sector tekende in het eerste kwartaal van dit jaar een omzetstijging van 10 % op ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, in haar meest recente kwartaalcijfers voor de sector. Het is reeds het vierde kwartaal op rij dat de sector sterke cijfers kan voorleggen. Lezen

Diverse bepalingen over detachering van werknemers

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met verschillende bepalingen over detachering van werknemers. Het voorontwerp van wet zet de Europese richtlijn 2014/67/EU over de handhaving van richtlijn 96/71/EG over de terbeschikkingstelling van werknemers voor het verrichten van diensten om in het Belgische arbeidsrecht. Lezen

De meeste werknemers zijn tevreden over hun loon!

Meer dan twee derde van de Belgen is tevreden over zijn loon, dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging NV België door HR-dienstenverlener SD Worx bij 2.500 Belgische werknemers. Dit jaar blijft de algemene tevredenheid over het loon stijgen. Werknemers geven aan een marktconforme verloning te krijgen in verhouding tot hun takenpakket en het loon van hun collega’s. Wel zegt twee derde van de Belgische werknemers meer inspraak te willen in de samenstelling van hun loonpakket, terwijl slechts een kleine minderheid daartoe de kans krijgt. Lezen

Taxshift: de verhoogde korting bij de aanwerving van een extra werknemer is nog niet goed gekend

Op 1 januari 2016 trad de taxshift in werking, en werd het voordeliger voor ondernemers om nieuwe medewerkers aan te werven (via de doelgroepvermindering). Eén op vier ondernemers geeft echter aan dat hij de maatregel niet kent. Dit blijkt uit onderzoek van Securex bij 500 ondernemers. 22% van de respondenten zegt dat hij dit jaar al werknemers heeft aangeworven. Opvallend: bij 37% van de respondenten speelde de korting mee in de aanwervingsbeslissing. Bovendien zien deze ondernemers de toekomst hoopvol tegemoet: meer dan 1 op 3 neemt de maatregel mee in de budgetten voor 2017 en 2018. Lezen

De geboorte van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over de oprichting van Fedris als gevolg van de fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor beroepsziekten. Het voorontwerp van wet bevat de oprichting van Fedris (het Federaal agentschap voor beroepsriciso’s) als gevolg van de fusie tussen het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Het FBZ zal worden geïntegreerd binnen het FAO. De effectieve fusie vindt plaats op 1 januari 2017. Lezen

Meer vrouwen aan de top!

Er zitten meer en meer vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd. Bijna een kwart van de bestuurders is een vrouw. Tegen volgend jaar moet dat een derde zijn, zo is bij wet vastgelegd. De Tijd maakt elke twee jaar een rangschikking op van de bestuurders van bedrijven die noteren op Euronext Brussel. Van de in totaal 1.008 bestuurders bij 126 bedrijven is een kwart een vrouw. In 2014 was dat nog 20 procent, in 2004 amper 6 procent. Dat komt neer op een verviervoudiging in 12 jaar tijd. Acht beursgenoteerde bedrijven hebben een vrouw als CEO, negen een voorzitster van de raad van bestuur. Lezen

Deeltijdse werknemer presteert even goed als voltijdse, tenzij hij minder dan 50% werkt

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat deeltijdse werknemers die meer dan 50% werken (vb. 4X8u per week), weinig verschillen van voltijdse werknemers. Ze verschillen vooral van werknemers die minder dan halftijds werken. Een kwart van de Belgische werknemers werkt in een deeltijds statuut (1-99%); een minderheid (15%) van hen werkt minder dan 50%. Van de leidinggevenden werkt 12% deeltijds, bijna allemaal meer dan 50%. Merk ook op dat het momenteel nog vooral een vrouwenaangelegenheid is: 77% is vrouw. Merk ook op dat de groep deeltijders jaar na jaar toeneemt. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.